A [Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista] szabályzata
2022. 07. 01-től

A levelezőlista 2000. 10. 01-jén alakult, Dina és Anisse kezdeményezésére. 2015.10.01-től a nevünk: Kortárs Magyar Irodalom – BarátokVerslista [VERSLISTA].

A VERSLISTA célja: teret adni az irodalomnak, zenének és képzőművészetnek.
A fenti témák iránt érdeklődőket várjuk tagjaink közé. Mindazokat, akik gyakorolják a fentieket, illetve azokat, akiket érdekelnek mások hasonló témájú alkotásai.

A VERSLISTA-ra bárki jelentkezhet, ha a listaszabályzatot tartalmazó levelet elfogadja, az abban leírtakat tudomásul veszi, azt aláírva visszaküldi a lista vezetői számára. A VERSLISTA-nak bárki tagja lehet mindaddig, míg a lista meg nem szűnik, amíg tagdíját rendezi, illetve amíg nem vét a lista szabályai ellen. A listáról kitiltott tagok nem jelentkezhetnek újra a listára (semmilyen névvel, címmel)! A kitiltott tagokat senki nem ajánlhatja a VERSLISTA-ra (semmilyen névvel, címmel)! Ha valakinek tudomása van arról, hogy kitiltott tag a Verslistára került, annak azt rögtön jeleznie kell a lista vezetője felé! Kitiltott v. moderált tag levelét a listára bemásolni, továbbítani TILOS!

A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista, röviden [VERSLISTA] nevű társaság a lista alapítójának – Baranyai Attila-Anisse – saját szellemi terméke. A listával kapcsolatos döntések az ő hatáskörébe tartoznak, az ő szava dönt a szabályok ill. más dolgok megalkotása esetén.

A tagok által befizetett tagdíj összege a különböző ajándék kiadványok POSTAKÖLTSÉGÉT fedezi csupán, ezért jelképesnek is tekinthető. A tagdíj befizetése nem jelenti a lista vezetésébe, a szabályok kialakításába való beleszólás jogát! A lista szabályainak kialakítása kizárólag a lista vezetőjének hatásköre. A VERSLISTA vezetőjét operátorok ill. adminok segítik a munkájában. Az operátorokat és adminokat a lista vezetője nevezi ki és ő dönt az operátori / admin funkció visszavonásáról is. A lista vezetője a fontosabb listát érintő dolgokban az operátorok véleményét is kikérheti. Az eredményes működés miatt a VERSLISTA tagjai függetlenül a listán eltöltött időtől minden naptári évben a VERSLISTA vezetői által meghatározott tagdíjat kötelesek befizetni. A VERSLISTA vezetői kötelesek az összeget a VERSLISTA kiadásaira fordítani és évente elszámolást küldeni a tagságnak a listára.

Ha valaki év közben kíván feliratkozni a VERSLISTA-ra, a tagdíjat 10 napon belül köteles befizetni. Ez után csatlakozhat a Verslistához. A következő évi tagdíjat az előző év dec. 10-ig beérkezően kell rendezni. Amennyiben a tagdíjat befizeti, automatikusan elfogadja a tagság közös döntéseit.

A tagdíjat a VERSLISTA vezetője határozza meg, kikérve az operátorok véleményét. A tagdíj befizetését bárki átvállalhatja valamely VERSLISTA-tag helyett. A megállapítottnál nagyobb összeg is befizethető tagdíjként a lista kiadásaira. Ha valaki év közben távozik a Verslistáról, a befizetett tagdíjat nem kaphatja vissza. Ha valaki a VERSLISTA alapvető közös döntéseit v. ezt a szabályzatot megsérti, és ezért kizárásra kerül, a befizetett tagdíjat nem kaphatja vissza.

A tagdíjat befizetők részt vehetnek minden VERSLISTA-s játékon, vetélkedőn; részt vehetnek minden Verslistás programon, eseményen, találkozón.

A lista tagjainak a levelezőlistán, a FB-csoportban és valamennyi találkozón, összejövetelen be kell tartaniuk az alapvető emberi normákat. A tagok viselkedésükkel / megnyilvánulásaikkal NEM zavarhatnak más tagokat.

Ha valamelyik Verslistatag úgy érzi, hogy egy másik tag őt akár írásban, akár szóban, akár tettekben v. másféle magatartásával zaklatja, a lista operátorának ezt kérem, jelezze. Ezt követően operátori döntéssel az adott tag kitiltásra kerülhet a listáról.

A listatagok részesülnek minden Verslistás kedvezményben, illetve vonatkozik rájuk minden Verslistást érintő kötelesség is.

A tagdíjat befizetők elfogadják ezt a szabályzatot, és ezt aláírásukkal is hitelesítik.

A tagdíjat fizetők (SIMA tagdíj ill. PÁRTOLÓ tagság) ingyen kapják meg 1 pld.-ban az adott évben megjelenő Képzeld el… c. folyóiratunk számait. Amennyiben anyagi lehetőségeink engedik, a fenti tagdíjat fizetőknek egyéb ajándékokkal is kedveskedünk.
A PÁRTOLÓ ill. VIP tagok külön kedvezményeket kaphatnak!

A VIP tagság meghatározott időre szól, a VIP tagokról ill. ezen tagság hosszáról a lista vezetője dönt kikérve az operátorok véleményét.

A VERSLISTA tagjainak lehetősége van feliratkozni a levelezőlistára is.

A levelezőlista címe: verslista@googlegroups.com. (A levelezőlista szabályzata e szerződés mellékletében olvasható, azt a levelezőlistára feliratkozónak be kell tartania.
A szabályt be nem tartók leíratásra kerülhetnek, ez esetben a befizetett tagdíjat nem kérhetik vissza!)

A VERSLISTÁNAK az is tagja lehet, aki a levelezőlistára nem iratkozik fel.

A VERSLISTA által fenntartott domainek:

KMI-VERSLISTA: https://www.verslista.hu

Poéta Irodalmi Portál: http://www.poeta.hu

Képzeld el… c. irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu

Közösségi oldalaink:

YouTube oldalunk: http://youtube.hu/Verslista

Kortárs Magyar Irodalom FB oldal: https://www.facebook.com/kortars.magyar

Verslista FB csoportja: https://www.facebook.com/groups/verslista/

A https://www.verslista.hu oldalra kerülhetnek fel a levelezőlistán megjelent versek, írások, beküldött grafikák, festmények, fotók, egyéb alkotások…

A VERSLISTA-tagsággal vállalod azt, hogy a levelezőlistán megjelent írásaid engedélykérés nélkül, automatikusan felkerülhetnek a lista honlapjára (https://www.verslista.hu) ill. megjelenhetnek különböző kiadványokban; — kivéve, ha az írás feltevésével egy e-mailben jelzed: még nem kész az írásod, csak piszkozat.

A listatagságod alatt a levelezőlistánkra ill. a pályázatainkra beküldött írásaidat / alkotásaidat BÁRMIKOR feltehetjük a fenti portálra (ill. esetleges megszűnése esetén az új portálunkra is) – akkor is, ha időközben a listatagságod megszűnt(!). A levelezőlistára feltett írásokat a lista vezetője felteheti a különböző közösségi portálokra is (pl. Facebook) a Verslistához kapcsolódó csoportokba, oldalakra, alkalmazásokba, YouTube-ra.

A VERSLISTA ill. KMI (Kortárs Magyar Irodalom Bt. Kiadó)/elődje VPM (Vizuális Pedagógiai Műhely Bt. Kiadó) által kiírt havi (és egyéb) vers- és novellapályázaton, fotó- vagy grafikai pályázaton stb. induló személyek a pályázaton való indulásukkal jelzik, hogy az adott írás a saját szerzeményük; engedélyezik, hogy a pályázatra beküldött írásaik, alkotásaik felkerülhessenek a VERSLISTA ill. vezetőjük által fenntartott honlapokra, közösségi oldalainkra; YouTube oldalunkra, valamint, hogy a pályázatos írásaik szerepelhessenek a VERSLISTA, a Palatia Nyomda ill. a KMI/VPM nyomtatásban ill. elektronikusan (e-book, CD, DVD, videó, …) megjelenő kiadványaiban, amennyiben a lista vezetője az adott írást közlésre alkalmasnak találja.

A honlapjainkra (pl. https://www.verslista.hu; http://www.kepzeldel.hu; http://poeta.hu …) ill. közösségi oldalainkra, YouTube oldalunkra… felkerült írásokat utólag nem veszünk le – kivételes esetben a lista vezetője vehet le írásokat a honlapról. Amennyiben a honlapra kerülő írásokat felrakás előtt nyelvi lektor is átnézi, úgy a honlapra csak az általa javasolt változat kerülhet fel! A tagdíj befizetésével ezt a szabályt is elfogadod, utólag ezzel kapcsolatban semmiféle követelésed nem lehet!

A honlapjainkra felkerült írásokat bárki elolvashatja – és lehetősége van arra, hogy a versekről, egyéb írásokról véleményt nyilváníthasson – amit természetesen az operátor továbbít a szerzőnek is. A honlapra ill. levelezőlistára felkerülő írások CD-n, DVD-n, videón, … is megjelenhetnek előadó által felolvasva, vagy szöveges formátumban, vagy más egyéb módon. A honlapjainkra személyes adatok, csak a szerző engedélyével kerülnek fel.

A VERSLISTA, a Palatia Nyomda ill. a KMI/VPM nyomtatásban megjelenő kiadványaiba csak azon listatagok kerülhetnek bele, akik a levelezőlistára feltett alkotásaik (verseik, novelláik, grafikáik, fotóik… stb.) felrakását folyamatosan engedélyezik (a félkész írások kivételével) a lista honlapjára, a Verslistával kapcsolatos közösségi oldalakra is, valamint a VERSLISTA YouTube oldalára is!

A VERSLISTA, a Palatia Nyomda ill. a KMI/VPM nyomtatásban megjelenő kiadványaiba csak azon írások/alkotások kerülhetnek be, amelyek évközben (adott évben, ill. időszakban) felkerültek a levelezőlistára – így értelemszerűen majd a https://www.verslista.hu honlapra is! [e honlap jelenleg frissítés alatt áll…]

A VERSLISTA vezetője és az adott kiadvány szerkesztője közös megegyezés alapján a fenti szabálytól kivételes esetben eltérhet (más írást/alkotást is engedélyezhet)!

A VERSLISTA igyekszik különböző novellás- illetve verses- (esetleg vegyes) könyveket, folyóiratokat… egyéb kiadványokat megjelentetni / kiadni nyomtatott formátumban is. Ezekre szintén a fent említett szabályok vonatkoznak. A nyomtatott kiadványokban való megjelenéshez a szerzőknek nem szükséges újabb nyilatkozatokat tenni, ezekre is vonatkozik ez a szabályzat és engedély. Arról, hogy melyik antológiába melyik szerzőtől melyik írás(ok) kerül(nek) be, a szerzőket előre értesítjük!

KIVÉTEL a VERSLISTA által kiadott Képzeld el… című folyóirat.

E kiadványban csak olyan írások/alkotások szerepelhetnek, amelyek e folyóirat előző száma óta íródtak. (Jelenleg 2-6 havonta jelenik meg a folyóirat, tehát az ennél régebbi írások / alkotások nem szerepelhetnek a folyóirat megjelenő új számában.)

A VERSLISTA vezetője és a folyóirat szerkesztője közös megegyezés alapján a fenti szabálytól kivételes esetben eltérhet, (más írást is engedélyezhet)!

Itt a frissesség / aktualitás / gyorsaság a fontos, így e folyóiratnál a szerződések megkötése, azok írásban való elküldése… nem valósulhat meg annak időigényes (több hónapig elhúzódó) módja miatt. A Képzeld el… c. folyóiratba emiatt a VERSLISTA vezetője, operátorai ill. a Képzeld el c. folyóirat szerkesztői válogatnak be írásokat, grafikákat, fotókat. A folyóirat szerkesztésének kezdési időpontját a lista vezetői minimum 3 héttel a szerkesztés megkezdése előtt e-mailben közlik a listatagok felé (a levelezőlistán, illetve a hírlevélben). Ha valaki nem szeretne e kiadványban szerepelni, az ezt e-mailben jelezheti a lista vezetői felé a kiadvány szerkesztésének elkezdéséig. Amennyiben ez a fenti módon és időben nem történik meg a folyoirat@kepzeldel.hu címen a szerkesztés megkezdéséig, úgy az adott listatag – a VERSLISTA vezetői által kiválasztott – írásai / alkotásai bekerülhetnek a Képzeld el… című folyóiratba. A fenti folyóiratba csak azon személyek írásai kerülhetnek be, akik az adott időszak listás tagdíját befizették. A listatagság nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott tag írása 100%, hogy megjelenik a folyóiratban – azt nem tudjuk garantálni, hogy minden tagtól bekerül mű 1-1 számba! A Képzeld el című folyóirat nemcsak nyomtatásban jelenik meg, hanem a folyóirat elektronikus változata felkerül a http://kepzeldel.hu domainre is. A kiadványról e-book is készülhet. Ez máshol a lista vezetőjének engedélyével jelenhet meg. A lista vezetője ezt bárhol megjelentetheti. A szerzők a fentieket is tudomásul veszik, azzal egyetértenek, azt engedélyezik. Ellenkező esetben a szerkesztés megkezdéséig jelzik a kiadványban való megjelenésük lemondását a megadott e-mail-címen, a megadott határidőig. A folyóiratban megjelenő írásokból készült hang és / vagy videófelvétel felkerülhet a közösségi oldalainkra / csoportjainkra, valamint a VERSLISTA YouTube oldalára is, továbbá DVD-re is – a szerző előzetes engedélye nélkül is.

Amennyiben a kiadványainkat (akár nyomtatott, akár elektronikus változat) nyelvi lektor is átnézi, úgy a kiadványainkba csak azok az írások kerülhetnek bele, amelyek a nyelvi lektor által javasolt módon vannak javítva. Ha a szerző nem ért egyet a nyelvi lektor javításával, és ezt a kiadvány szerkesztője vagy a lista vezetője által megadott határidőig jelzi a megadott módon, abban az esetben az adott írás kimarad a kiadványainkból. Ha a szerző a megadott határidőig és megadott módon nem tesz a nyelvi lektor javítása ellen kifogást, úgy az adott írás a nyelvi lektor által javasolt javításokkal kerül bele kiadványainkba. Ez ellen utólag se emelhet kifogást a szerző.

A levelezőlistán megjelent írásokból, illetve a VERSLISTA, a Palatia Nyomda ill. a KMI/VPM minden kiadványáról elektronikus könyv, e-book… is készülhet. Ez máshol a lista vezetőjének engedélyével jelenhet meg. A lista vezetője ezt bárhol megjelentetheti. A szerzők a fentieket is tudomásul veszik, azzal egyetértenek, azt engedélyezik e szabályzat aláírásával.

A VERSLISTA ill. vezetőjük által fenntartott honlapokról (www.verslista.hu; www.kepzeldel.hu; www.poeta.hu;…), a VERSLISTA ill. vezetőjük által készített elektronikus könyvekről, folyóiratokról, listás kiadványokról, tárgyakról, CD-ről, DVD-ről, videóról stb. a szerző utólag nem töröltetheti alkotását, írását. A szerző utólag semmiféle (anyagi ill. egyéb) követeléssel nem léphet fel a Verslistával, illetve a VERSLISTA vezetőjével, operátoraival, a kiadványok szerkesztőivel szemben.

A szerzők ezt tudomásul veszik, ezzel egyetértenek, a tagdíj befizetésével, valamint e szabályzat aláírásával együtt ezt a szabályt is elfogadják.

A VERSLISTA által megjelentetett kiadványokból adódó bevételek a VERSLISTA-t illetik, az esetleges bevételekből adódó összeget a lista vezetői a lista kiadásaira (pl. újabb kiadványok, domainnév-fenntartások, listás ajándékok fedezése) fordítják. A tagdíjakból, felajánlásokból, köteteladásokból származó bevételekről, valamint a kiadásokról a VERSLISTA vezetői kötelesek elszámolást készíteni. Az elszámolást kötelesek a levelezőlistára is feltenni.

A VERSLISTA ill. vezetője által készített e-book-ok felkerülhetnek bármely honlapra, CD-re, DVD-re… stb. – a Verslista vezetőjének döntése alapján.

A VERSLISTA-n megjelenő írásokból készült hang és/vagy videófelvétel felkerülhet a közösségi oldalainkra / csoportjainkra, valamint a VERSLISTA YouTube oldalára is – a szerző előzetes engedélye nélkül is.

A VERSLISTA-n NEM ragaszkodunk és NEM kötjük ki az első közlés jogát!

Az írások / alkotások szerzői joga a SZERZŐNÉL marad, ezen szabályzatban foglalt módon a szerző engedélyezi azonban az írásainak / alkotásainak közlését a VERSLISTA, annak vezetője valamint a Palatia Nyomda és a KMI/VPM felé (mint a folyóiratok, antológiák hivatalos kiadója felé)!

A VERSLISTA-n hetente, kéthetente….., negyedévente vannak különböző pályázatok, játékok. A játékok döntő része ajándéktárgyért, folyóiratért, könyvért, dedikált kiadványokért zajlik. A tagdíj befizetésével mindegyik játékunkon, pályázatunkon indulhatsz.

A VERSLISTA pályázatain minden olyan személy indulhat, aki az adott év listás tagdíját befizette, függetlenül attól, hogy a levelezőlistánkon fent van-e, vagy nincs.

A VERSLISTA pályázataira olyan személy szavazhat, aki: – az adott év listás tagdíját befizette – régebben tagja volt a listának, és e-mail-címe, adatai regisztrálva vannak adatbázisunkban.

A PÁRTOLÓ tag a SIMA tagsági díj minimum dupláját fizeti. Verslistás kiadványokban a SIMA tagokkal azonos feltételekkel jelenhetnek csak meg. PÁRTOLÓ tag az lehet, aki betartja az emberi és erkölcsi normákat, betartja a Verslista szabályzatát és pártolói díjat fizet évente.

Ez a szabályzat mindaddig érvényes, amíg a tag az éves tagdíjait rendezi v. írásbeli nyilatkozattal ki nem lép v. tagviszonya kizárással meg nem szűnik!

A VERSLISTA fenti szabályzatát elfogadom, azzal egyetértek!

A levelezőlista szabályzata – 2022. 07. 01-től

A levelezőlistát A Verslista operátorai (innentől: Verslista) működteti. A levelezőlistára mindazok feliratkozhatnak, akik tagjai a Verslistának, és adott évi tagdíjukat rendezték. A levelezőlistán a tagság mindaddig tarthat, amíg a tag másként nem dönt, vagy kizárásra nem kerül, v. tagdíjtartozása nem lesz. A Verslista levelezőlistájának témája: irodalom, zene és képzőművészet – illetve az ezekhez kapcsolódó témák.

Minden más levelet, mely nem e témákhoz vagy e témák valamelyikéhez tartozik, kérjük magáncímekre vagy más listára küldeni. Ellenkező esetben az illető – ebben kivétel nem lehetséges – rövidebb-hosszabb időre moderálás v. kizárás alá kerül. Ugyancsak moderálás v. kizárás alá kerülnek azok, akik bárkinek bármilyen lista témájába nem vágó levelét a listára forwardolják (továbbítják) v. kizárt ill. moderált személy levelét a listára bemásolják. Ha egy listatag valamilyen levelet a listára szeretne továbbítani, azt a lista vezetőjének engedélyével teheti meg. A listán kifejezetten tilos a vallási és politikai tartalmú levél, vita. Tilos a plagizálás! A Verslista vezetőinek, operátorainak joga van leállítani az erőszakos vitát, különösebb magyarázkodás nélkül. Szükség esetén az operátor, listavezető bármikor megteheti a leíratást – akár indoklás nélkül is.

A VERSLISTA alapító vezetője: Baranyai Attila – Anisse (anisse@verslista.hu). A lista további vezetője: Kutasi Horváth Katalin. Jelenlegi operátorok: Baranyai Attila és Kutasi Horváth Katalin. Jelenlegi adminok: Baranyai Attila, Kutasi Horváth Katalin.

A levelezőlistára(-ról) nem lehet automatikusan fel- / leiratkozni, hanem az operátorhoz kell fordulni ez ügyben. Feliratkozási cím: subscribe@verslista.hu. Leiratkozási cím: unsubscribe@verslista.hu. Csak ezen címre küldött fel- és leiratkozási kéréseket tudjuk figyelembe venni. A levelezőlista címe: verslista@googlegroups.com. A levelezőlistára írni CSAK a feliratkozási címről lehet. 

A levelezőlistán megengedett az ékezetes karakterek használata.

Kerüld a trágár hangvételt, nincs rá semmi szükség, és nem is toleráljuk. A leveleidet formázd olvashatóan, úgy, hogy mindenki szívesen olvassa, akinek a postaládájába kerül. Válasz küldésénél az eredeti levél sorait lehetőleg “>” jellel idézd be, de mindenképpen legyen valamilyen jel a sorok elején, ami jelzi, hogy ez most idézet. Semmiképpen ne idézd be a teljes levelet, csak annyit, amennyi a mondanivaló megértéséhez mindenképp szükséges! Javasoljuk, hogy az aláírásod ne legyen hosszabb négy sornál.

A lista vezetésének módjaival illetve az operátorokkal kapcsolatos észrevételek NEM tartoznak a levelezőlistára! Ezeket TILOS a listán megvitatni. E témában az észrevételeket a verslista@verslista.hu címre kell megírni!

A szabályokat többször megsértő listatagot a VERSLISTA vezetői, operátorai, adminjai figyelmeztetik a szabályok betartására. A Lista jelenleg moderált. A leveleket a Verslista operátorai engedik fel, ill. szükség esetén törlik. Aki a listaszabályokat feltűnően megsérti, politikai v. másokat sértő vallási vitát provokál, durva hangnemet használ, azt eltávolítjuk a levelezőlistáról. A levelezőlista szabályai ellen vétőket kizárjuk a levelezőlistáról. A kizárt tag a tagdíját nem kérheti vissza. A szabályok betartását folyamatosan ellenőrizzük. Az itt nem szereplő esetekben az alapvető emberi illemszabályok és a NET illemszabályai az irányadóak.

Javaslatok új tagoknak: Azért, hogy rögtön be tudj kapcsolódni a levelezésbe, azért, hogy megismerjünk Téged, küldj egy bemutatkozó levelet a (verslista@googlegroups.com) levelezőlista címére, tetszőleges terjedelemben. Természetesen nem kötelező, de ajánlott.

Gondold át, hogy mire válaszolsz. Ha már aktív részese vagy a levelezésnek, biztosan elő fog fordulni, hogy valamelyik levélre csupán 1 soros választ írnál. Kérünk, hogy gondold át, hogy valóban szükséges-e az ilyen levelet a listára küldeni. Bármilyen – a verslistával kapcsolatos – kérdésedre a következő címen kaphatsz választ: verslista@verslista.hu. Ha van a környezetében / környezetedben olyan, akiről tudod, hogy érdekelné a lista, kérünk, szólj neki, biztasd, hogy tegyen egy próbát ezzel a listával!

…………………………………

aláírás

Kelt: 2022. ………………  

……………….                                              

 igazolványszám

MELLÉKLET

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A LEVELEZŐLISTA HASZNÁLATÁRÓL:

Kérem, hogy kevesebb legyen az 1-2 soros reagálás, és több a vers illetve a próza a levelezőlistán.

Kérem, hogy ha valaki reagál egy levélre, akkor csak 1-2 sort idézzen be abból a levélből – és semmiképpen NE a teljes előző levelet.

Kérem, figyeljünk oda, hogy a levél tárgya fedje a levélben leírtak témáját…

Kérem, hogy ha valakinek az írására reagálás érkezik… és ezeket szeretné megköszönni, akkor NE 18 db köszönetet írjon a listára!!! EGY köszönetet – EGY LEVÉLBEN – és az 1 levélen BELÜL írhat több embernek is… – ezzel sok-sok 1-1 soros levéltől megszabadulhatna a lista…

Kérem, hogy minden levélnek legyen TÁRGYa / SUBJECTje! Tehát üres tárgyú levél ne legyen a listán…

Kérem, hogyha valaki írást tesz fel a levelezőlistára, akkor a levél tárgy sora így nézzen ki:

Szerző Neve: Írás címe    vagy
Szerző Neve: 1. írás címe; 2. írás címe; …; utolsó írás címe

Kérem, ha valaki a fenti módon írt versekre reagál, akkor a levél tárgysorát változtassa meg!
pl. így: Hozzászólás X.Y. … c. verséhez  —- Vagy: eredeti tárgy + REAG.

MINDEN vers / próza… a következő módon kezdődjön az e-mailen belül:

Szerző neve: Írás címe


A fentiek óriási mértékben csökkentenék azon levelek számát, amit a többség nem kedvel – és ami felesleges is a listán többnyire. A fenti módon történő levelezés nagy mértékben megkönnyíti a különböző szerzők írásainak kiválogatását utólag (pl. ha folyóiratba keresünk írásokat) és elkülöníti a verseket a rájuk érkező reagálásoktól ill. egyéb listás levelektől!

A továbbiakban a folyóiratunk számainak szerkesztésekor csak azokat az írásokat tudjuk figyelembe venni, amiknek a tárgysora a fentiek szerint néz ki. Ez kis odafigyelést igényel – viszont sokkal átláthatóbbak lesznek a listás levelek.


A játékoknál, kvízeknél, pályázatoknál, szavazásnál csak a megadott email-címre és a kért módon beérkező leveleket vesszük csak figyelembe! Fontos, hogy arra a mailcímre érkezzenek, amire kérjük!

A Verslista Facebook csoportjában felül ott a LEÍRÁS menüpont, ott olvasható, mit milyen email-címre várunk. (Ezt egyébként a levelek tárgy sorában és a játékkiírásban is mindig megtaláljátok!)

Szintén fent található a KÖZLEMÉNYEK – erre kattintva mindig az aktuális/fontos híreinkkel/ játékainkkal találkozhatsz.


Fontos, hogy MINDEN esetben az legyen az email tárgy / subject sorában, amit kérünk!


Köszönöm a segítségeteket! Anisse

##############################

          BEFIZETÉSEK HELYE:
Barátok Verslista – 8263 Badacsonytördemic, Római út 84. (Ez a postázási cím is!) illetve Erste Postabank – Baranyai Attila 11600006-00000000-16843839 A Közlemény részhez mindenképp írjátok oda, hogy mire külditek a pénzt.

A fent olvasott dokumentumot és a jelentkezési lapot a következő linkeken lehet letölteni:
Szabályzat
Adatlap