Kategóriák
KÖNYV

Herczeg-Vecsei Katalin: Szirmaim [KMI M 012]

Herczeg-Vecsei Katalin: Szirmaim [KMI M 012]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A lét kibomlik, mint a rügyek, bimbók, s tavaszra vágyik a dermedt szív. Érzékletes haikui segítségével szinte halljuk Herczeg-Vecsei Katalin szívrezdüléseit. Az évszakok ritmusára születtek ezek a
hangulatdallamok, érzékrezdülések. A szépségre hangolódó lírai lélek
feltárja egy-egy virágkehely csodáját, mely lágy itatójává lesz a könnyű röptű pillangóknak. Az orgona és a pite illata összekeveredik, így idézi anyja alakját. Meghitt hangulatok nyílnak a virágokkal, a japán haikuk természeti képei is elénk villannak az emlékszirmokkal.

Kategóriák
KÖNYV

Gáspár Klára: Papírsárkány [KMI A 017]

Gáspár Klára: Papírsárkány [KMI A 017]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Bozó Pál fotói és a szerző édesanyjának festményei teszik látványossá Gáspár Klára könyvét, melyben komoly, elgondolkodtató, korunk problémáit felvillantó – a net világát kifigurázó, a pandémiát, a háborút bemutató, a hajléktalanok és a menekültek kérdésével foglalkozó – versek mellett  vidámakat is találunk. Olvashatunk benne képverseket is.

Kategóriák
KÖNYV

Magánkozmosz 2023 [KMI A 016]

Magánkozmosz 2023 [KMI A 016]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A Kortárs Magyar Irodalom Kiadó második antológiájának izgalmas borítóján és belelapozva a könyvbe Kósa Ildikó objektívjén át látunk, egyiptomi képei révén különleges világba csöppenünk.

Kozmikus a táguló világegyetem, és gondolataink, álmaink, fantáziánk által mi magunk is korlátlan gondolati szabadsággal bírunk! Mindannyiunk kozmosza más és más, egyedi, és csak részben feltárható… Egymáshoz ragadhatjuk egymást gondolatainkkal, érzéseinkkel! Valamennyien drága kincsnek érezzük álmainkat, rezdülésre vágyik a szívünk. Ezeket a rezdüléseket adja át olvasóinak antológiánk. Sok írásunk tükrözi úgy  rideggé vált világunkat, hogy romokban az erkölcs, haldoklik a morál. Fuldoklik világunk, s keselyű köröz felettünk. Sokfelé – valójában és szimbolikusan is – sebzett rét, bús mocsár fogad minket. De ott bujkál a vigasz: szavainkból megépíthetjük álmaink piramisait, és napsugárrá változtathatjuk a gyönyörök perceit!

Kategóriák
KÖNYV

Sáringer Márta: Az elveszett(?) fele királyság [KMI A 015]

Sáringer Márta: Az elveszett(?) fele királyság [KMI A 015]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Mi jár egy óvodás fiúgyermek fejében, mikor megtudja: testvére lesz? Hogy nyilvánul meg anyja iránti aggodalma, hogyan tudnak egymás szövetségesei, bizalmasai lenni? Miként éli meg a várakozás izgalmát, a
változást, a kötődést, a féltékenységet, a büszkeséget? Hogy nyeri meg őt anyja önérzetére támaszkodva nélkülözhetetlen segítőtársának beszélgetéseik során szeretetteljes őszinteséggel, elismerő dicséretekkel? Mennyit várjon, hogy csecsemőből „igazi” testvér, játszópajtás legyen?

Kategóriák
Játék

A Magánkozmosz 2023 c. antológiában megjelent írások – 2023

Kategóriák
KÖNYV

Sárváry Mariann: Ecsetem és tollam [KMI A 014]

Sárváry Mariann: Ecsetem és tollam [KMI A 014]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Sárváry Mariann könnyedén navigál az irodalom tengerén, miközben belevegyül régebbi korok örvényeibe, s otthonosan mozog akár a görög mitológiában, Dante vagy Balassi Bálint, de ha úgy adódik, Camus vagy a nyugatosok világában. Nemcsak átérzi Dsida Jenő, Radnóti Miklós, Tóth Árpád, vagy az akár több száz évvel ezelőtt élt alakok örömét-fájdalmát, de átveszi ritmusukat, szóhasználatukat, nyelvi sajátosságaikat is, így érdekesen ötvözi egységbe a múltat a jelennel, az egykori formába öltve gondolatait, érzéseit, korunk jelenségeit, ellentmondásait…

Paolo és Francesca többször is felbukkan írásaiban, s miközben megelevenednek a krúdysan  letűnt korok ismert alakjai, vagy felélednek régmúlt idők jellegzetes tárgyai, az időutazó közvetítésével minden üzen a mának. Párhuzamokat állít bölcsességeihez, értékítéletet sugall a sorok között, az erkölcsi tanulságot viszont nekünk kell levonni.

Az igényes – és színes, a szerző saját festményeivel illusztrált – könyv versparafrázisait és novelláit – mint Boccaccio Dekameronjában – a járvány foglalja keretbe.

Kategóriák
KÖNYV

Kisznyér Ibolya: Lebegés [KMI A 013]

Kisznyér Ibolya: Lebegés [KMI A 013]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Kisznyér Ibolya elégikus hangú verseskötetében egy különös világ tárul fel: az álom, a régmúlt és a valóság, a jelen, az érzékelhető és a homályosan észlelt, a megélt és elképzelt, az embereket elválasztó vagy összekötő világok közti lélekutazó gondolatai, érzései mutatkoznak meg, ki néha az élet és a halál mezsgyéjén is szétnéz. Filozofikusan elmereng az élet dolgain, meditációja pedig bölcs felismeréseket eredményez.

Lázadozhatna, elégedetlenkedhetne, s negatív véleményét erőteljesebb hangon is kifejthetné, de nem teszi, nagyon távol áll tőle mindez, hisz finom és érzékeny lélek, s amúgy is: csendes és józan hangjának jóval nagyobb súlya van. Megállapít, csóválja a fejét, felméri a kisember helyzetét, lehetőségeit, tetterejét a nagyvilágban, és sztoikusan tudomásul veszi, keresi azt a harmóniát, amit ő maga képes megteremteni, azt a szeretetet, amit családja, környezete visszatükröz számára.

Kategóriák
Játék

Torma Zsuzsanna – 2023

Kategóriák
Játék

Kincses János – 2023

Kategóriák
játék

Szókereső 18.

Ha a “Tagjainktól” menüben nézed, akkor kattints rá a Szókereső címre, hogy jobban látható legyen a feladat!

Állatos bögréinkhez köthetőek a keresendő kifejezések.


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}
  • Keresd meg a tábla alatt szereplő szavak egyikét a játékmezőn
  • Kattints rá a megtalált szó első és utolsó betűjére – ekkor a megtalált szó kiszínesedik
  • Keresd meg az összes szót…