Akrosztichonka 05.

MEGADOTT SZÓ ÉS TÉMA:

 1. Kisznyér Ibolya: Sivárság réme

Betűk, apró, piciny, szép írásképek,
Először kiváltság, majd lehetőségek,
Tapasztalatot őriz, gyönyörű érzéseket,
Űr és üresség lehet, nélkülük az élet.

 1. Gáspár Klára: Kidobolás

Betűvel a szót, szóval meg a hangot leírom.
Esetlen hasonlatok születnek a papírlapon.
Ti-ti-ti-tá, ti-ti-ti-tá ritmusát eldobolom,
Űzze el e dobszó felgyülemlett bánatom!

 1. Buday Anikó: Vége van a nyárnak

B ecsengettek, indul a tanítás,
E lmúlt a nyár, diákoknak iskolanyitás
T áskákban van toll és füzet, tornacuccok és a könyvek,
Ű berolni ezt már nem lehet.

 1. Gáthy Emőke: Különös világ

B etűk különös világa sodró folyam vagy búvópatak
E gy csepp a tengerből vagy a végtelen maga
T udás tutajának hátát is nyújtjátok
Ű zött vadként sokszor ha félem álmokba fulladok

 1. Keczely Gaby: Boldog sorok

Boldog sorok telnek veled…
Eldugjuk a szövegedet!
Tilos írásod felfedned,
Űzni újra e kereszted!

 1. Gáspár Klára: Elmentél 1.

Beszakadt oldalak,
Eltűnő betűk
Tátongó mély
Űr maradt.

 1. Körmendi Rita: Belevéstem

Belevéstem nagy betűkkel
Egyszer egy öreg fába,
Te és én együtt megyünk
Űrbéli világba.

 1. Jószay Magdolna: Olvasás

Betűket tanultunk, nem győztem kivárni,
Egy betű, egy nap – ily lassan haladni!
Titkon kérdezgettem, jól meg is jegyeztem,
Űztem paplan alatt – de jó is olvasni!

 1. Szabóné Horváth Anna: Kerekítem

Bánat ér vagy öröm,
Előhívom, mondom.
Talán írom néha
Űrlapom kitöltöm.

 1. Thesaurus: /Bet/Ű-történet

B eláthatatlan számunkra időtávlatokban
E gykor képzett artikulált-artikulálatlan
T alán vad-űzés hangját utánzó nyögés-szerű
Ű betűnk kialakulása; pedig ész-szerű

 1. Keczely Gaby: Bosszantó, ha…

Bosszantó, ha nem lehetnek
Előnyösek, kerekdedek.
Te csak dőlt vagy, vagy tán verzál?
Űr és táv is köztük vibrál.

 1. Horváth-Tóth Éva: Szó-pillangó

Bábként pihennek a betűk bennem,
ezerféle lehetne a sorrend,
terád gondolok, s a báb szárnyat bont,
űrig száll szerelmes szó-pillangóm.

 1. Márton Csilla: Rovásírás

Becsületes, szorgos kezek obelixbe véstek
Egyenes vonalakat, ábrákat
Teljes mondandónkat, amiket csak ők tudtak
Űtemesen összeolvasni, eme betűk segítségével!

 1. Domokos Edit: Párbeszéd

  – B éla, betűzd el nekem, hogy SZERETLEK!
  – E j, ne idegelj Mari, tudod, nem feledlek!
  – T e most juszt se csinálod, amit kértem?!
  – Ű zöl a háztól betűkkel – nem is értem!..
 2. Kisznyér Ibolya: Lustaság ára

Betűk, cifrák, kaparások, egyszerűek,
Elszomorít, megnevettet mit kifejeznek,
Tudást oly régen őriznek, emlékeznek,
Űr lesz a Föld, ha nem becsülik az emberek.

 1. Gáspár Klára: Zakatoló érzelmek

Bántanának betűim, és ettől nagyon félek – mi tagadás.
Eltemetett érzések a lelkemben egyre csak nőnek,
Talán mégis ki kellene mondani, le kellene írni őket.
Űz a vágy, hogy megtegyem, és eltűnjön fejemből ez a zakatolás.

 1. László Orsii: betű

Betű mellett betű
Ebből születik a vers
Terjedelme nem számít
Űtös legyen és kész.

 1. Keczely Gaby: Benne van

Benne van a boldogító
Erős, pazar kigondolt szó.
Tiltott, de kedvenc állomány –,
Űzött vadként sodor tovább.

 1. Domokos Edit: Visszatekintés

B elegondoltam, ó milyen régen volt,
E lső betűket mikor még formáztam.
T étova mozdulat határozottá vált –
Ű zöm egy ideje: mindet versbe tornáztam.

 1. Jószay Magdolna: Betűzés

Bizony, nagyon vágytam olvasni tudni,
Egy-egy betűre magam ráhibázni.,
Tényleg roppant vonzottak a könyvek,
Űzött a vágy: csak olvasni, olvasni!

 1. Keczely Gaby: Belőled állnak

Belőled állnak a szavak.
Előttünk szöveg s gondolat.
Tipográfia testet ad,
Űri világot bontogat.

 1. Kutasi Horváth Katalin: Betűtavak mélyén

Betüremkednek hát lelkembe a szavak,
Elmémben fodroznak a mély betűtavak.
Testet ölt már lassan szívem minden hangja,
Űz a szenvedélyem: anyanyelvem rabja.

 1. Dobó Georgina: Betűzd

B etűzd nevemet, ha azt hiszed, így jobban ismersz meg.
E jtsd ki Tiédet, hogy én is szólítani tudjalak Téged.
T égy, ahogy gondolod, de egy, hangon, hangjegyen se változtass!
Ű r tátong szívemben Istenem, kérlek, legalább a Te Örök Szavad öleljen!

 1. Domokos Edit: Betűpárbeszéd

B ejöhetek? – kérdezte Á-tól a C.
E ngedd csak be! – mondta B-nek a D.
T őlem aztán! – vonta meg vállát a H.
Űzzétek el! – morogta mérgesen K.

 1. Kisznyér Ibolya: Technika uralma

Betű helyett, hiszik, botor mód, oly sokan,
Egyes és nulla, majd megoldják gondokat,
Tudd, ha gép írja programod, nincs érzelem,
Űzött vaddá váló ember, dúvad, embertelen.

 1. Körmendi Rita: Bekezdés

Bekezdéssel kezdem
Elképesztő versem,
Tódulnak a betűk szépen
Ű-betűvel végzem.

 1. Gáspár Klára: Elmentél 2.

Betűk tétován összeölelkezve
Ezer és ezer szót írnak a lelkembe
Te szavaimat többé már nem hallhatod
Űrt hagytál itt, tőlem nem nyersz bocsánatot.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa: Betűvetés

Betűket írok le, s eltűnődök rajta:
Egész életemet az írás áthatja.
Tollamat forgatom, sorok szaporodnak,
Űzöm mesterségét fűzfa poétáknak.

 1. Varga Katalin: Emlék

  B eírtam füzetem lapjára első betűmet.
  E lkezdtem az iskolában az első évemet.
  T anultam írni, sorba jött sok, sok új betű
  Ű volt az utolsó barát, hosszú ékezetű.
 2. Gáspár Klára: Székely sci-fi

Betűim kezdenek önálló életet élni ezen a lapon.
Elindulnak egymás mögött Csaba királyfi útján a tejúton.
Tollam tehetetlen, hirtelen minden összeomlik,
Űrsétája közben a maroknyi székely sziklaként porlik.

 1. Buday Anikó: Vihar előtt

B eborult az égalja,
E ltűnt a nap sugara.
T emetői csend ül a tájon,
Ű rbéli hangulat apró tanyákon.

 1. Gáspár Klára: Harmónia

Betűim táncolnak, rímeket alkotnak.
Egyszerű képletek, most örvendezzetek.
Türelmetlenül vágyom a harmóniát,
Űzz ki belőlem minden disszonanciát!