Akrosztichon 09.

MOSOLYSZÜRET

01. Ordas Andrea: Puzzle

M időn a nap szórja arany piculáit, 
O ly boldog vagyok látva tégedet, 
S orbatéve a boldog perceket,
O stoba apró kis tévedéseket, 
Ly ukas memóriám bosszantó hibáit,  
Sz erelmünk lángjának fénylő szikráit, 
Ü mögként cipelt sértődéseket, 
R égmúlt időkből múló emlékeket, 
E sendő emberi tévedéseket, 
T esszük mosollyá létünk szilánkjait.

02. Ordas Andrea: Hungarikum

M osolyával ébreszt a hajnali napsütés,
O lykor azonban már ordas szelek fújnak,
S óhaja a fagynak csillan meg friss dérként,
O dvas fába a mókusok élelmet pakolnak,
Ly ukas puttonyomat hátamra szerelték,
Sz őlőszemek futva szerteszét gurultak,
Ü regi nyúl lesi érik-e a termés,
R ókakoma figyel, jó lesz a lurkóknak,
E képp indul újra az őszi szőlőszedés,
T okajban ahol híre van a jó bornak.

03. Farkas Erzsébet: Békére várva

Mint a madár szárnyra kelek
Oly hangosan énekelek
Sokan hallják víg dalomat
Ott is ahol még harcolnak
Lyukas a Föld fentről nézve
Szabadság szálljon minden népre
Üres legyen minden fegyver
Régóta várja a sok ember
Erről szól az én kis dalom
Talán mosoly lesz az arcokon

04. Petres Katalin: Emlékfoszlány

Mámoros emlékek,
oldódnak görcseim,
simulnak ráncaim,
olyan szép volt
lyukas égbolt
szivárványhídja alatt
ügyesen, kacagva
rohanni boldogan
együtt veletek
túl az időn.

05. Petres Katalin: Dalos madarainkhoz

Madarak röptével
ordas bánatok
sompolyognak,
olvadnak el,
lyukakat foltoz
szívderítő daluk,
ürömre örömöt
rendületlenül
ezerszer is újra
trilláznak.

06. Petres Katalin: Pulimhoz

Mikor minden erőm elhagy,
odanyomja szőrös kobakját,
simogatom selymes bundáját,
oldódik bennem a bánat,
lyukas jövőm kitelik,
szívem nyomása enyhül,
ül hűen lábfejemen,
rohanó időt megállít,
elhagy minden panasz,
titkos, örök kapcsolat.

07. Farkas Erzsébet: Mosoly országa

M ese országban csupa vidámság
O tt nincs sírás, csak boldogság
S a szeretet bearanyozza az életet
O ly sok szív dalol csodálatos éneket
Ly ukakat ás a kis vakondok
Sz ép virágokat ontanak a hegyek s a dombok
Ü lnek a gyerekek nézik a szép tájat
R ossz nem éri őket sem a bánat
E gyenlő mindenki e világban
T iszta égbolton gyönyörű szivárvány  van

08. Győri Nagy Attila: Mosolyszünet

M ások élik az életed
O tt, ahová sosem jutsz el
S egélykiáltás nélkül
O stoba léted hanyatlik
Ly ukas zoknit ér csupán
Sz étesett világodból
Ü zenj a messiásnak
R eméld a választ, s tán
E gyszer újra mosoly
T erem a tőkén

09. Szabó Eszter Helka: Állati tünemény

M ókusnak néztem lüktető mozdulatait.
O tt a fa törzsén mint a bibliai kígyó
S iklott, mégsem volt sunyi egyáltalán.
O lvasztó hőségben érte el a lombkorona
Ly ukacsait két keskeny ág között.
Sz erettem volna lekapni. Nem ment.
Ü lt mint nyuszi a fűben, csak villás ágon.
R ám bámult. Mobilom után matattam.
E zt a pillanatot is elengedtem. Kár.
T alán marad emléknek az a kismacska.

10. Szabó Eszter Helka: A csábító

Mímeled a szerelmet.
Olcsó frázisaid ütnek.
Simítod a szavakat.
Olvasok ám belőled!
Lyányokat szakítasz
Szivárvány alatt.
Ürege tátong a szónak.
Réten vadvirág hervad.
Elszállt belőled a vágy.
Téli szellő oson felém.

11. Lénárt Anna: Testedzés

Ma eszembe jutott drága nagyapám,
okos szemével kedvesen nézett rám.
Sétabotját lócához támasztotta,
orvos tanácsára hátát roggyasztotta.
Lyányom – hallottam halk, esdeklő szavát – 
szakít  a torna, nem mulaszt nyavalyát. 
Ügyelve arra arcom meg ne lássa, 
rekedt hangon mondtam: Csak gyakorolja!
Ebadta lyány!  Tud ám még a vén bácsi…
Tétován mondta: Nehízsígit neki! 

12. Mukli Ágnes: Fényeddel fércelj

Menj csak zabolátlan mezítlábas hajnal,
Odafentről, nevessen rád ébredő ég,
Simogasson hamvas, bársonypuha ábránd,
Opál színekben oldódj, szóródj szerteszét.
Lyukas fillérek valóságában lépdelj,
Szakadt szennyekre esőként hints harmatot,
Üres koldus zsebeket fényeddel férceld,
Reményt kelts abban, ki épp arra andalog.
Ekkor majd, megérkezel a józan mába,
Tekerd örömödet sálnak, a nyakába.

13. Dobrosi Andrea: Happy end

M indenki szokott nevetni,
o tthon, úton, vendégségben,
s odródunk a jókedvünkkel,
o lykor félig vagy egészen,
ly ukas garas csak a bánat,
sz emernyi, rövid és semmi,
ü res és homályos kacat,
r omjait jobb elfeledni,
e llenben egyszer ellebben,
t isztára, mint a filmekben.

14. Holécziné Zsuzsa: Falusi cirkusz

Mosolyszüret lesz ma
Ódon színpadunkon.
Sok kicsi gyereknek
Orcája felragyog.
Lyukas kalap, bohóc orr
Szüntelen varázslat!
Ünneplős kis gyerek lepi el a házat.
Remek móka lesz ez!
Eljöttök ovisok?
Testvér, jó barátot is elhozhatnátok!

15. Varga Katalin: Mosolyod ajándék

M egismerni téged, nagy öröm volt víg szívemnek
O lyan ajándék, amit tán soha nem felejtek.
S ok apró kis emlékből állt össze történetünk.
O lyan jó most egymást átölelve emlékeznünk.
LY ukas lenne életem nélküled, hív mosolyod.
SZ áz szó is kevés lenne, mit elmondhatok.
Ü zen a szemed, üzen  átölelő karod .
R epes bolond szívem, veled mindíg boldog vagyok.
E gyet tudok csak, rajtad kívül mást nem akarok.
T artsunk ki egymás mellett , lássam mindíg mosolyod.

16. Petres Katalin: Vágyálom

Milyen jó volna végre
olyan országban élni,
síró-rívó panasz helyett
oldást mosolyogni.
Lyukas létünkre
szivárvány foltot
ügyesen varrni.
Ragyogna ránk végre
eleven jövőnk
tevékeny fénye.