Akrosztichonka 13.

 1. Kisznyér Ibolya: Bábu-lét

Játék voltam, bábu, a játszmában,
Átírtál mindig, mindent magadban,
Tettem bármit, nem, nem fogadtad el,
Szívem törted, önmagam tűntem el,
Mégsem voltam elég jó sohasem,
Amikor elhagytalak, én nyertem.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa: Üzenet a vesztesnek

Játéknak indult, de vetélkedés lett belőle.
Ártó szándékkal legyőzni a másikat!
Tudom, nyerni akartál, de nem sikerült.
Számodra ez veszteség, hisz alulmaradtál,
Mert ezt a játszmát elveszítetted.
Add fel, s kezd újra tiszta lappal!

 1. Petres Katalin: Játszma

Játékot játszunk naponta,
áltatunk mást és magunk,
tipródunk majd végül,
szeretnénk megtudni,
mi a való és az igaz
abból, mit láttunk…

 1. Horváth-Tóth Éva: Évszak-játszma

Jön az ősz, fut-szalad
árkon-bokron átsuhan,
tekereg a hűs szél
szirmokat szór szerteszét,
ma még nyár, holnap tél
a fák alatt nincs játék.

 1. Klotz Mária: Meccs

Játsszunk, alantas játszmát űzzünk,
Átveréssel csúf bélyegeket tűzzünk!
Támadjunk verbális veréssel, szájjal,
Szégyenteljes, hitvány megalázással!
Megérdemelnénk alávaló sorsunkat?
Aggódva végeznénk galád dolgunkat.

 1. Jószay Magdolna: Változnak az idők

Jól emlékszem családi kártyázásokra,
Ám csak nagyon ritkán, anyám nem ért rá…
Teljes örömünk igazán akkor volt, ha
Szívből jött ő is, s mondhattuk: hajrá!
Mostanra bizony, mindez csak emlék,
A játszmák már nem mindig tesznek boldoggá.

 1. Gáthy Emőke: Az élet játszmája

J óra jót mindenkor
Á ldást áldásra
T ermést szűk aszályra
SZ ületést halálra
M ásnapot másnapra
A z élet játszmája

 1. Domokos Edit: Élet-játszma

Játsszuk le! Az élet játék.
Ártalmatlan, ártó szándék…
Társtalanul, avagy társsal,
Szerelmesen, csalódással.
Mindig küzdve, tegnap és ma –
Azt jelenti a szó: “játszma”.

 1. Horváth-Tóth Éva: Volt-van-lesz

Jöttél hozzám, nekem lettél
átkaroltál, oda szőttél
te és én-ből lettünk eggyé.
Szertefoszló élet-egység
meddő játszma, békétlenség
ami szép volt az véget ér.

 1. Lám Etelka: Győzelem

Játszmába az ész a fontos, őszinte diadal
Álmomba a remény színe elhalványult
Tündököl fátyolos ködben aranyszínű szempillád, rám néz
Szárnnyal a gondolat a sakktáblán nagy türelem és csend itt
Mosolyod titkokat őriz, bezártál legyőztél kedvesem
Az esőillat jó kedvet hoz életünkbe ezüstszínű hideg, kacéran nevet.

 1. Sági Klári: Csata

Játszma az életünk,
Állandó csata,
Tudjuk, de
Százszor ellene teszünk,
Minden jobb lesz,
Azt hisszük.

 1. Kutasi Horváth Katalin: Sorsszerűség

Jókedv messzire száll, ha megérint vég szele, értsd meg,
Ámulod azt, mit elértél, bánod kótyavetyéid,
Téveszméidet újra meg újra követni akarnád,
Számkivetettnek, sakktáblán kiütöttnek véled
Majd magad, így ez a végső játszma tarolja le álmod,
Add neved éteri széphez, bölcs szavad fennmarad ébren!

 1. Dobrosi Andrea: Tipikus mákos

J ogosnak véled – megteszed:
Á hítod, hogy átírhassad.
T ompa kés nem a fegyvered…
SZ ikével érzed jól magad.
M ert úgy kellenek a játszmák,
A hogy a bejglinek a mák!

 1. Jószay Magdolna: Játszmaváltozatok

Játszani ma is szeretek,
Ám nem vérre, jussra menően.
Tudjuk, az élet is néha játszma,
Szeretnénk végezni győztesen.
Már leginkább magamnak játszom,
A vereség magamtól nem szégyen…

 1. Dobó Georgina: Intrikus játszmák

J átéknak kezelted szívemet, elvetted maradék eszemet, eljátszottad életünket.
Á tálltál egy másik oldalra, a gyűrűt szajhád ujjára húztad, érzéseimet eltiportad.
T aláltam másokat én is, igaz, komolyat még nem. Segítsen meg ebben engem az Isten.
Sz erelmet venni nem lehet, tudom. Mégis erre kényszerülök. Piacon vásárolom, olcsón adjad!
M aholnap 40 leszek. Gyermekem, párom nincsen. Segítsen meg ebben is az Isten!
A alakul valami, sokra nem megyek vele. Csalódások, kudarcok valamennyien csak!

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa: A játszma célja

Jó lenne újra gondtalanul játszani,
Ártó szándéktól teljesen mentesen.
Többé nem vágyom vetélkedésre.
Számomra a nyugalom mindennél fontosabb.
Minden játszma célja a saját előny elérése,
A játszma vége mindig előre látható.

 1. Dobrosi Andrea: Játszani kell

J átszani jó, játszani kell,
Á ltala érhet el siker,
T űnhet kudarc is messzire,
SZ állhat tova, mint tollpihe.
M indig egy dolog vezessen:
A mi fontos, lényegtelen!

 1. Keczely Gaby: A játék

Játékkal tele az életünk.
Áldott legyen, hogy szerethetünk
Temérdek gondolatba ejtőt,
Szívesen töltünk vele időt,
Megyünk a szomszédba ő érte.
A sziporkázó agyunk kérte!

 1. Petres Katalin: Játssz ma

Játssz most velem végre,
ácsingózott Bogáncs,
türelmetlenül ugrált,
szeme szikrázott,
majd csóválta farkát,
a labdát, kérlek, dobd hát!