Hideg űzi – 2022

Hideg űzi

Deresedő őszidőben
csend uralja a kihalt tájat,
köd vígan dobja fátyolát,
s a fákra aggat pongyolát.

Fázom, esőcseppek hullnak,
fényre, melegségre vágyom.
Sóhaj száll, szél húrján táncol,
színes levél hull a fákról.

Dalos madár sem száll rája,
fehérlik a tájnak fája,
ágaira rak dér-ruhát,
jelezve őszi elmúlást.

Hideg űzi ősznek lelkét,
a szél most csak neki zenél.

(Kalocsa Zsuzsa)