Homály és derengés – 2021

Homály és derengés

Homályos, szürke messzeségben
akarva keresem, mi feledtet,
hogy csak szépnek, derűsnek lássam
az elszállt, vegyes értékű éveket.

Függ ez sok mindentől, főképpen
eredménytől, sikertől, káosztól, zűrtől;
merjük szétválasztani a csüggedtséget
a fénylőn felcsillanó derengéstől!

(Jószay Magdolna)