1 mondatban… 06.

AZ ELLENTÉTES SZÓPÁR:

ÉRZELEM ÉS ÉRTELEM

Dezső Ilona Anna: Szégyen (60×40 cm, vászon, vegyes technika)

Nem értem, mit jelent ez az érzés!
(Golán Angéla Gabriella)

Az a káosz, amikor nem érted, mit érzel.
(Golán Angéla Gabriella)

Érzemekkel van tele a fejem értelem helyett.
(Golán Angéla Gabriella)

Érsd meg, nem mindig gyöz az értelem az érzelmek felett, s ez fordítva is így van!
(Golán Angéla Gabriella)

Az érzelem ár, az értelem gát.
(Dobrosi Andrea)

Az érzelem az értelem labirintusa.
(Dobrosi Andrea)

Értelem diktál, érzelem végrehajt.
(Dobrosi Andrea)

Az érzelem alakul, az értelem alakít.
(Dobrosi Andrea)

A legoptimistább nézet, hogy az érzelem születésénél az értelem asszisztál. Ez utóbbi azonban olykor szabadnapos. Elég meghallgatni egy szerelmest…
(Dobrosi Andrea)

Érzelem és értelem olyan, mint test és lélek – összetartoznak.
(Dobrosi Andrea)

Ne hidd, hogy az érzelem születése az értelem halála.
(Dobrosi Andrea)

Érzelem mámorát értelem józanítja.
(Dobrosi Andrea)

Előbb érzel, mint értesz, gondolj a születésre.
(Dobrosi Andrea)

Ha az értelem kómába esik, az az érzelem. Nem mindig vagyunk a tudatunknál, ezzel ki kell békülnünk. Az élet ettől szép.
(Dobrosi Andrea)

Az értelem engedékeny az érzelemmel szemben.
(Hajdu Mária)

Az érzelem felülkerekedhet az értelmen.
(Hajdu Mária)

Értelmetlen az élet érzelmek nélkül.
(Hajdu Mária)

Az érzelemszegény ember értelemszegény is.
(Hajdu Mária)

Az érzelem részegít, az értelem kijózanít.
(Hajdu Mária)

Az érzelem elhomályosítja az értelmet.
(Hajdu Mária)

Az ételem teszi világossá az érzelmek értékét.
(Hajdu Mária)

Az értelmi világunk nem zárja ki az érzelmi világunkat.
(Hajdu Mária)

A tartós boldogság az érzelmek és az értelem egyensúlyából ered.
(Hajdu Mária)

A negatív érzelmeken az értelemnek kell győzedelmeskedni.
(Hajdu Mária)

Az érzelem és az értelem néha kibékíthetetlen ellentmondással áll egymással szemben.
(Riba Ildikó)

Értelmünkkel mindazt felfoghatjuk, amit számunkra agysejtjeink közvetítenek, érzelmeinkkel ennél sokkal többet kapunk, hiszen azokat szívünk dobbanása életünk minden másodpercében mutatja meg nekünk.
(Kühne Katalin)

Tapasztalat és érzékelés, kézzelfogható és érintettség: ez az értelem és érzelem között.
(Kühne Katalin)

Mindkét fogalommal a bennünk, körülöttünk lévő világot érzékeljük, az értelem adja számunkra a létező valóságot, de azt, hogy mit jelent számunkra a szép, jó, igaz, szeretet, hit és remény, csak az érzelemtől kapjuk, amellyel az ember a legnagyobb ajándékot kapta.
(Kühne Katalin)

A tudás hatalom; eszünkkel, értelmünkkel egyre tágabb világokat ismerhetünk és hódíthatunk meg, de érzelmeink kimutatásával kerülhetünk közelebb társainkhoz, érezhetjük át a lelkek találkozásait.
(Kühne Katalin)

Aki csak értelmével tájékozódik világunkban, sok szépségtől fosztja meg magát, mert az érzelem az, amely összeköt bennünket a körülöttünk élő teremtményekkel: égi és földi, szerves és szervetlen világunkkal.
(Kühne Katalin)

Az értelem fénye világítja meg értékeinket, az érzelem tüze melegíti lelkünket.
(Kühne Katalin)

Ami értelmünkkel felfoghatatlan, azt érzelmeinkkel kiegészíthetjük, így lehet teljes az életünk, megláthatjuk a pocsolyában is a fényt, ami elárasztja világunkat.
(Kühne Katalin)

Amikor az értelem elnyomja az érzelmeket az már politika.
(Dittrich Panka)

Amikor az érzelem elnyomja az értelmet az bizony a szerelem.
(Dittrich Panka)

Az érzelem mindig felveti az értelem gondolatát is, fordítva már nem mindig van így.
(Dittrich Panka)

Az üzleti világban értelem diktál, itt az érzelemnek helye nincs.
(Dittrich Panka)

Az érzelemre értelmet ne fogj, mert sokszor tévedésbe is eshetsz.
(Dittrich Panka)

Egy pszichiáter az értelem erejével firkásszá az érzelmet?
(Dittrich Panka)

Az értelem a negatív és pozitív érzelem harcának valamely eredménye.
(Dittrich Panka)

Az értelem külső szemlélőként ragad ránk, az érzelem a belső lelkületünk szemléletéből ered.
(Dittrich Panka)

Az értelmet meg lehet magyarázni, az érzelmet nem teljesen.
(Dittrich Panka)

Az érzelem érzés, az értelem tudás.
(Dittrich Panka)

Az értelem ritkán ura az érzelemnek.
(Bodó Csiba Gizella)

Értelmem próbálom vezetgetni, az érzelmeim gyakran irányíthatatlanok.
(Bodó Csiba Gizella)

Az értelem gondolkodásunk logikus képessége, érzelmeinkből gyakran épp a logika hiányzik.
(Bodó Csiba Gizella)

Az értelem értelmet ad, az érzelem boldogságot, vagy boldogtalanságot.
(Bodó Csiba Gizella)

Értelmi képességeim gyakran megtorpannak érzelmeim vargabetűi előtt.
(Bodó Csiba Gizella)

Az értelem ész-szerű, az érzelem gyakran esztelen.
(Bodó Csiba Gizella)

Ó értelem és érzelem  – ti nem vagytok rokonok!
(Bodó Csiba Gizella)

Szívünkben vágyakat kelt az érzelem, de néha felülírja az értelem.
(Torma Zsuzsanna)

Szívünk az érzelmek hordozója, eszünk az értelem szószólója.
(Torma Zsuzsanna)

Szívünkben érzelem, fejünkben értelem, mindkettő fontos lételem.
(Torma Zsuzsanna)

A fenti írások itt letölthetők: 
http://poeta.hu/ingyen/1_mondatban_2013_06.pdf