A Húsvéti pillanatok c. antológiában megjelent írások – 2022

Mily szép is lenne!

Ma a feltámadást ünnepeljük,
a régi időkre emlékezünk.
Jézus, ki meghalt a bűneinkért,
vállalva kínt az emberiségért.
Fejére tettek töviskoronát,
szótlanul tűrte ostor csapását.
Vércseppek áztatták arcát, testét,
tömeg megalázta s kinevették.

Mária érezte a fájdalmat,
a megbocsájthatatlan borzalmat.
Kendőbe törölte verejtékét,
nézte gyermekének szenvedését.
De mi, gyarlók most is bűnben élünk,
miért áldozta fel magát értünk?
És legyőzte a halál hatalmát,
s nekünk adta az örök irgalmát.

Hozzon hát a húsvét szeretetet,
szívekbe melegséget, jókedvet!
Szűnjön a gonosz e zord világban,
mily szép is lenne dicső hazánkban!
A földön végre öröm születne,
űzd el a gonoszt, mentsd meg népedet!
Szeretet lakozzon a lelkekben,
lenne végre isteni kegyelem!

(Kalocsa Zsuzsa)