Irodalmi Kisokos 51.

A VERSES REGÉNY
(Petres Katalin)

A verses regény a romantika műfaji-műnemi határokat elmosó törekvésének terméke. Regényszerű tárgyat dolgoz fel, minél teljesebb világábrázolásra törekszik, de fontos szerephez jutnak benne a lírai elemek, a személyes érzelmeket megszólaltató reflexiók. A laza szerkezetű események gyakran novellisztikus epizódokban haladnak előre. A műfajt Byron teremtette meg Don Juan, 1819-1824 című művével. A mintáját Európa-szerte követő alkotások sorában a legnevezetesebb Puskin Anyeginje, 1830. Arany János a Toldi szerelmében, 1879 a boldogság eljátszásának kérdését vizsgálja; a sokszálú, sok helyszínen játszódó eseménysor az ún. ‘epikai hitel’ legteljesebb művészi megvalósítása. Arany László A délibábok hőse, 1872 című verses regénye Hübele Balázs sorsában a minden illúziótól megfosztott nemzedék jelképes magatartásformáját szemlélteti.

http://enciklopedia.fazekas.hu/mufaj/Regeny.htm

A verses regény a romantika időszakában létrejött kevert műfaj, mely ötvözi az epika és a líra műnemek sajátosságait. A verses regény nem versben írt regény, bár regényszerű témát dolgoz fel. A történet összefűzése lazább, és a hangsúly a lírai tulajdonságokra, az érzelmek kifejezésére helyeződik. A műfajt Byron teremtette meg Child Harold és Don Juan című munkáival.

https://zanza.tv/fogalom/verses-regeny

A modern magyar irodalomban is akad rá példa, Térey János Paulus című műve is e műfajban íródott.

http://www.wikiwand.com/hu/Verses_reg%C3%A9ny

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen – verses meseregény. A könyv verses meseregény, verselésében és hangütésében a klasszikus verses regényeket idézi (Puskint, Byront, Arany Lászlót), a történet viszont kalandos, modern tündérmese. Többnyire gyermeki témákon mereng el a mesélő – hogy csúfolták gyerekkorában, vagy milyen az ideális gombfocikapu. Az elbeszélést számos játékos, dallamos betétvers egészíti ki. Találhatnak benne kedvükre valót a kis- és nagyiskolások, a szüleik, a kalandok és izgalmak, a csendes elmélkedések és az irodalmi ínyencségek kedvelői egyaránt.

https://moly.hu/konyvek/varro-daniel-tul-a-maszat-hegyen

Varró Dániel verses meseregényének főhőse /Muhi András/ mellesleg az én szeretett középiskolai magyar-történelem szakos tanárnőm és példaképem egyik fia. Ezt csak érdekességnek szántam.

Kérdés, hogy a verses regény eltűnik-e vagy újjászületik a jövőben?