Akrosztichonka 03.

MEGADOTT SZÓ ÉS TÉMA:

01. Holécziné Tóth Zsuzsa: Háború

Látod az éji sötétben
Árulkodón felcsapó lángokat?
Nincs az a hatalom, mely megállíthatná
Gonosz erők pusztító tetteit.

02. Győri Nagy Attila: pihenés

Lopott órák nyugalomért
Ásítva pihennek kandalló
Néma tüzénél, s eltűnnek a
Gondok, ahogy ég, csak ég

03. Szabóné Horváth Anna: Szerelem

Lángot lobbant, szívet dobbant
Álmot ébreszt, elmét téveszt
Nagyon ölel, mindig fülel
Gyáván legyint, ha búcsút int.

04. Blažekné Benik Mária: Vágyódás

Lángolva égek
Álmomban félek
Nélküled élek
Gondolj rám kérlek

05. Petres Katalin: Tűnődés

Lobogó gyertyafényben
Árnyjátékok táncát
Némán figyelem
Gondjaim fátyolán.

06. Klotz Mária: Szenvedély

Lelkedben hordozod, mélyen benned bujkál,
Álmodozva rejtegeted, ha akarod, tovább terjed.
Nincs ember, aki visszatarthatja, ha kitörésre vár,
Gondosan őrizd, csak ha nagyon ég, akkor engedd.

07. Sági Klári: Magány

Láttam minden este a nénikét az otthon kertjében botjára támaszkodva sétálni.
Álldogált néhány percet a kerítésre támaszkodva, majd óvatosan elballagott a kapuhoz is.
Nézelődött, izgatottan hol jobbra, hol balra fordította szépen fésült ősz hajú fejét.
Gördültek a könnycseppek a várakozástól kipirult, lángoló arcán. Ma sem jött hozzá senki.

08. Blažekné Benik Mária: A Kereszt

Lángoló Kereszt sir az éjben
Ártatlan Bárányt sirat a sötétben
Nagypéntek könnyei hullanak a földre
Gonoszok tette kiállt fel az égbe

09. Holécziné Tóth Zsuzsa: Földönfutóvá lettél

Lakásod lángokban áll
Álmodban ért a pusztító tűz.
Nincs időd menteni párizsi otthonod,
Gonosz gyújtogatók földönfutóvá tettek.

10. Kutasi Horváth Katalin: Hunyorogva

Lobog a fáklya, múltnak az árnya
Ábrándjaimra rávetül.
Nem hagy nyugodni pislákolása,
Gerjed a lángja, vagy szenderül?

11. Holécziné Tóth Zsuzsa: Legyőzve

Láng, mely mindent elemészt
Álmodban küzdesz vele.
Nincs erőd megállítani
Gonosz hatalom győzedelmeskedik.

12. Petres Katalin: Mítosz

Lopta Prométheusz,
Átadta az embernek.
Ne fagyoskodjon
Gigászi küzdelemben.

13. Blažekné Benik Mária: Szerelmem

Légy a múzsám ,légy mindenem
Áldás légy a szivemen, legyél
Némán ,titkos szerelmem
Gazdagisd a létben pillanatnyi életem

14. Dobó Georgina: Csillagok

L ángban égnek az úszó Csillagok.
Á lmodoznak Velem, hogy szebb lesz a holnap.
N incs olyan gyönyörű köztetek, mint Párom izzó szeme.
G őgösen mégis Bennetek bízom, s álmodom Veletek.

15. Petres Katalin: Varázsige

Legyen benned
Állandó tűz!
Ne emésszen
Gond, baj, bűn!

16. Blažekné Benik Mária: Szerelem

Lángoló betükkel irom le nevedet
Átölellek szeliden szerelmes szivemmel
Nélküled már fájdalmas az élet
Gondolatban velem vagy minden éjjel

17. Győri Nagy Attila: tűzvész

Leégett otthonok sírnak
Átkozott sikolyuk már
Nem száll messzire
Gonosz volt a természet 

18. Dobó Georgina: Szomorúan

L etörten ébredtem, hisz szívem még mindig lángol Érted.
Á lmodom az idilli gyermekkorról, a múltról, melyet már
N em lehet visszahozni, hisz papa nincs velünk.
G őgös vagy. Megbocsátás helyett bántasz engem.

19. Holécziné Tóth Zsuzsa: Múló szerelem

Látod: szerelmünk lángja kihunyóban,
Áltatjuk magunkat, hogy újra éled.
Nem tudok már hinni benne
Gondold át: mivé lett az életünk? 

20. Dobó Georgina: Karácsony

L ángban úszik a karácsony,
Á lmodik a csillagszóró is az éjben
N em jön Megváltás ezen a télen
G orombán kacsint le az Isten is a Földre.

21. Klotz Mária: Tömegpszichózis

Lappangó szikra egyszer csak fellobban,
Áttör minden korlátot, nagyot dobban.
Ne feledd, sok kis akarat lánggá fejlődik,
Gerjeszti a tömeget, egységgé válik.

22. Szabó Eszter Helka: Házleégés I.

Lélek lobban az ajtófélfán. 
Áthatol rajta, mint a penge. 
Némán nyaldossa a bútorokat. 
Gigászi fecskendő öli meg.

23. Szabó Eszter Helka: Házleégés II.

Lopakodva oson, macska-módra. 
Átöleli a gerendát, úgy falja. 
Nagy reccsenés: omlik a szálfa. 
Gőgösen hal. Nyelve még parázslik.

24. Petres Katalin: Pillanat

Libbent a gyertyaláng,
Átsuhant a szobán
Néma, örök vágy.
Gerjedt mámorrá.

25. Klotz Mária: Nyári napforduló éjjelén

Lángtenger, melegségmáglya, Szentiván-éj,
Átugrani fontos, vad tánc, tüzes szenvedély.
Nagyon füstöl, forr a levegő, tetején báb,
Gerjeszti a szerelmet, emészt a vágy.

26. Dobó Georgina: Unott reggelen

L iliomot tapostál, életem törted össze.
Á lmamim fényét vetted el.
N em lángoltál sosem Értem.
G rammban sem mérhető, mit jelentettem Néked.

27. Kutasi Horváth Katalin: Lobbanásveszély

Lejárt a szavatossága, megromlott a Föld.
Áporodott benne az elátkozott lét.
Nincstelen a lélek, megzápult a szív is,
Gerjed már a tisztítótűz, láng lobban felém.

28. Bihary Zsoltné: Húszévesen

ángoló lelkesedés lobogott bennünk
Á brándokba öltöztettük az egész világot
N em nyomasztott gond kor
G azdag nincstelen húszévesek voltunk

29. Dobó Georgina: Láng

L elkem lángolva kíván
Á lmodott szerelmem
N em hinném hogy létezel
G ondolom, keresel engemet.

30. Petres Katalin: Harag

Lángoló arccal
Álltam előtte,
Nem értettem
Gőgjét, vádjait.

31. Blažekné Benik Mária: Lángol a szivem

Lángra gyújtottad a szivemet
Álmomban jöttél hozzám szeliden
Nélküled már csak kóborgok a szélben
Gesztenye virága vagyok a hideg télben

32. Szabóné Horváth Anna: Hamvadó szerelem

Lángnyelvek melege
Árad körém szerte
Nézem lobogását
Gyönyör-harapását…

33. Blažekné Benik Mária: Mikor megláttalak

Lángoló tüzként égtem mikor megláttalak
Álmomban jöttél mikor nem vártalak
Nem akarok már szenvedni nélküled
Gondolataimban már karjaidban pihenek

34. Dobó Georgina: Lángoló szempár

L ángban ég barna szemed, mely már 
Á lmodni sem képes Szerelméről, Rólam.
N em ismertél, mégis eldobtál magadtól.
G ondolataimból kitéptelek. Lelkem már másért ég, lebeg.