Akrosztichon 10.

HARMATCSEPP

01. Szabó Eszter Helka: Eladó telek

Hiába várok feltámadásra.
Apokalipszis készül helyette.
Reng a Föld, remeg a lélek.
Mályva színű a cseresznyevirág.
Arcom gödreiben féltés bújik.
Tudom: ez a tavasz is átver.
Csókjaikat másnak szánják a fák.
Elárvult kertem újabb vevőt csábít.
Pirul a Nap. Nincs, aki öntözzön.
Pereg fáim könnye. Hajnal riad rám.

02. Black Ice: Papirusz varázs

Hála egyensúlyozva ma, folyó élet.
Angyalkönny ahol, térdeplő a lélek.
Rálehelt hit párája, víztükrén jelen.
Most kellő remény, fényes lényeden.
Adom hajnalt áldva, szebb békével.
Tanító értékkel, hős őseinkérték el.
Csudás tollal mondás, érintő szóban.
Elmélyült kincs, táramindenhatóan.
Pompás szikra őrző, varázs könyvek.
Pergamenre igaz, áldás olykönnyed.  

03. Holécziné Zsuzsa: Új tavasz jön

Hosszú, hideg tél után
Ablakomon betűz a nap.
Rügyet bontanak a fák
Mosolyognak az ibolyák.
A fűben harmatcsepp remeg
Téli fülőke rezeg a fán.
Csillámló fényben erődbe indulok
Ezernyi új virág köszön ma rám.
Párját keresi gerle és banka
Páromat lelem és is talán?

04. Mukli Ágnes: Tulipánom

Hat kis szirma össze zárva,
Altat hajnalt reggelig.
Rengő ringó színtalárja
Moha zöldjét kedveli.
Ajándék a Nap sugara,
Tündöklése kelyhet tár,
Csillagcseppje, csepp harmata,
Elgurult gyöngy, életár.
Parányi láng pipacs száron,
Pír bozontos tulipán.

05. Kutasi Horváth Katalin: Metamorfózis

Hajnali szellővel ébredsz,
Azt hiszed, el sosem tévedsz.
Reményed messzire űzöd,
Múltad a jelenhez fűzöd.
Apró kis könnycseppé válhatsz,
Tán fellegekben is járhatsz,
Csodaszép gyöngyként ragyoghatsz,
Elkeveredhetsz, csalódhatsz.
Próbálj meg harmattá válni,
Pilleként pipacsra szállni!

06. Mitiner Mária: Harmatcsepp pillanat

Hajnal pírban
Akartalak,
Ránk mosolygott
Minden fűszál,
Arany színben
Tündököltél
Csillagfényben
Enyém voltál.
Percek,órák,
Porba hulltak.

07. Ságiné Szűcs Klára Mária: Békés reggel

Hallgatom hajnalban a madarak kedves dalát, oly jó, hogy beszűrődik a szobám ablakán át,
A kedvem ettől egyre vidámabb, bár még korán van és odakint még minden nedves, párás.
Rádió szól, de a hírek rosszak, inkább nem figyelek, jobb, ha a madárkákra fülelek.
Ma szép idő lesz, kisüt a Nap, ettől az emberek mind boldogabbak.
Ajándék ez áprilisban, meleg tavasz, zord tél után, langyos szellő, víg napsugár.
Téli sötét új fényre vált, színesek lesznek a fák, kibomlik majd minden virág.
Csengő hangzik, dallam szólal, s máris ölel fiam, anyám.
Erőt és energiát kaptam, feltöltött a békés reggel, ma minden percem tartalmas lesz.
Párom ugrik, szalad, autóval visz el engem. Az ajtóban elém toppan és harmatcseppes,
Piros tulipánnal köszönt, hiszen ma a születésnapom ünnepelem.

08. Czégény Nagy Erzsébet: Réti látlelet

Hív az illatos rét
Annyi báj és szépség
Reggeli harmatcseppben
Már ragyog a kék ég
Angyalhajon felfűzve
Tündérgyöngy pereg
Csatakos hajnalon
Egy galóca pityereg
Pottyan egy vadalma
Papsajt szirma remeg

09.  Dezső Ilona Anna: Cím nélkül 56

Hová bújtak az énekesmadarak;
Ajándékai a télutónak…
Remény… időtlenség apostolai?
Minden újjászületik a tavaszi napban;
Amikor gyümölcsillatú fák virágba borulnak,
Töltik az életnektárt apró méhek,
Csókod felszárítja nedves arcomat…
Együtt… veled… gyermekként élek!
Puha ajkad vállamat becézi,
Pillanatnyi boldogság… múltamat idézi.

10. Black Ice: Reinkarnáció

Harang szól, csendesül adüh.
Angyal kürt, felcsendültima.
Remény fűt,jelenbőlkimar.
Múlttá gyűrt, hívóarchívum.
Alkonyt gyúrt, földbehorda.
Temető tűrt, kihánt ma hant.
Csoda kihűl, lelkem gyutacs.
Eső belül,kerülő menedéke.
Pápa ül,idea fényjárójelkép.
Porból küld, eléd éledve csap.

11. Mukli Ágnes: Ébredés

Hajnalt hegedül a szél,
Almafák ébrednek rendre.
Rigók hada kel szárnyra,
Megújult zsongó, életre.
Aranyeső ágra hullt
Tiszta csillaga az égnek,
Csivitelésbe halkul,
Elveszett, édes reménynek.
Pattanó bimbón cseppek,
Pipacson dédelgetettek.

12. Varga Katalin: Tavaszi varázslat

H ajnali koncertet trilláznak a kismadarak.
A karnak rigók békés, száz színű forró nyarat
R ügyező fákat, tarka, színpompás virágokat..
M egköszönni a bódító, csodás illatokat.
A pró bogarak kelnek szárnyra a napsütésben
T ele van most minden, egy új élet kezdetével.
Cs illogó szárnyuk szivárványt bont,a tavaszi szélben.
E zer színű kikelet, ragyogjon sugár napod.
P ihenjél éjjel  Tavasztündér, adj boldogságot..
P uha kezeiddel így tedd szebbé a világot .

13. Ordas Andrea: Tavasz hajnala

H űvös hajnal ébred a hosszú éj után
A blakom mögül pillantok a  tájra
R eggelit készítek álmosan, tétován,
M ardosó éhem első falatomat várja
A jtót tárok a jó, friss levegőnek,
T üdőm átjárja a föld hajnal-illata
Cs illámlik a harmat, ellepi a füvet,
E zernyi gyémántként a nap első sugara,
P itypang, rózsa, bontogat új rügyet,
P illangó szálldogál, ébresztve a nyarat.

14. Szabó Eszter Helka: Vége

H iába pörög a hétköznapok számlálója,
A mit a Fészbúkra írtál, az már a tiéd.
R engeteg üzenet – már rég nem olvasod.
M egint egy könnycsepp, nincs, ki letörölje.
A zzal a másikkal andalog a reggel.
T ehetetlenségi nyomatékod kiszámítható.
Cs eréld végre racionalitásra vágyaid!
E zt könnyű mondani. Te is mantrázod.
P ára csapódik arcodra. Kegyes a reggel.