miheztartás – 2020

miheztartás

radírrá válok
ha néznem kell lapodon
mentséged rajzát

(Dobrosi Andrea)