Akrosztichonka 11.

 1. Lám Etelka: Csillagok útja

Csillagok útja ragyog az éjszakába
Erdő sűrűjébe dobog a szívünk hangja
Napsugár nyugalmat áraszt a hűvösvölgybe
Gondolatok forgolodnak a sziklás hegytetőn
Én és te hajnal ibolya illatával ébredünk
Selymes takaron hajkoronádat fésüli a lenge szél

 1. Horváth-Tóth Éva: Vagyok, leszek

Csönded vagyok a zajban,
eső cseppje ha te nyár vagy,
napsugár harmatodban,
grammnyi lélek aortádban,
éjben leszek lámpás fénye,
s vagyok remény halk csengése.

 1. Gáspár Klára: Télapó

Csilingelő szánon érkezett,
Erdőn, mezőn átrepült.
Neked puttonyába mit rejtett?
Gurulós labdát?
Édes cukorkát?
Sós tekeredő perecet?

 1. Kristófné Vidók Margit: Régi óra

Csöndes éjben mily hangos az ütés,
Egy régi óra szól zengőn-bongón,
Néha kongat a múló percekért,
Gesztenyeszíne kissé már fakó.
Élete lejár, szívében zörgés,
Súrlódó hang, amint a fém összeér.

 1. Kutasi Horváth Katalin: Elcsengő

Csendemre csend felel,
Emlék cseng fülembe,
Nem rázod csengettyűd,
Gond csendül ütemre,
Énekli fájdalmunk,
Sajdulva üzenne…

 1. Domokos Edit: Lélekharang

Csend volt eddig, de kondul a harang,
Elnémult tájban fülemet sérti…
Ne menekülj el, nem vár a barlang!
Galócát enni? Ezt most ki érti?
Édes semmittevés – küzdj, mert még élsz!
Senki sem kérdi, csengetéstől mért félsz?!…

 1. Sági Klári: Karácsony

Csingiling, csingiling,
E kedves hang cseng fülemben karácsony idején,
Nincs szebb, békésebb ünnep ennél,
Gazdagon árad ilyenkor a szeretet,
Ébren maradhat minden apró gyermek,
Sóhaj és hálaszó száll az ég felé, a kis Jézus megszületett.

 1. Keczely Gaby: Csendesek a dalok

Csendesek a dalok,
Epés pentatonok.
Nincs bennük sok líra s
Gőgös szavak sora
És mégis elfojtott
Sokszoros fájdalom.

 1. Jószay Magdolna: Csendülő álom

Csendes éj, ha ránk terül a leple,
Elnyom az álom, már az utca nesze
Nem ér fel ide, nem zavar semmi,
Gondosan betakarsz, kimész mosogatni…
És mint egy sikoly, csendül egy pohár,
Siklik kezedből a kőre, álomnak annyi…

 1. Keszy-Harmath Dániel: Újra becsöngetnek
  CS engőszóval álmodom,
  E gy régi érzés tör most rám,
  N ebulók az udvaron,
  G ondolatban kréta száll,
  É lénk kamaszkacajok,
  S én is velük haladok.
 2. Kutasi Horváth Katalin: Kérés

Csodákra csendülök,
Emberül rendülök,
Néha még zendülök;
Gubbasztva borzadok,
Éltető holnapot
Síromra hozzatok!

 1. Petres Katalin: Fáj, de nagyon…

CS önded cseng fülemben,
E nnyire nem fájt még sosem,
N em hallom már kacagásod,
G ézengúz, kedves mosolyod
É gi mezők lakóinak ragyog,
S írva zúgnak belső harangok…

 1. Keczely Gaby: Csengők

Csillan a nagy fényük,
Elillan a lelkük.
Nem biztos, hogy halljuk
Glóriás visszhangjuk.
És e csodás rezgés,
Sehol nem lelt kezdés.

 1. Jószay Magdolna: Csilingelő lánykérés

Csilingelt a villamos, ahogy elhaladt,
Erre még oly élénken emlékszem,
Nagyon régen történt pedig, ahogy
Guggoltunk a park melletti téren,
Épp megkérted viccesen a kezem, de
Semmit nem értettem, mert csengett a fülem…

 1. Horváth-Tóth Éva: Összecsengéseink

CSak egy rés a zajban
egy aprócska morzsa,
nem hallja senki más
gomolygó hangfoszlány,
éke meghitt csendnek,
s a kettőnk szívének.

 1. Gáspár Klára: Csikóm csengettyűje

Csikóm nyakába akasztottam,
Erdőn, mezőn csilingel.
Nem téved el így e világban.
Gazdájára mindig rálel, ki
Édes szénával várja őt, és
Simogató kezekkel.

 1. Domokos Edit : Óraközi szünet
  Csengés jelzi az óra végét,
  Eljött az idő végre szünetre,
  Nem kell már lesni tanár intését,
  Gond nélkül kerül Spotify füledre.
  Édesen andalít a szép dallam,
  Sajnos újabb csengést hallasz halkan…
 2. Horváth-Tóth Éva: Róna anzix

CSügg a szilaj csend fűszálak hegyén,
ecsetpázsitos közé fut a szél,
napfény vágtat renyhe ménes hátán,
gémeskút ringat eget koloncán,
ékszerként száll harangok csengése,
sóvirágok fölé hajol Isten.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa: Magamban vagyok

Cs öndemet széttépi
E rős csengőzaj.
N em tudom ki csönget, mit akar.
G ondolataim messze járnak.
É letem alkonyán én már
S enkire se várok, magányom betakar.

 1. Klotz Mária: Csengő jelek

Csendedbe burkolózva keresem vágy-remény jövőnket,
Emlékképek ecset-színeiben ringatom múlt-bölcsőnket.
Nehéz megélni kínok marásában vérző fájdalom-jelent,
Gondok súlyától érezni tárcán nyújtott sors-kegyelmet.
Éberen kéne meghallani kő-némaságban csengő jeleket,
Sorscsapások zugából kéne földből kifordítani hegyeket.

 1. Kristófné Vidók Margit: Hangzások

Csengettyű hangja messze hallatszik,
Egyre kering a végtelen térben,
Néha hosszú csengése visszhangzik.
Gordonka dallam csendül az éjben,
Égzengés kísér gyors szimfóniát,
Sebes szél bontja fák aranyhaját.

 1. Kisznyér Ibolya: Szólam

Csilingel, csörren, cseng, érzést ébreszt,
Emléket varázsol, kedvet éleszt,
Nehéz csörgést álmodó ifjúnak,
Giling-galang hangját mesés kornak,
Édes karácsonyi csengettyűszót,
Sorsa int, hoztál szép útravalót.