Irodalmi Kisokos 26.

AVANTGÁRD MŰVÉSZETI IRÁNYZATOK
(Petres Katalin)

1905-1945

“A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz.” (Paul Klee)

A szó eredete: “avant garde”: francia katonai műszó, jelentése előörs

A fogalom meghatározása: az új, minden eddigi hagyománytól tudatosan eltérni akaró művészeti irányzatok összefoglaló neve a 20. század első felében.

Céljuk: már nem a látvány valamilyen mértékű visszaadása, hanem a dolgok mögött rejlő gondolati tartalmak érzékeltetése (ilyen értelemben a szimbolizmushoz kapcsolható).
Ehhez a művészet hagyományos eszköztára nem megfelelő!

Törekvéseik, eszközeik:

 • Hagyománybontás: a régi értékek teljes lerombolása vagy átértelmezése
 • A művészi formanyelv radikális megújítása minden művészeti ágban
 • A teljes emberi és művészi szabadság megvalósítása – a konvenciók hiánya
  “Mi a szabad intuíció határtalan tartományába lépünk!”
 • Társadalomformáló programjuk is van, mert az emberek tudata másképp nem alakítható át
 • A művészeti ágak közelednek egymáshoz (a film hatása igen erős), tiszta műfajokról már csak ritkán beszélhetünk

Témaválasztás: A 20. századi ember megváltozott élete, elidegenedettsége, létminősége, az embert fenyegető veszélyek vagy az előtte megnyíló lehetőségek.
Ebben erősen érezhető a korabeli polgári filozófiák (pl. egzisztencializmus) és lélektani irányzatok (Freud, Jung) hatása

Az avantgárd irányzatok csoportosítása

 1. Formabontó “izmusok”:
  • érzelmi alapon közelítenek az ábrázolt valósághoz
  • indulatosak
  • a hagyományos formák teljes lerombolása után új valóságot építenek
  • minden művészeti ágban hatni tudnak

EXPRESSZIONIZMUS
FUTURIZMUS
DADA
SZÜRREALIZMUS

 1. Formaépítő “izmusok”:
  • értelmi, gondolati alapon közelítik meg a világot
  • higgadtabbak
  • a leghagyományosabb formákig bontják le a valóságot, majd azokból építkeznek
  • csak képzőművészeti irányzatok

KUBIZMUS
KONSTRUKTIVIZMUS

Századunk első két évtizedében a képzőművészet is nagy horderejű változások sorozatán ment át, amelyek az ún. posztimpresszionizmus szerves fejleményei.

Lautréamont (1846-1870)

Szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon.

http://enciklopedia.fazekas.hu

A továbbiakban részletesen írok az egyes irányzatokról.