Elvárások – 2023

Elvárások

A legkönnyebb ítélkezni,
Z ömében az ember ennyi.

E lvárnak, mit ízlésük mond,
L étek hiszik, létük bolond.
V an viszont az önismeret:
Á rvák lesznek zord emberek;
R ájuk ömlik a szenny vissza,
Á skálódásuk lemossa
S imán a rosszat, s jó neked.

N ézd – míg ismered önmagad,
E lhervad, minden, ami bánt,
M int nap fonnyaszt meg szirmokat!

E gyetlenegy cél vezessen,
L ásd a boldogságot egyben,
V adak, kik elvennék tőled,
Á ltalában nem különbek!
R osszat diktál nekik agyuk,
Á rad az irigység csupán –
S emmik ők, csak bezárt kapuk…

(Dobrosi Andrea)