Ábécédárium 07.

Gy-Ly, TÉMA: GONDOLA

01. Keczely Gaby: Gondola

Gyűlik az élményünk a lágy Velencében,
Hiszen a gondolánk siklik már vizében.
Iramlik a Canal Grande-n átevezve,
Ívelő híd alatt szépen elterülve.
Jöjj gondolás és barkarolát énekelj!
Körülvesz a hangod: a város szíve kell!
Langyos szellő bódít s mámorítja lelkem…
Lyukas óráimban újra átélhettem.

02. Holécziné Tóth Zsuzsa: Gyűlnek az emlékek

Gyűlnek az emlékek, sok szép utazásról,
Holdvilágos éjen sikló gondoláról,
Izraeli tájról, Grossglockner csúcsáról.
Írásba foglalom, nehogy elfeledjük:
Jó rá emlékezni, még mindig szeretjük.
Kincsünk a sok emlék, közös utazások.
Lélekben ott vagyunk, papírra is vetjük,
Lyukas emlékezet miatt sem feledjük.

03. Kalocsa Zsuzsa: Szép álmok

Gy akran álmodom gondoláról, Velencéről
H ol fények gyúlnak karnevál ünnepéről.
tt, talán ősszel is szépek az álmok,
Í ziben forr a férfi szempár, mint szánok.
J elmezbe öltözve, arc álarcban,
K éjtől remegő testek eltakarva.
L ehet boldogság, egy herceg oldalán.
Ly oni-ízes románccal fokozván?

04. Kisznyér Ibolya: Álmodozás

Gyermekkorban csodálni, gyönyörű képzeletben,
Helyeket, hol jár regényben, versben, filmekben,
Igazán látni, felnőttként Párizst, Rómát, Velencét,
Így hiszi balga kislány, nem ismer még tényeket,
Jelen, s jövő mást hoz, küzdelmes, nehéz életet,
Kék madár úgy siklik el előle, mint a gondola, át
Lagúnákon, fenségesen, orrán, tatján díszeivel,
Lyukas zsebbel, álom maradt, mi elszökik az éjjel.

05. Kutasi Horváth Katalin: Kétfilléres gondolatok

Gyakran gondolkodom, mi mást is tehetnék,
Hová is indulnék, merre is eveznék,
Idegen városba, Velencébe talán,
Ínségem vezérel lelkem furcsa dalán.
Jó evező kéne, gondolámhoz való,
Különösen árva, hozzám kívánkozó.
Lejtenék a vízen, lagúnáknak kékjén,
Lyukas kétfillérek hullámzó emlékén…

06. Horváth-Tóth Éva: Gondola(t)

Gyöngéden csókolgat a víz
hajóbordák hajlatába
illékony vágyat, és simít,
ízlel, renget dallamára
jámbor sóhajt vizes ajka.
Kiköt egy gondola(t) helyén,
lopott csók és hűség rajta, s
lyukat foltoz fedélzetén.

07. Dobó Georgina: Velencében

Gy ötör a kín, mert már nem vagy velem
H allom még mindig a sok sok kívánságaimra érkezett NEM-et, 
I tt is kértem, Velencében, hogy gondolázz velem, de Te erre is csak ennyit mondtál: felejts el!
Í gy fáj minden hazug szavad, érintéseid. Így fájnak a sebek,
nem gyógyulnak a hegek.
J ártomban keltemben te jársz fejemben, te fogadtál minden
hibámmal el.
K ikeletet fújnak a szelek, hamvad a nyár. Elveszett minden.
L áttam feketén fehéren, hogy másé már szíved
Ly ukas a zsebem, most az egyszer tényleg. Szívesen csónakáznék, örökké veled.

08. Dobó Georgina: Velence

Gy önyörködöm e fertőben, a zajos Velencében, ahol még a pizzát is sajnálták a pincérek
H angos az utca, álarcban az Élet. Becsaptál minden pillanatban engem.
I lyenkor is járnak a kompok, úsznak a bájos, fekete gobdolák, ha pénzed nem sajnálod rám.
Í gy hiába álmodik az ember, ébredjen fel időben, hogy minden rád elvesztegetett percért kár
J árkálunk a forgatagban, könnyeim rejtem. Minek is mutatnám, nem hatott meg soha
K arjaidban voltam, mégis távol tőled, mint a csónak, mely pénz nélkül semerre nem indult el
L áttad mennyire fájnak a sorozatos nemek, mégsem tettél ellene
Ly ukas, érzéketlen szíved messzire úszott, mint a képzelet, a vad jelen.

09. Petres Katalin: Gondol-e a gondola?

Gyakran furcsán elgondolkodom,
hogy gondol-e bármit a gondola.
Irigy-e a sok andalgó utasra?
Így állandóan kiszolgáltatva:
jó időben, rossz időben haladva
kikötőtől kikötőig ringatózva
lágy szerelmes dallamokat
lyukadásáig folyton hallgatva….

10. Gáthy Emőke: Lyuk az életrajzomban

Gyűrött cetliken fiókba zárva
Halálom s önnön szabadságát várja
Ismert nem kedvelt énem a családban
Írni ne írjak egyebet csináljak
Jóslatnak nem hittem nevettem csak
Kötet kötet után egyre kimaradt
Lekéstem Pegazust Parnasszusra
Lyuk feketül majd az  életrajzomban

11. Thesaurus: Gondola t

Gyújtottál lelkemben emlék-képeket
Hívsz újra álmodni  Velencédet Veled
Illanó gondolánk meghitt hűs mélyében
Ígérjek, mint akkor s csókkal pecsételjem
Játsszon a szél ében hullámos hajaddal
Kócos kis csókokért Dózsét odahagyjam
Lelkünk összebújjon ódon árkád ölén, s
Lyukat beszéljen majd kalapomba a szél 

12. Thesaurus: Gondola t társítás

Gyűrt szárnyán emlékeidnek, Kedves
Hosszú álom-útra vágytam kelni
Időtlenségen együtt áttűnni;
Így most Veled Velencében termek
Jöjj, add kis kezed, gondolat repít
Közben szívünk alél szárnyalásban
Lelkünk ittasul már egymás karjában;
Lyukas gondolánk s kalapom derít

13. Kristófné Vidók Margit: Régi gondola

Gyenge fuvallat dallamot komponál,
Halk barkarola kering a híd alatt,
Imbolygó fény csorog le a gondolán,
Ívelt hattyúnyakán ében éj matat.
Jajong, sír a sötét lagúnák mélyén,
Könnyfoltos testén egy ezredév kering,
Lobbanó szenvedély az árnyak éjén,
Lyukas tatján volt szerelmek könnyei.

14. Mayer Zsó: Gondola

Gyere velem kedvesem Velencébe
Hívtalak, már a szerelem városába ezerszer.
Ingatag voltál, mint imbolygó gondolám,
Így nem leled szerelmem ízét – gondolnám.
Jer, ha kérlek, csábítson az andalító zene
Köztünk fellángol majd szívünk tűzének ereje,
Lelkünkben lobogva gyűl’ a mámor
Lyányok, legények búgják: ó mily’ boldogok.

15. Gáthy  Emőke: Gondola Velencében

Gyűltek megvalósulatlan vágyak
Hiábavaló hiú képregények
Indultam volna tegnap ha mondják
Ízes Sacher – szelet vár holnap Bécsben
Jóllétem elképzelt netovábbja
Kéretlen útlevél saját zsebemben
Lehető mégis mi hittem lehetetlen
Youyou  gondola sőt évente kétszer

P.S.  Youyou – francia főnév; rövid, széles csónak (nagy hajó körüli szolgálatra)

16. Varga Katalin: Emlék Velencéből

Gyönyörű napsütésben érkeztünk Velencébe .
Hajókázás gondolával , mint egy mesében..
Ilyen élményt kihagyni, ezt bizony senkinek sem szabad .
Így emlékeinkben ez már örökre megmarad .
Játszik a nap fénye a lágyan hullamzó vízen .
Kíséri utunkat halk  zene csoda szelíden .
Látunk majd galambokat biztos a Szent Márk téren.
Lyukat csipkednek csőrükkel a kínált kiflinken .