Sodródás – 2020

Sodródás

A sors vad medrében tévelyegve,
Csapongó szeszélyének kitéve,
Tehetetlenül sodródunk tova,
S a szerencséről álmodunk lopva.

Csónakunk evező nélkül halad,
Kinek tovább jut, kinek elakad,
Békés áramlásban reménykedünk,
Vadvízi sziklákat kerülgetünk.

Képes, és velünk azt elhiteti,
Saját kéz sorsunkat egyengeti,
Eszközt nem ad! S kénye, kedve szerint,
Kit továbblök, másnak orvul beint.

Kinek békés út, kinek viharos,
S csak hiszed, hogy a tied magasztos.
Mikor hajód viharvert, roskatag,
Akkor kerül utadba zuhatag!

(Vitos Irén)