Szerkesztőinktől

Borítókép: Gősi Ferenc fotója

________________________ //_________________________

Aktuális hírek/események/
információk/játékok….

________________________ //_________________________


Megújult a Poéta Irodalmi Portál

A honlap sok ingyenesen letölthető irodalmi kiadványt tartalmaz.
Friss pályázatokkal ill. azok eredményeivel is találkozhatsz az oldalain.

A honlap címe: http://poeta.hu


Megújult az Irodalom Feketén-Fehéren folyóirat honlapja

A honlapon jópár szerző 40 oldalas kiadványával/írásával találkozhatsz.
A folyóiratok ingyenesen is letölthetők PDF formátumban a honlapról.

A honlap címe: http://poeta.hu/feketen-feheren/


Megújult a Képzeld el… című irodalmi folyóirat honlapja

A honlapon sok KMI-Verslistatag írásával találkozhatsz.
A folyóiratok terjedelme 40-80 oldal.
A folyóiratok ingyenesen letölthetők PDF formátumban a honlapról.

A honlap címe: http://kepzeldel.hu


Várjuk a Verslista tagjainak írásait a Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk új számába!

A 2021/05-ös szám témája: KÍSÉRTÉSEK

3 hónapnál FRISSEBB, eddig még máshol nyomtatásban NEM közölt írásokat várunk!!!!!
A Verslista tagjai max. 3 írást küldhetnek a fenti témában a folyoirat@kepzeldel.hu címre!
Kérem, a levelek TÁRGY sora ez legyen:
FOLYÓIRAT – Szerző neve (!)

A beküldési határidő: 2021. szeptember 25.


KARÁCSONYI PILLANATOK c. ANTOLÓGIA
– okt. 2-ig

Kiíró: Vizuális Pedagógiai Műhely Bt., Kortárs Magyar Irodalom FB oldal
Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író kortárs költők, írók.

1. A Vizuális Pedagógiai Műhely Bt. és a Kortárs Magyar Irodalom FB oldal pályázatot ír ki abból a célból, hogy kortárs költők és írók publikálási lehetőséget kaphassanak egy karácsonyi irodalmi antológiában.
2. Az antológia témája: Karácsonyi pillanatok! – E témában várjuk a karácsonyhoz köthető írásokat! Műfaji megkötés nincsen! Egy szerző több írást is beküldhet!
3. Politikai nézeteket; illetve másokat sértő írások a pályázaton nem indulhatnak.
4. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként) 11-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, A5-ös méretben (oldalnagyság: 148×210 mm – kb. 35 sor/oldal – szövegtükör kb. 9,8×16 cm),
2,5-2,5-es oldalmargókkal, normál sorközzel, 1 hasábos tördeléssel
fogadunk csak el. (Szükség esetén áttesszük ebbe a formátumba.) A Szerző neve: Írás címe sor után 1 üres sort követve következzék maga az
írás.
1-1 írás között 2 üres sor legyen.
Beküldési cím: antologia@verslista.hu.
A beküldésről visszaigazolást adunk e-mailen! Amennyiben 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazolást, úgy kérem, ellenőrizze le, hogy pontosan arra a mail címre küldte-e el a pályázatot, ami a kiírásban szerepel! Ha igen, akkor kérjük ismételje meg az e-mailt az attila@vpm.hu címre!
5. Beküldési határidő: 2021. október 2. (szombat este) !!!6. Kizárólag jogtiszta, a pályázó által írt pályázati anyagot tudunk elfogadni.A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi
terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Vizuális Pedagógiai Műhely Bt. által kiadott antológiában.
A Nyilatkozatok postázási címe: Baranyai Attila 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
7. Nevezési díj: 4000 Ft MEGKEZDETT A5-ös (!!!) oldalanként + postaksg!
FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2021. október 15. !!!(Oldalméret: A5; 2,5-2,5-es margókkal – kb. 35 sor/oldal). Postaksg.: belföldre 1 teljes oldal megjelenés esetén 500 Ft, 2 oldal esetén 1000 Ft, 3 oldal esetén 1500 Ft, 4 oldal ill. ennél több oldal foglalása felett 3000 Ft a postaksg.; külföldre NEM POSTÁZUNK!)
Az antológiából BETELT (tehát nem megkezdett) A5-ös oldalanként KETTŐ kötet jár a szerzőknek ezért! A nevezési díjat és a postaköltséget ELŐRE kérjük befizetni az alábbi címre:
Baranyai Attila, 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. Nevezési díjat a kiadó nem fizet vissza.
KÉRJÜK, az jelentkezzen, aki: IDŐBEN és PONTOSAN tud fizetni (!!!)Plusz példányok KETTŐEZER forintos áron rendelhetők meg! A közlemény rovathoz kérjük odaírni: “KARÁCSONYI PILLANATOK”!
8. A nevezési díj befizetését igazoló csekk másolatát postai úton kérjük eljuttatni, a Nyilatkozattal együtt címünkre.
9. A szerkesztők által nem megfelelőnek tartott írások az antológiába nem kerülnek bele. Erről a szerzőt értesítjük. A szerzőnek lehetősége van a befizetett oldalszámnak megfelelően másik írás beküldésére ezen írás helyett.
10. A beérkezett írásokat nyelvi lektor fogja átnézni. A lektor által javasolt módosításokat a szerzőkkel egyeztetni fogjuk. Az antológiába csak nyelvi lektor által átnézett írások kerülnek be.
11. Antológia várható megjelenési ideje:
2021. december 15.
12. További információ: attila@vpm.hu


AZ ÍRÁS ÖRDÖGE” – vers- és prózaíró pályázat – 2021

Németh László

Kiíró: KORTÁRS MAGYAR IRODALOM – BARÁTOK VERSLISTA
Kategória: irodalmi, vers és próza

Beérkezési határidő: 2021. október 02. (szombat) éjfél.

Beküldési cím: palyazat@verslista.hu
(Tárgy: AZ ÍRÁS ÖRDÖGE – Szerző Neve)

 1. A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista pályázatot ír ki az alábbi témakörökben: “AZ ÍRÁS ÖRDÖGE“.
 2. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók – kortól és foglalkozástól függetlenül bárki – kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű írásokkal.
 3. A pályázat keretében a pályázók korlátlan számú művel pályázhatnak. A pályázati írásoknak “AZ ÍRÁS ÖRDÖGE” a témája!
  Olyan írásokat várunk, melyek az írás jelentőségét, az írói lét jellegzetességét érintik, az írói tevékenységet, az íráskényszert, az ihletettséget vagy épp annak hiányát mutatják be, a történetben akár ars poetica is megbújhat, vallomásszerű elemeket is tartalmazhat. Németh László utolsó drámájának ezt a címet adta, ehhez is kapcsolódhat valamilyen módon a pályázati anyag.
  Egyik írás se haladhatja meg a 20 (!) oldalt (tehát nem csak 1-2 oldalas írásokat várunk, hanem érkezhetnek ennél terjedelmesebbek is.)
 4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, telefonszámot, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a VPM ill. a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon illetve a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista ill. a VPM esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban; valamint hogy a beküldött írás pdf-ben is megjelenhet. Beleegyezik továbbá, hogy az írás felkerülhet előadó által felolvasva a FB-ra ill. a YouTube-ra is.

(A Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott Verslistás Szabályzat.)

 1. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a palyazat@verslista.hu címen (kérjük, pontosan írják be az email címet!) 2021. október 02. szombat éjfélig. A levél tárgya minden esetben ez legyen: “AZ ÍRÁS ÖRDÖGE – Szerző Neve”! A BEKÜLDÖTT ÍRÁS minden esetben így kezdődjön: Írói Név: Írás címe!

A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.
A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk:
Barátok Verslista 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
A nyilatkozatnak legkésőbb 2021. október 05-ig meg kell érkezniük a fenti címre.
Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött írások címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött írásokat töröljük a pályázati anyagból.

 1. Nevezési díj: 1500 Ft/írás!

KÉRJÜK a pályázókat, hogy csak abban az esetben induljanak, ha a nevezési díjat IDŐBEN rendezni tudják!

 1. A pályázatra beküldött írások a beküldési határidő lejárta után egy ingyenes – bárki által letölthető -, PDF formátumú kiadványba kerülnek be. A kiadványt a http://poeta.hu/ingyenes honlapról lehet majd letölteni.
 2. A pályázaton az első helyezést elért írás írója a VPM ill. a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 10 ezer Ft értékben.
  A második helyezett 7 ezer, a harmadik helyezett 5 ezer Ft értékben kap irodalmi kiadványokat!
 3. Eredményhirdetés (várhatóan): 2021. december 20.-án lesz. A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.
 4. További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.

Szeretettel üdvözöl:
Baranyai Attila
attila@vpm.hu


NEKEM NYOLC! 03. – 09. 19-ig – verslista@googlegroups.com

Kedves Barátok!

Nekem nyolc! c. játék lényege, hogy nyolcsoros verset írjunk, melynek témája kötött, sorai nyolc szótagosak (felező nyolcasok), ráadásul a rímképlet is meg van adva. Ezúttal a

sorok száma: 8
szótagok száma a sorokban: 8
téma: Civakodás
rímképlet: aaaabbbb (bokorrím)

Több írással is pályázhattok. Ne felejtsetek el címet is adni írásotoknak!

Írásaitokat erre az e-mail címre küldjétek:
verslista@googlegroups.com

A beküldési határidő: 2021. szeptember 19. vasárnap (éjfél)

A tárgy így nézzen ki: 
Nekem nyolc! 03. – Szerző neve: Írás címe

Jó alkotást kívánok mindenkinek: Kutasi Kati

“A Verslista által kitalált ill. kiírt játékok/pályázatok értékelésre kerülnek (vagy szakmai zsűri vagy közönségszavazás által, sorszámmal [név nélkül] ) a játék/pályázat tiszta lefolytatása miatt a játékra/pályázatra beküldött írások a játék/pályázat eredményhirdetéséig máshol nem jelenhetnek meg! Az eredményhirdetés után az írásaikat a szerzők bárhol közölhetik/megoszthatják! Ha valamely írás mégis megjelenik értékelés/megjelenés előtt máshol (akár más kiadványban, akár valamely más társaság/szerző levelezőlistáján, honlapján, közösségi oldalán….) az adott írás ill. az adott szerző kizárásra kerül a Verslistás játékból/pályázatból/megjelenésből. Ha valamely szerző többször is megszegi az adott szabályt, akkor a Verslistáról is kizárásra kerülhet operátori döntés alapján.”