Akrosztichonka 14.

 1. Petres Katalin: Tàvozz tőlem!

L ebegő furcsa lény,
i jesztő éji fény,
d ermesztő ronda rém,
é szvesztő hatással
r iaszt alakjával,
c udar világban.

 1. Keczely Gaby: Lopakodik

Lopakodik a hegytetőn
Igénytelen kicsi állat
Durván süvít ott a szellő
Éhes állatot kergető
Robosztus sziklaodúban
Célját eléri – elbújhat!

 1. Dobrosi Andrea: Lelökött a kín…

L elökött a kín a lázba,
I jedtemben jól kirázta
D ermedt testemen bőrömet,
É reztem, ahogy eltemet,
R émálmot hozott az éjjel,
C érnaszálnyi idegekkel.

 1. Jószay Magdolna: Lidérc nyomában

Lobogó láng mocsárok fölött
Ijesztőn száll az éjszakában,
Dermesztő, vörös hidegség
Érezhető a lidérc nyomában.
Rossz hatású, mint gonosz szellem,
Cukrosbácsi nem jut nyomába sem…

 1. Horváth-Tóth Éva: Lidércfény

Lehettem volna égi fény
inged alatt melegség,
de nem lettem se ölelés
édes csók se szád szélén,
remény helyett rút lidércfény
cikkan szívem szegletén.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa: Lidérces álom

Lidérces, mély álmomban
Irtóztató mélységbe zuhantam.
Derengö hajnalon reméltem:
Érkezik számomra segítség.
Rendkívüli álom, vajon mit jelent?
Célom elérem? Vagy itt a vég?

 1. Lám Etelka: Lidérc
  Lebeg a szellem átlép a csillagkapun
  Imbolygó, lobogó láng meggyullad
  Démon oson megjelen az égen az egész világon
  Élénk kék villanások tölcsér alakja Magyarország felett
  Ritka gyűrűlidércek kisértenek a éjszakai csillagok között
  Cifra ruhában talál kincset a svéd leány a föld mélyén
 2. Kutasi Horváth Katalin: Cafka lidérc

Létem az erdei úton teljesedik ki egészen.
Intelem éri a lelkem: mért sietek, ha az élet –
Döbbenet – egyre csak ontja a szépet, s engedem futni…
Évekig álmodom azt, mi az orrom előtt lebeg éppen,
Rám nevet, aztán elszelel, ostoba módra csodálom:
Cafka lidércként tűnik a sűrű ködbe örökre!

 1. Jószay Magdolna: Lidércálmok

Lidérces álmaimat
Igazán nélkülözném…
De sportot űznek velem,
És csak reményleném,
Rendes, jól bevált alvásidőmet
Cirkuszok nélkül élhetném.

 1. Kisznyér Ibolya: Temetőben

Lassan nyitja szirmait a virág,
Imbolyog, hajlong a bús mécsesláng,
Drága napfény, halványít lidércet,
Éjjel, hold kíséri kék fényeket,
Riadt, ki ijed kísértet formán,
Cáfoló, halk keresztet vet nyomán.

 1. Klotz Mária: Szellemesdi

Lidércálmomban bolygó tűzfelhő imbolygott,
Idilli álomképeimet démoni szellem zavarta.
Dédelgetve nyújtotta karjait, furán fintorgott,
Élvezettel átölelt, fogát csikorgatva ordította:
Rontást adok rád, szikrát hintek alvó testedre,
Cédrus tövében lehelek halált tüske-lelkedre.

 1. Gáthy Emőke:
  L átogatóm volt az éjjel
  I smert szürke alakjában
  D ehogy inkább alaktalan
  É reztem ahogy átsuhan
  R émületet nem éreztem
  C ukifalat így becéztem
 2. Horváth-Tóth Éva: Éji látomás

Lebeg a hold az ég vizén
ideges és sápadt a fény,
danál hideg szájjal a szél
éles fütty e fázós beszéd,
reccsen tar ágak közt a félsz
cinke tán az vagy egy lidérc?

 1. Keczely Gaby: Levegő sem rezzen

Levegő sem rezzen – szélcsend
Idegen szag terjed csendben
Démon-alkony lopódzkodik
Érezhetőn settenkedik
Reszket tőle bokor, fűszál
Cudar élet mikor vár rám?