Félelem hálójában – 2023

Félelem hálójában

Vékony, kis pókhálónyi gondolat,
ha ránézel, eltűnő pillanat,
ám aggódás, szorongás rátapad,
félelem vak hálójába ragad.

A félelem kutat gyenge pontot,
rongál, alattomosan, csendesen,
harag, gyűlölet pusztít odabenn,
s a betegség választat változást.

Tán tanulja ismerni önmagát,
önnön lényegét, lelke tudását,
ha változtat, mássá lesz világa,
szíve nyit végtelen szabadságra.

(Kisznyér Ibolya)