Irodalmi Kisokos 05.

AZ ALAKZATOK TOVÁBBI FAJTÁI
(Keszy-Harmath Dániel)

hasonlat mint-es szerkezetű szintagma vagy mondat, amely helyettesítést, megfeleltetést tartalmaz. A metaforával és a névátvitelre vonatkozó szóképekkel rokon alakzat. –> (Mint befagyott tenger, olyan a sík határ.)

Az ellentét (antonímia) a költői eszközöknél is jelen van. Fajtái:

a. jelzett szó és jelző vagy két jelző közti ellentét –> oximoron (édes mostoha)

b. látszólagos, kizáró ellentét –> paradoxon (Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek)

c. ellentétes állítások egy műben –> antitézis (pl. a Candide című regényben a két filozófus ellentétes állítása a világ tökéletességéről, vagy Az ember tragédiájának ellentétes állításai a kollektivizmusról és az individualizmusról).

felsorolás formái a következők:

a. felsorolás (… kel, nő, zajg, bomol / Küzd, hömpölyög, él s éltet)

b. részletezés (Tavaszodik, lágy az idő Kihajt a fű, kövéren nő)

c. fokozás (ne búsulj s ne bánkódj / ne is siránkozzál)

d. halmozás (Sírjatok szemeim, / Hulljatok könnyeim, / Gyakran áztassátok / Elhervadt orcáim!)

További alakzat még a szokatlan szórend (inverzió) pl. Légy mint szikla rendületlen.

Az alakzatok a költői nyelvben és az irodalmi nyelvben egyaránt jelen vannak. A magyar irodalomban a kezdetektől (pl. Halotti beszéd és könyörgés) használták a szerzők érzéseik, gondolataik nyomatékosítására, így értékes részeivé váltak.

Forrás: saját kútfő és jegyzetek, enciklopedia.fazekas.hu, tankönyvek