Ábécédárium 05.

Ú-ZS, TÉMA: ESZKIMÓLÉT

01. Vitos Irén: Sarki lét

Úgy fázik a fagyos reszketés,
Üvölt kint a sarki szél,
Űzött, jelentéktelen itt a lét.
Vágyom a meleget, a napsütést,
Zárd be jól az iglu rését,
Zsír van még, fóka, ehetnék.

02. Dobó Georgina: Eszkimócsendélet

Ú jra tél van, az eszkimók ismét jobban fáznak,
Ü lnek sátraikban és a soha nem látott nyárról méláznak.
Ű znék ők is a hideget, mint a busók minden évben Mohácson.
V irrasztanak éjjel és nappal, a tavasz zenéjére gondolván;
Z imankós, fagyott éjszakán.
Zs onganak a szelek, a poros havat kavarván, amitől senki nem lát.

03. Keczely Gaby: Eszkimó randevú

Újra itt vagy kedves párom,
Ülünk már az iglu-ágyon.
Űzzük el a fagyos szelet,
Virasszuk a nagy hideget.
Zárva tartjuk szívünk csücskét,
Zsíros fóka jó emlékét.

04. Kisznyér Ibolya: Küzdelem

Úgy meglepődnél, ha reggel ott ébrednél fel,
Ügyesen, rétegesen, melegen hiába öltöznél,
Űznél szarvast vagy épp bálnára vadásznál,
Valamit ennél, gyomrod korog, bogyót szedjél,
Zümmögő hangra ne rémüldözz, a sámán szól,
Zsibbadtan fohászkodnál, kényelem nincs sehol.

05. Kisznyér Ibolya: Csendes csodák

Úgy élnél, mint eszkimók a hideg telekben,
Üzenetét értenéd, gőg helyett Föld megbecsülésében,
Űrhajósnak éreznéd magad, indiánok között,
Végre kincsként tekintenéd a fát, a lét ajándékait,
Zengene szívedben hálád éneke, csendes csodákon,
Zsarátként égetne bűntudat, hol tévedtünk el az úton.

06. Domokos Edit: Eszkimóélet

Úrnője tengernek sámánt kiált,
Ügyes az eszkimó, próbát kiállt.
Űzi a fókát, ha enni akar,
Varázsló sámán jó szívet takar.
Zord idő elől hóigluba bújt, 
Zsarátnok sincs, mi meleget nyújt… 

07. László Orsii: Eszkimó-lak

Újítás alatt áll az eszkimó palota 
Üvölt mellette az öreg apóka
Űr keletkezett a takarékos lakon
Vért izzad a hóburkoló a hegyoldalon
Zabos a mester, néz kikerekedett szemekkel
Zsivány ez az élet, ide születni kell.

08. Thesaurus: Eszki-móka

Ú jra töltöm a duplacsövűt
Ü tött az utolsó órád, jeges’
Ű rt hagysz magad után, méretest
V égre nem lopsz több fókatöpörtyűt
Z imankós itt a nappal és az est
Zs ibbaszt eszki-móka: nőmmel nevetek

09. Márton Csilla: Fókára

Útnak indultam,
Üzentem is sebtiben.
Űztem magam, hajszoltam
Vadászni akartam!
Zórd időben, zabosan,
Zsákot cipelve, hajtottam.

10. Záruba Károly Valér: A fővezér jelentése

Újra rendben van az ország,
Ügyes démont már elfogták.
Űztük hideg hókunyhóba,
Van királynak eszkimója.
Zárkát kapott halál helyett,
Zsandár őrzi azt a helyet.

11. Mayer Zsó: Különleges élet

Ú gy éltek e fagyos iglu házatokban
Ü gyet nem csináltok a zajos világból
Ű r köztetek, így nem tátong.
arázslatos tenger jegén vadásztok
ajtalan hókunyhótokban fókát vacsoráztok,
Zs enge húsuktól jóllakottan bálnacsontról álmodtok.

12. Petres Katalin: Egy eszkimó vágya

Úgy vágyom színes virágokra,
ültetni kertemben százszámra!
Űrnek érzem létem fehérségét,
világom fagyos, jeges fényét.
Zúzmarás, didergő lelkem
zsongást, madárdalt leljen!

13. Varga Katalin: Igluban

Úgy szeretnék egy szép, nagy iglut megépíteni .
Ügyesen családomnak új otthont teremteni .
Űzze el belőle  a sámán a szellemeket .
Várjuk este szárított hússal a vendégeket .
Zöld fűszerek , fókazsír  se maradhatnak el .
Zsibongjon nálunk a sok, vidám eszkimó gyerek .

14. Holécziné Tóth Zsuzsa: Életmódváltás (1.)

Úgy érzem, változtatni kellene az életünkön.
Ülj ide és mondd: tudnál velem a világ végén vadat
Űzve élni egy jégkunyhóban? Megtennéd?
Vadásznál a családodért
Zord fehér tájon, jávort
Zsákmányolva a túlélésért?

15. Petres Katalin: Boldog eszkimó

Ú rnak érzem ma magam.
Ü gyesen vadászott fiam.
Ű ztük együtt a nagy fókát,
v égül ő lőtte le a zsákmányt.
Z engett örómtől a jég-ház,
zs írtól fénylett minden száj.

16. Petres Katalin: Kevés a fóka

Úgy adódott mostanában,
üröm tört kis hazánkra.
Űz sorsunk egyre-egyre,
vad alig akad nyílhegyre.
Zörgő csontjaink fájnak,
zsíros bödönünk kiszáradt.

17. Tóth Lászlóné: Eszkimólét

Újra kell építeni   a jégkunyhót
Üldözi a balsors az eszkimót
Űzi a vadat ami nehéz feladat
Vágyálom marad neki a teli has
Zord időben szinte lehetetlen
Zsíros fogásról álmodni kénytelen

18. Tóth Lászlóné: Vadászó eszkimó

Útra kel az eszkimó papa
Üres az eszkimó gyerekek hasa
Űzi hajtja az ételnek valót
Vadászathoz ő már hozzászokott
Zord vidéken havas tájon
Zsiros zsákmányt találjon.

19. Klotz Mária: Jégvilág

Új igluban, kalapszerű hókupolában vacognak,                                        
Ügyes, hótalpat kötő eszkimók, melegről dalolnak.
Űzve, távol a világ zajától boldogan boldogulnak,
Vadász-gyűjtögető életmódjukkal gyakran harcolnak.
Zimankóban, hófehér falaikra bálnákat ábrázolnak,
Zsírszagú, vakító, jégvilágos világba beleolvadnak.

20. Sági Klári: Elvágyódás

Úszni volna jó egy meleg lagúnában – mérgelődött magában az öreg eszkimó – e helyett itt
ülök a jeges, hideg igluban és fát dobálok a tűzre, hogy melegen legyek,
űzöm, hajtom reggeltől-estig a vadat, fókát keresek, mert éhen nem halhatok,
világot is alig láttam, mindig szerettem volna, de mint őseimet, fogva tart a hideg sarköv, e
zordon vidék az otthonom, pedig már régóta melegebb tájra vágyom,
csak sóhajtozom és
zsémbelek, morgok, dohogok és szomorkodom, már biztos, örökre itt ragadok.

21. Horváth-Tóth Éva: Eszkimó leszek!

Úgy hallottam, ha van hótalp
Ügyes léptű az inuit.
Űberolja, hogyha tudja
Valaki e fürge mukit!
Zimankós az élet arra,
Zsörtölődni mégsem szoktak!

22. Körmendi Rita: Ükapa

Úgy olvastam, 
Ük apja tanította, 
Űzni a vadat. 
Vadászni, halászni,
Zimankóban jeget vágni, 
Zsinór nélkül Halat fogni. 

23. Kutasi Horváth Katalin: Életmódváltás (2.)

Új életre vágyom fehér hómezőben,
Ügyefogyott létem házak erdejében.
Űzöm én a fókát, a nap még kelőben,
Vadon élhetek csak igaz emberségben.
Zord zimankó elől iglum létmenedék,
Zsákmányszerzés után igazi fedezék.

24. Gáthy Emőke: Mr. és Mrs. Eszkimó két napja (egy kis ráadással)

Úszó jégtábla közepén
Ül  igluban Eszkimóné.
Űzi párja jegesmacit,
Vacsorára hal lesz megint.
Zúg a szél, a jeges tenger,
Zsibbadó fülüknek koncert.

Új nap virrad inkább szürkül,
Üstben fókapörkölt hűsül.
Űrmanó lesz a vendég ma,
Vonat itt rénszarvas csorda.
( Windows nem kell mert lefagyna,
XL – s a rókabunda,
Youtube hópelyheit szórja. )
Zöldteát zuzmóból főzik
Zsíros puszit vált két nózi.

25. Körmendi Rita: Kíváncsi

Úgy meglesném egyszer, az
Ügyes eszkimó embert, hogyan
Űzi mesterségét? 
Vajon, hogyan éli életét? 
Zordidőben mit csinál? 
Zsemlét eszik egyáltalán? 

26. Kristófné Vidók Margit: Fagyos emlékek

Újra itt vagyok hol jég az úr,
Üzen a múlt, kissé hó szagú,
Űzném a megfagyott perceket,
Várom a fényt, mely még szendereg,
Zárva immár az eszkimó bár,
Zsíros fóka is ábránd csupán.

27. Kristófné Vidók Margit: Kiéhezve

Útitársam egy pufók fóka,
Ülünk a jégtáblán sodródva,
Űzném már messze a hideget,
Vívódom magamban – figyelek,
Zavartan nézek a fókára,
Zsíros társam fejét csóválja.

28. Kristófné Vidók Margit: Nehéz élet

Új nap virradt talán egy új esély,
Üldögél szánján eszkimó legény,
Űzött vadként tekint fel az égre,
Vajon miért oly nehéz a léte?
Zord télben kevés az étel, s a prém,
Zsákmányszerzés a mai legfőbb cél.

29. Kristófné Vidók Margit: Eszkimó álom

Újra, és újra megfogadom
Üdülni kellene legott,
Űzném a zimankós teleket,
Várnának meleg tengerek,
Zátonyon napoznék örökké,
Zsírfalóból válnék göröggé.

30. Szabóné Horváth Anna: Téli vadászat
 
Új iglu készült, éltető menedék,
Ügyes kezek a hóból készítették.
Űr tátong, nyúzódik a fóka kaja.
Vágyat lehel vadászok üres hasa.
Zord a tél, jégbe fagyott a vacsora,
Zsíros zsákmányt rág, kinek jó a foga.

31. Kovács Ádám Máté: Zsákmányállat

„Újra itt van a nagy csapat”?
Ügyfélköröd fagyos marad?
Űrmérték a fóka-cafat?
Vajon kiolvad a tavad?
Zárd rövidre a sok kérdést:
Zsákmányállat a túlélés.