Akrosztichonka 16.

 1. Szabó Edit Irma: Cinkehinta

Fenyőágon cinkehinta,
Erre lendül, arra száll.
Nyomokat írt a mély hóba
Őz és szarvas lába tán.
Áldást hint a csillagos éj,
Gurul a hold a fák hegyén.

 1. Petres Katalin: Örökzöld

Finom illatok mellett
erdei fenyő zöldje
nyugalmat áraszt,
őriz boldog vágyat
áldott ünnepre
gazdag terítékre.

 1. Keczely Gaby: Ha otthagyom

Fenyőfák most sorakoznak,
Ezen a szép téli napon.
Nyúlánkoknak mutatkoznak,
Őrzik szépségüket nagyon.
Álmos reggelen hajlongnak
Göröngyökön, ha otthagyom.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa: Fenyő ága ablakomon

Fenyő ága ablakomon
Egyre kopog, szél rázza.
Nyugodt álmom nem zavarja,
Őrzi inkább reggelig.
Áll az ablak előtt strázsát,
Gallyai az eget szántják.

 1. Szabó Edit Irma: Nyakigláb műfenyő

Forralt bor gőzölög,
Eszem-iszom ünnep.
Nyakigláb műfenyőn
Őrangyalok ülnek.
Álmok messze futnak,
Görgetik a múltat.

 1. Horváth-Tóth Éva: Fenyődíszítés

Fázik a cinke, hideg az ág
este keze fest kint zúzmarát,
nyomokat temet halkan a tél
őzsuta szökken tar fák mögé,
árad a fényes szoba-meleg,
gömböket aggat gyereksereg.

 1. Gáspár Klára: Bennem az évszakok

Fehér hópaplan alá bújt a szívem és a természet.
Elmúlt az esős ősz, és tócsává olvadt az emléked.
Nyárra még halványan emlékszem, de kihűlt már a forróság.
Őrlángként pislákol bennem, várva, hogy fellobbanjon a láng.
Álmok és vágyak viaskodnak zaklatott lelkemben,
Gerjedő érzés, hogy az egekig emeljen.

 1. Kemény János: Fenyőág

Félúton tőled – indulván haza–
Elbűvölőn fehérré vált a táj.
Nyomot hagytam; havas szép éjszaka
Őrizte, mint csókunk ízét a száj.
Áradt dalom, s az útra ráhajolt
Gigászi fán örök zölden hatott.

 1. Kutasi Horváth Katalin: Fenyőág reccsen

Fenyvesek égre kacsintva
Elcsenik sóhajainkat.
Nyár heve messze szelelt már,
Őzsuta dermed a hóban.
Átfagy a lelke a ködben,
Gally recseg álma alatt már.

 1. Petres Katalin: Koszorú

Fonjuk a koszorút
emlékül holtaknak,
nyugodjanak békében
őrizzük szívünkben
áldott létüket,
gondolunk rájuk.

 1. Keczely Gaby: Fenyőágak

Fillérekért vettem őket,
Ernyedten is meggyőzőket.
Nyalka tűlevelüket szagoltam,
Őrajtuk finom gyantát találtam.
Árnyékban ott szomorkodtak,
Girlandokkal feldobódtak.

 1. Horváth-Tóth Éva: Betlehemezés

Fenyőágon ünnep hintál,
esti égbolt pelyhet szitál,
nyílik hála a szívekben,
Őt várják, hogy eljöhessen,
áhítat zsong templom-csendben,
gömb csillan bent a melegben.

 1. Jószay Magdolna: Fenyőillat

Friss fenyőillat, melynek mindenki örül,
Ez tán már nyáron is karácsonyt idézné…
Nyugalom, békesség, gyerekkor vesz körül,
Őz, szarvas ragyogva a fenyővásárt hirdetné.
Ám ha kilépünk a természetbe, fenyvesek közé,
Gazdagabb a hatás. A csönd lelkünket ölelné.

 1. Keczely Gaby: Fenyőág

Fenyőfa és a karácsony,
Ez jut eszünkbe az ágról.
Nyalka tűlevele gyantás,
Ő adja a fa illatát.
Általa van szép karácsony,
Gondolkodhatunk az álmon!

 1. Petres Katalin: Advent

Fenyőágak körben,
együtt várakozunk,
nyílik már lelkünk
Ő, a szent gyermek
áldott érkezésére
gigászi küzdelemben.

 1. Gáthy Emőke: Állókép

F enyők soha nem halványuló zöldje
E gekbe törő nyílegyebes törzsek
Ny áron télben tavasszal és ősszel
Ő rzött sziklaszirten vagy a meredélyen
Á gak fanyar hűs kesernyés illata
G ombák aprónépét óvó gyökér-szövevények

 1. Kutasi Horváth Katalin: Csillanó emlék

Fénylik a kristály ágán,
Emlék csillan a múltból.
Nyafka rigó száll fánkra,
Őrzi az egykori álmom.
Ábránd reszket a tűk közt,
Gúnyosan rád vigyorog már.

 1. Klotz Mária: Fenyőág

Fenséges, tüskés, apró ágacska,
Emeli karácsony pompás fényét,
Nyugottságot, szeretet sugallva,
Őrzi bennem a derűs lelki békét.
Álmodozva nézem örök zöldjét,
Girlandba rejtett Isten reményét.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa: A fenyőfánk

Fenyőfánk a hideg télben
Egy meleg otthonra vár.
Nyugodt szívvel behozhatod,
Őrzi gyermekkori álmod:
Áldott ünnepen körbe álljuk,
Gallyait díszekkel borítjuk.

 1. Lám Etelka: Fenyőág

Fény táncol, vigasztalja a lelkeket
Együtt mosolyognak a fehér angyalkák
Nyugalmat áraszt a csillagok útja az égen
Őrzi a kéktündér a szeretetet és szelidséget
Átvillan az aranyfény libegő fenyőágon
Gondolatok szép reménybe ébredeznek a világon

 1. Szabó Edit Irma: Áhítat

Fehér a szenteste
Emlékeim között.
Nyugalom, békesség
Őrködik fény fölött.
Áhítat csendje vár,
Gömbölyded angyal jár.

 1. Kisznyér Ibolya: Magányos karácsony

Fenyőág piheg kopott vázában,
Esdő kezek díszítik álmában,
Nyugalma elszáll könnyek árjában,
Őszintén megrendül bölcs fájában,
Átél fényt régi karácsony ábrándban,
Gondűző zöld varázst szór, áldásban.

 1. Kutasi Horváth Katalin: Hó-puha ágon

Felhő játszik a fénnyel,
Enged a tűleveleknek.
Nyugtalanító álma,
Őrli a múltbeli emlék.
Árnyék küzd a magasban,
Gunnyaszt hó-puha ágon.

 1. Keczely Gaby: Fenyőfánk

Fantasztikus szép e növény,
Elegáns ág, szinte ledér.
Nyúlánk tűlevelén díszek,
Ő büszke, hogy cukrok függnek
Ágain, mit ráterhelnek s
Gondos kezek féltőn tesznek.

 1. Szabó Edit Irma: Fázós karácsony

Fázik a karácsony,
Egy tál ételre vár.
Nyakukat behúzva
Ődöng egy furcsa pár.
Árva éj szendereg,
Gallérjuk sem meleg.

 1. Gáspár Klára: Karácsonyra

Fekete, jegenye, ezüst, és luc,
Ezekről vajon te mennyit tudsz?
Nyúlnak az ég felé szúrós karjaik,
Őrzik gyermekek karácsonyi álmait.
Árnyékukban megbújik a sok ajándék,
Gurulós labda, villanyvonat, szójáték.

 1. Gáthy Emőkre: Egy fenyő három ága

F iaim és a szűkebb tágabb család
E gymást szeretve tisztelve segítve
Ny ertük nyerjük mindenkor nyerjétek
Ő rizve az összetartás acélt edző tüzét
Á ldásai buktatói biztonság-gyökerét
G azdag szép néha bús közös életünknek