Akrosztichonka 08.

 1. Gáthy Emőke: zsákszámra kínálod

zsákszámra kínálod
ág – bogas gallyaid
keresi a szegény
mert élteti remény
áttelel valahol
nyíresed menhelyén

 1. Kristófné Vidók Margit: Aki préda lett

Zsenge fűszálra szúnyog szállt,
Áthajózta az óceánt.
Körbe- körbe tekintgetett
Milyen vajon itt az élet?
Álmodozott reggeliről,
Nyúlt a gyík és elkapta őt.

 1. Győri Nagy Attila: Hernyósors

Zs enge leveleknek örülve
Á brándozva lepkelétről
K övéren, de elégedetten
M ajszol, csak majszol
Á tkozott háttérkép:
Ny itnikék csőre

 1. Petres Katalin: Áldozat

ZS örtölődő bajnok
Á llandóan keres
K ákán egy csomót,
M egtalálja benned,
Á rtatlan valód
NY ögi e terhet.

 1. Jószay Magdolna: Rossz zsákmány

Zsebbe raktam bánatomat, elegem van belőle,
Átalszom a rossz éjszakát, menekülök előle.
Ki is lenne e zsákmányra olyannyira túl büszke,
Mennyi bú, baj, gond és ármány zsebeimet kitömje.
Áhítanám, bár jönnének gondtalan pillanatok,
Nyerhetnék a lottón inkább, lehetnének szebb álmok.

 1. Győri Nagy Attila: Macska-egér harc

Zs íros sajtok illata
Á lom csupán
K is kupac búzaszem
M aradt csak vacsorára
Á m valaki jobban járhat
Ny aldossa már száját

 1. Gáspár Klára: A sas zsákmánya

Zsenge kis bárányra
Álnokul sas csapott le
Kell ez neki vacsorára
Megfogta,hát, hadd vigye!
Átok hull most a juhászra,
Nyáját rosszul őrizte.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa: A macska zsákmánya

Zsákmányra les bokor alján a macska,
Ágaskodik füle, izeg-mozog a farka.
Kövek között neszez és oson a gyík,
Macskánk se rest, és utána lopakodik.
Átugrik az árkon, kibújik a kecskerágón,
Nyakon csípi a gyíkot – nem elsőt e nyáron!

 1. Buday Anikó: Zsombékos, lápos…

Zs ombékos, lápos vidéken,
Á ll egy szikla a lápon középen.
K arvaly ül a tetején, vizslatva a tájat,
M ár éhes, zsákmányra vágyik,
Á rgus szemekkel vár már bármit,
Ny ugtalan a karvaly, lassan már sötétlik.

 1. Horváth-Tóth Éva: Pillényi szerelem

Zsigereim görcsbe futnak,
átváltozik bennem a báb,
kitárja szárnyát a vágynak,
mikor téged szívem meglát,
átreppen egy csókért szádra,
nyers a való, s lepkém zsákmány.

 1. Petres Katalin: Fáj mégis

ZS enge korú áldozat,
Á rtatlan prédája lett
K egyetlen ragadozónak.
M ondhatják nekem
Á rmányos okoskodók,
NY uszi sok született…

 1. Kutasi Horváth Katalin: Snapszban

Zsíros falat ordít,
Áhítja a fröccsöt,
Kenyérre is borít
Még egy kis pörköltöt,
Ácsorog a szaftban,
Nyaral egy kis snapszban.

 1. Gáthy Emőke: Zsiványtanya

Zsiványtanya lelke
Át – meg átjár rajta
kétes hangulatok
mérges – darázs raja
Átitatja vele
nyúlós jelenünket

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa: A cseles pók zsákmánya

Zsenge szegfűbimbók között hálót szőtt a pók,
Álcája remek, hisz potrohája szép rózsaszín volt.
Karolópók őkelme, és egész nap csak egy lepkére várt,
Milyen szép a nyíló szegfű, melyre szegény pillangó leszállt!
Álnok pókunk megragadta: halálos lesz ez az ölelés,
Nyári zápor hálót szaggat, így van menekvés!

 1. Takács László : Lopott bölcsességeim

Zsigereimnek óvó hullám rejtekén
Álmaim intim lélekhüvösén
Kellemes szines csokorba szedve
Mélyemben csendben beleveszve
Ábrándjaim rezgő finom húrjain
Nyitott elmémben lopott bölcsességeim.

 1. Gáspár Klára: A fránya kánya

Zsindelytetős házak között,
Átrepülve udvar fölött.
Kánya zsákmányát keresi.
Melyik falat legjobb neki?
Átsuhan a csibék mögött,
Nyuszit választ, ma így döntött.

 1. Buday Anikó: Zsarát izzik…

Zs arát izzik a sparheltban,
Á llunk körülötte, anyánk süt benne éppen,
K i az, ki előbb jut a gyönyörű illatos,
M egsült, finom, ízletes pitéhez.
Á mulunk szépségén, igézve nézve,
Ny úlnánk izgatottan, csorgó nyállal érte.

 1. Horváth-Tóth Éva: Szívem tolvaja

Zsebre tetted szívemet,
áldást mondott terád szám,
kedves tolvaj vagy nekem,
megszeretett aortám,
ám ha már így megloptál,
nyakéked legyen e zsákmány.

 1. Kutasi Horváth Katalin: Kárhozat

Zsoltárok zengenek szüntelen,
Áhítat szállong a lelkeken.
Könny pereg, csapdába csalogat,
Megragad, esélyt nem halogat;
Átölel, rabul ejt, nyalogat,
Nyúlketrec körbezár: kárhozat.

 1. Buday Anikó: Zsebre dugott…

Zs_ebre dugott kézzel
Á-ll a tolvaj a téren,
K-ifigyel egy gyenge, öreg mamát
M-agának, jó lesz tán mára
Á-ldozatnak ez a gyenge pára, kinek
Ny-akában aranylánc csillogott, ez hozta őt lázba.

 1. Kristófné Vidók Margit: Az ajándék

Zsámolyra állva nézte az ablakon,
Álmai játékát a kirakatban.
Kicsi szíve tudta, hogy nem gazdagok,
Mindennapi kenyerük most fontosabb.
Ám egy szép napon megszólalt a csengő,
Nyurga fiú hozta a szép kifestőt.

 1. Kisznyér Ibolya: Szenvtelen ember

Zsákmányállat léte a természet rendje,
Ámulva csodáljuk szorgos madár-mamát,
Kis fióka tátog, rovart ejt csőrébe,
Míg kisnyúlnak kívánjuk a gyorsabb futást,
Ám elnézünk, mikor gyermekre, felnőttre
Nyomul, zsákmányként üldözve környezete.

 1. Győri Nagy Attila: Gólyales

Zs arnok keménycsőrű
Á dáz tekintettel
K óválygó békákra les
M iközben ők pocsolyában
Á ztatják dagadt testük
Ny elvükkel kapdosva legyeket

 1. Kristófné Vidók Margit: Reggeli zsákmány

Zsörtölődve ébredtem ma reggel,
Álmosan lépkedtem le a lépcsőn,
Kávé, kávé; doboltak a szavak.
Már érezni véltem az illatot,
Álnok módon elvettem előled,
Nyugtattál; mind az enyém lehet.