Kategóriák
KÖNYV

Herczeg-Vecsei Katalin: Et cetera [KMI A 022]

Herczeg-Vecsei Katalin: Et cetera [KMI A 022]
Kategória:
Műfajok: ,
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Pundurkák, dalszerű vallomások, pillanatképek, haibunok, rövidprózák stb., azaz Et cetera… Herczeg-Vecsei Katalin pundurkáiban nemcsak derűs, könnyed témákat ragad meg, a bánatról szólók József Attila-i mélységeket idéznek. Megmutatkozik bennük a rezignált hangú bölcs. A Vallomásokban hol kedves, becézős akrosztichonkát olvashatunk, hol derűs, önfeledt pillanatképeknek lehetünk tanúi, vagy kozmikussá nő a vágy, a szeretet. A Pillanatképekben hol az árny, hol a derű az
erősebb. Fájóan szép és egyszerű még az elmúlás is ebben a lírában. Lelke belesimul az évszakokba, emlékeket idéz. A kötet végén különleges rövidprózák,  haikukkal színesített útirajzok olvashatók.

Kategóriák
KÖNYV

Szabó Edit Irma: Napköntösben [KMI A 021]

Szabó Edit Irma: Napköntösben [KMI A 021]
Kategória:
Műfajok: , ,
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Szabó Edit Irma kisugárzó, szimbólumszerű gondolatai papírra vetett önjáró sorok, szóvarázsló ő, ki rímekbe szedi önarcképét, a lelkében és
emlékeiben zajló folyamatokat. A természet szerelmese, s az foglyul ejti őt, beleolvad a tájba. Átszövi sorait a dallam, felkap minket a mesés szellővel együtt a versek ritmikája is. A költő finom, érzékeny lélek, meghitt szeretetet tükröznek szavai. Képes mindenről megfeledkezni,  téren és időn túl létezni. Erősen filozofikus, olykor viszont tárgyiasult ez a líra, láttat, érzékeltet. Hangulatképei érzékletesek, különleges érzékkel képes a felszínre hozni a mélyen szunnyadó őserőket. Benne él a lélekápoló harmónia, át tud ívelni fényes lélek-szinteken. Elfogadja a rá szabott karmát, érezzük kozmikus vonzalmát. Kreatív sejtésekkel észleli a külvilágot.  Központi szerepet kap lírájában a meditáció. Megingathatatlan hitét nem hagyja el annak ellenére sem, hogy úgy érzi: alpári, durva a világunk. Lírájában felsejlenek a védikus tanok,
megjelenik Sarkad és a Fekete-Körös birodalma, átélhetjük a mátrai idillt, az alpesi varázst, a Földanya szeretetét. Haikuiban, apeváiban, pundurkáiban megjelenik a természet, útkeresésünkhöz kapunk bölcseleteket, ars poeticája is kiolvasható. Aforizmái, rövid gondolatai tömör, rezignált, bölcs megállapítások. Szabó Edit Irma rövidprózái a kötet szép zárásául szolgálnak, hangulatos megragadásai a gyermeki és a felnőtt lélek összetalálkozásának, a gyermekkori, anyai és
háziasszonyi emlékeknek.

Kategóriák
KÖNYV

Jószay Magdolna: Anyám emlékére [KMI M 019]

Jószay Magdolna: Anyám emlékére [KMI M 019]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Édesanyjáról, legdrágább kincséről szól, neki állít emléket Jószay Magdolna újabb minikötetében, melynek borítóján anyja lánykori képe látható. Édesanyja küzdelmes élete példakép lehet mindannyiunk számára. Családja mellett nagy gonddal ápolta édesanyját és testvérét, majd ő szorult gondozásra.

 

Kategóriák
KÖNYV

Domonkos Marcell: A pillanat íze [KMI M 020]

Domonkos Marcell: A pillanat íze [KMI M 020]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Domonkos Marcell a környezetében észlelhető természeti jelenségekről írt elsőként, mígnem kialakult egyéni stílusa, a mindennapi életben megtapasztalt dolgok és élete meghatározó fordulatai lettek haikui témái. Vannak olyan haikui, melyeket hosszabb ideig tervezgetett, de többségük egy váratlan ötletből fakadóan született, az adott pillanatot örökítik meg, akár egy fénykép.

Kategóriák
KÖNYV

Golán Angéla Gabriella: Gondolatmolekulák / Gedankenmoleküle [KMI M 018]

Golán Angéla Gabriella: Gondolatmolekulák/ Gedankenmoleküle [KMI M 018]
Kategória:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Egy hónapra való – minden napra egy – röpke gondolat, mit a  könyvecske feltár, s ezekben felismerhetjük lelkünk mélységeit, valamint szembenézhetünk a bennünk bujkáló démonjainkkal. Golán Angéla érzései, gondolatai úgy kapcsolódnak egymáshoz – és hozzánk -, mint ahogy az atomokat kapcsolják össze a kémiai kötések.

 

Kategóriák
KÖNYV

Jószay Magdolna: Fény, idő, tér [KMI M 016]

Jószay Magdolna: Fény, idő, tér [KMI M 016]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

 

A fény, az idő, a tér tág fogalmak, számtalan elvonatkoztatott képzetet hordozhatnak magukkal. Ezek a haikuk elgondolkoztatják, megragadják az embert, hiszen a címbeli fogalmak összefügghetnek, egyik akár következhet a másikból, s máris egy új teóriát, más következtetést, feltevést fogalmazhatunk meg.

A fények játéka, változása éppúgy megragadja a lelkünket, mint ahogy az idő keretekbe szorítja létezésünket, s mégis időtlennek érezhetjük a pillanatokat, s bár térben is korlátozva vagyunk, szabadon szárnyalhatunk…

Kategóriák
KÖNYV

Szakács Anna: Nyitvatermő [KMI M 017]

Szakács Anna: Nyitvatermő [KMI M 017]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Szakács Anna gondolat- és érzésmagocskái hullanak ránk haikui által, s ezek kihajthatnak, virágozhatnak saját gondolataink közt, tapasztalataink tovább szaporítják belső kertünket. Ezekben a humort és szójátékokat sem nélkülöző haikukban sok a természeti hasonlat. Lelkünk olyan, mint egy fenyőfa: örökzöld, a szeretettől örökké színes, élő üzenetei vannak, nyitva termő is, mert ki kell nyitni a lelkünk, hogy befogadni és adni tudjunk…

 

Kategóriák
KÖNYV

Petres Katalin Cseppben a tenger [KMI M 015]

Petres Katalin Cseppben a tenger [KMI M 015]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Petres Katalin haikui varázsukkal a vízcseppekre emlékeztetnek. Bennük ragyog a költészet. Későn talált erre a formára, de nagyon megszerette őket, maga is megtisztul a haikucseppek, könnyed pillanatversei által, s olvasóinak is ezt kívánjuk! Úgy érezhetjük, mintha ezek a gondolatok éppen csak kibuggyantak volna a költő tollából.

Kategóriák
KÖNYV

Holéczi Zsuzsa: Alkonyodás [KMI M 014]

Holéczi Zsuzsa: Alkonyodás [KMI M 014]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A megrögzött prózaíró – miután elcsábult, hogy kipróbálja ezt a japán  ősi versformát – ezúttal számvető jellegű haikuival, tömör bölcsességeivel mutatkozik be, melyek többségükben a Verslista pályázatfolyamára íródtak, s felölelik az élet minden területét (születés, halál, szerelem, boldogság, csalódás, reménység, anyaság… stb.)

 

Kategóriák
KÖNYV

Dobrosi Andrea: Tinta-palinta [KMI M 013]

Dobrosi Andrea: Tinta-palinta [KMI M 013]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Dobrosi Andrea haikuinak olvasásakor – mint hintázás közben és életünk során is – hol fent, hol lent érezhetjük magunkat. Felemelkedhet a lelkünk általuk, s magunkba zuhanhatunk, ha empatikusak vagyunk. Elgondolkodtatnak, nyelvi játékai és hangsúlyai által kifejezetten érdekesek, akár többféleképpen értelmezhetők.