Új világ – 2020

Új világ

Most új változások
napjai jőnek,
új világ, szabadság –
vágyat ígérnek.

Nem lesz majd félelem
és nem lesz nyomor,
az értelem minden
rosszat elsodor.

Most a világ forró láva
és zagyva,
benne az ember
sötét árny s figura.

Szabadul a szellem,
lemossa könnyét,
és megvédi hazája
drága földjét.

Szívekben nincs harag,
az ünnep eljő,
haladunk új erővel,
ha eljő az idő.

Gyújtunk majd csillagot
az égi mezőn,
és az lesz az ünnep,
a csodás öröm.

Láthatjuk majd hazánk
szép délibábját,
hol megremegnek napfényben
a nyárfák.

Szabadságról szőjük
az álmaink,
szívünkben érezzük:
hűek vágyaink.

E féltett érzés s szeretet
fényben áll,
versek zenéje zeng,
dal ajkunkról száll.

(Kalocsa Zsuzsa)