Virágok haikura, pundurkára, apevára IV. – 2021

KAMILLA

teám gőzében
fehér szirmok sóhaja
– kamillavirág

lágy zümmögés ring
fehér szirmok selyme közt
– gyógynövény-dajka

Rétek zöld kabátján
sárga-fehér gomb
a kamilla
virágja.

Feloldódnék benned,
mint illóolaj
a kamilla-
teámban.

Szél
rezdít
kamilla
puha szirmán,
nyári csiklandás.

Nyár
gőzöl
csészémben,
száraz torkú,
téli reggelen.

ARANYESŐ

sárga pillangók
fürtjeit szél dajkálja
– aranyesőág

Úgy csüngnek szemenként
húsos szirmai,
mint dús szőlő
fürtjei.

Aranya fán terem,
sárgán csepereg,
ha tavasszal
szirma hull.

Nap
bontja
száz szirom
aranyszárnyát:
pillangóvirág.

Langy
szellő
csiklandoz
sárga pendelyt:
aranyeső-tánc.

HARANGVIRÁG

kert templomának
öblös kis harangjait
szellő ringatja

Szirmai közt halk dalt
ringat a szellő,
harangvirág
énekel.

Kis
harang
dallamát
tenyerén szél
viszi messzire.

AKÁC

akác lombjában
lilán leng fürtös illat
– felkacag a nyár

búsul az akác
nagyszüleim udvarán
– emléket dajkál

Akácillatú nyár
lágyan átölel,
hűs csókot hint
helyetted.

Szívemre hullottál
oly nesztelen, mint
gerle-dal hull
az ágról.

Halk
pletykát
ejt a szél
lombja közé,
pusmog az akác.

Hűs
árnyék
alatt ül
pad magánya,
akácos úton.

(Horváth-Tóth Éva)