Irodalmi Kisokos 35.

A PALINDROM
(Keszy-Harmath Dániel)

A palindrom vagy (régiesebb elnevezéssel) palindróma a szójátékoknak, azon belül is az anagrammáknak egy fajtája. Kétféle értelemben használatos:

  • (a szűkebb, eredeti értelemben) olyan szó vagy szókapcsolat, amely visszafelé olvasva is ugyanaz,
  • (tágabb értelemben) olyan szó vagy szókapcsolat, amely visszafelé olvasva is értelmes (bár nem azonos az eredetivel).

A betűk tagolásának természetesen nem kell megegyeznie, és sokszor a rövid vagy hosszú magán- és mássalhangzók különbségét, valamint a kiejtett hangok szabályos rögzítését (például „haggya”) is figyelmen kívül hagyják.

A palindrom szó melléknévként is használatos olyan betűsorokra, amelyek visszafelé olvasva is értelmesek, illetve az eredetivel azonosak.

A palindromok készítése minden nyelvben régóta megtalálható, bár néhány esetben az írás jellegzetességei miatt (például a japán szótagírás vagy a kínai fogalomírás esetében) a szabályok kissé eltérhetnek. Az egyik legrégebbi ismert palindrom egy bizánci (ma Isztambul) templom keresztelőkútjának görög nyelvű felirata:

ΝΙΨΟΝΑΝΩΜΗΜΑΤΑΜΗΜΩΝΑΝΟΨΙΝ

(Azaz „Nipszon anómémata mé mónan opszin”, „Vétkeimet is mosd le, ne csak az arcomat”).

Néhány magyar palindrom

A bor permet. E lé életemre próba.
Mező határol falun, altatná bántatlanul a flórát, ah, őzem.
A cápafogú hülye fejű Hugó fapáca.
Móka: falánk a taplókaparó róka, kóróra pakol pataknál a fakóm.
Német réten ette rettenet, értem én!
A fasori pap papirosa fa.
No, mór, a katalán marad a madaramnál a takarómon.
Rád akaszt öt szakadár.
Reped a vadeper.
A jó baszk a vak szabója.
S igém: Ádám is utál ipsét és Pilátus imádá mégis.
Sete mesztic iparos orra picit szemetes.
Márta halad, s dala hat rám.
Síkon, tálib, mozduljál! A maláj lúd zombi, látnok is.
Sok a lakos pék? E kép sokalakos.
Tájára őtet küldöd, lüktető aráját.
Tejet evett e mén, német tevetejet.
Meg ne egyem a szíved, a gyáva eset tettese a vágya, de visz a megye engem.

Források: Wikipédia, http://www.wekerlekos.hu/download/palindrom.htm