Alliteráló 11.

MEGADOTT ALLITERÁCIÓ:

 1. Jószay Magdolna: Nyekergő álom

Aznap éjjel, mikor ajtóm
nyikorogva nyílott,
rossz álmom volt éppenséggel,
nyomasztóan nyúzott.

Nyakam nyíltan fojtogatták,
jajgatni sem tudtam,
leginkább csak nyögve nyeltem,
s az ajtóra gondoltam:

nem lesz időm olajozni,
így nyersen nyúlok ki,
s végem után is az ajtóm
így fog nyikorogni.

 1. Petres Katalin: Az igazi fegyver

NYeltem NYomasztó megjegyzéseket,
lelkem NYögte, NYelveltem ellenúk,
lassan az idő megbékéltetett.
NYikorogva NYílik szám keserű,
alattomos irigykedésekre,
jól tudom, a beteges lelkű,
NYersen NYelvelők bántása ellen
igazi fegyver a csendes derű.

 1. Horváth-Tóth Éva: Tiéd a kulcs

Nyirkosan nyúlik a reggeli fény,
mint csorduló méz a gőz felett,
a nap sugarától foszlik az éj,
az álom bent még párna-meleg,

nyers nyugalommal jön az ébredés,
átölel óvón a két karod,
csókod nyakamban nyíló szenvedély,
pillényi rezgés vagy ajkamon,

vágyódó sóhajod körém lebeg,
lehull a lánc és szívem szabad
nyikorogva nyílik meg most neked,
a kulcs tiéd, tárul ajtaja.

 1. Záruba Ildikó: Na végre!

Váram nagy udvarán nyugatról nyüzsgés hangja:
keresztes hadakból megjött a vár jó ura.
Nyilazzatok nyársravaló kövér ludakat.
Hamarán szakácsok, nyúvasszatok nyulakat
bort a borospincéből, ökröket süssetek!
Nyoszolyánk nyíló bimbókkal beterítsétek!

Erényövem lakatja nyikorogva nyílik…

 1. Gáthy Emőke: Tanulságul szolgálhat

Nyögve nyelvelt Buda unokám négy éves koráig. Nyúlósan nyakatekert hangsorok születtek az ő tucatnyi hangzót képezni képtelen, az emberiség e célra kifejlődött szervein. Sok türelmes tapintatot igényelt a vele való kommunikáció, nehogy a meg-nem-értettség esetleg plusz gátlásokat építsen a már meglévő gondokra. Szerencsére MINDENKITŐL megkapta. Családtagoktól, óvónéniktől, csoporttársaktól. Buda az Buda, tartotta róla aki ismerte, vagy csak kapcsolatba került vele. Bíbor nővére egyenesen a tolmácsa volt. Igaz, rendkívüli leleménnyel segítette át magát mimikával és gesztikulálva a kritikus helyzeteken, ami később bizony nehezítette a szerintem általa is vágyott változást. Kezdetben türelme fogytán, kár tagadni, agresszióval vezette le a hátrányát. Később a hangképzés nehézségeit pótolta testmozdulatokkal. Évekig voltam a kísérője, hiszen a szülőknek dolgozniuk kellett. Nyelvpedagógushoz nyelvtornára. Szó szerint. Nyekergő nyelvtörők. Nem tudom, őt vagy engem viseltek e meg jobban. Nyelvtündér nyelvtorna-tanárnő szelíd szigorral állította le Buda nyakas nyafizós kísérleteit és egyéb elterelő hadműveleteit. Ha enged neki, mint a menyem, érthetően bár nem helyeselhetően, a kis csalafinta öt percenként tűnt volna el nem öt percekre a WC-ben. Mindezt én kivételesen mély együttérzéssel érthetőnek tartottam, ám néma szemlélőként tűrtem.
És eljött nem is a nyolcadik nyár, ahogy számolnunk kellett vele, csak a hetedik. Össz-családi egyetértéssel egy év halasztással, augusztusban töltötte be a 7-t, átléphette Buda is az iskola legendás fehér nyírfácskára nyíló kapuját.

 1. Kristófné Vidók Margit: Nyűtt emlékek

Nyikorogva nyílik emlékek kapuja,
rozsdamarta idő őrzi még titkunkat,
nyújtózó nyárfán lebben könnycsipke fátyol,
nyakéke nyirkos-vörösen naptól lángol.
Hazudtuk most is; miénk a nyerő nyitány,
de sirattuk életünk nyomasztó nyarát,
szivárványt várunk, míg nyűglődünk, nyafogva,
pedig jobb lenne sétálni andalogva.
Hiszen csak perceket lophattunk egymástól,
elsodort az ár messze a boldogságtól,
nyomában nyűtt álmok hevernek sárosan,
remények, vágyak nyöszörögve vádolnak.

 1. Keczely Gaby: Őszi életkép

Nyikorogva nyíló ajtón engedem a fényt.
Nyúlik a nyegle nyakú korcs a nyílás felé.
Lenyűgöz a nyákos avar a kertben. Színes,
nyálkás nyurga nyaláb széllel pofozva lebben.
A nyaraló nyirkos szobája, mint zenében
a nyitány, nyers nyomott nyugtató hangon felel.
Nyakamba nyalt kutyával loholok dél fele,
nyájas nyálasan nyelem a levegőt kéjjel,
nyögdelve nyaggat a lég, érzem hazaérve!
S nyugodtan nyomom szememre a szemvédőmet,
megírhatom végre az őszi életképet!

 1. Mayer Zsó: Jövőnk

Lelked e csendben nyikorogva nyílik
Hullámzón tobzódnak dús gondjaid velem,
Magas lovon ülsz nyúlfarknyi nyeregben
Porba hullsz, ha válaszomat súgja a szív!

Nyakasan nyelveltél a rossz mellett
Érzelmeim tépted foszlányaira. Elmúlt
Nyomasztó nyüglődésünk, fátyol borult
Jövőnkre, ami csak egymás nélkül lehet!

 1. Gáspár Klára: Engedd be a fényt!

Magadban nyomorogsz nyílástalan szobában.
Semmi nincs, hol beszűrődhet a fény.
Egyáltalán nem hiszel többé a csodákban.
Már egy ideje elhagyott minden remény.

Kudarcaid elől a nyikorogva nyíló ajtón át menekültél,
de a falak továbbra is előtted tornyosulnak.
Lelki békédért mindhiába könyörögnél,
rémálmaid feléd egyre nyíltabban nyomulnak.

Emlékeid megtöltötték a szobát,
de félelmed falait ledönteni képtelenek.
Bár kicsit felvidítják életed alkonyát,
mégis nyafogva nyalogatod sebeidet.

Talpra! Ne hagyd uralkodni a melankóliát!
Hisz’ így magadat tönkreteszed.
Meglásd, lelked megleli majd a harmóniát,
ha a fényt a nyikorogva nyíló ajtón beereszted.

 1. Záruba Károly Valér: Nyamvadt nyavalygás

Nyárutón nyilván nyomasztó,
mondhatom, szívet szakasztó
e nyomorult, nyirkos idő,
mely nyálasan nyomul elő.

Nyűgösen nyúlok mindenhez;
munkámnak nagyon nem kedvez.
S ilyenkor bizony úgy tűnik,
szív is nyikorogva nyílik.

 1. Záruba Ildikó: Nyikorogás

Nyávogás – nyikorogva nyílik az ajtó:
– Mikor szöktél ki te nyavalyás nyávogó?
Nyugodtan nyalogatja a száját,
megtöltöttem kajával tálkáját.
Döngve, nyikorogva nyitják újra az ajtót:
– Hova nyúvasztottad nyanya az olajozót?

12. Holécziné Tóth Zsuzsa: Intelem

Ódon ház kapuja NYikorogva NYílik,
Nagymamám lakott itt – egészen a sírig.
Mit hagyott örökül? Igaz bölcsességet:
Az irigy embernél nincs gonoszabb lélek.
NYíltan “NYal”, úgy dicsér – de csak hogy te haljad,
Hátad mögött aztán NYúlós NYelvét köszörüli rajtad.
Aki szerény, aki szeret tettekkel mutatja,
Vele legyél csak őszinte, mert szeretet hajtja.

 1. Kalocsa Zsuzsa: Nyers nyelvezet

Nyögve nyel, ha torkán akad a szó,
vagy nyílként nyomul, mint a szálló por,
hiúsága nyüszít, nyomaszt mosolya,
száját ki sem nyítja a szép szóra
Csitt, most a nyugalom nyer csak csatát,
bocsánatot sem kér,ha mást aláz,
a büszkeségét majd előveszi,
nyájas, nyerő érzést hagyja veszni,

“Nyikorogva nyílik” keserű száj,
nyers nyelvezettel senki meg nem szán!

 1. Kutasi Horváth Katalin: Ördögnyelv

Nyafogva nyivákolsz,
komolytalan bajod.
Nyomodban nyávog már
menthetetlen fajod.
Nyaktiló nyomorít,
elfojtja a jajod.
Nyámnyila nyelvelő,
szél viszi el dalod.
Nyikordulva nyílik
csak újabb alkalom,
nyüstölve nyaggatnak,
nincs többé oltalom!

 1. Kisznyér Ibolya: Elnyűtt elvek

Lélek mélyén ajtók nyers nyomásra
nem mutatják magukat szép szóra,
nyamvadt, nyegle kísérlet csak arra,
hiúság nyög, nyüszít, zárva tartja.

Ha nyílként nyomul majd célja felé,
ismeri magát, s hibát leveté,
sötét részét, félelmét legyőzi,
fénnyel világítja, elengedi.

Tán nyugalom nyer helyet szívében,
nyit nyertes érzést, érző testében,
magától feltárul ajtók titka,
küldetése hívja változásra.

Ám “nyikorogva nyílik” a külső,
valós ajtón kopogtat az idő,
ha belül rend, a nyugalom nyugszik,
lépj ki, élj, az élet az ajándék.

 1. Jószay Magdolna: Falánkság lebukással

Nyalánkságot nyammogtam
otthon egymagamban,
citromfagyimat nyugodtan
nyögdelve nyaldostam.

Illett mindezt tenni nagy titokban,
mivel az egészet magamnak akartam.
Így aztán nyilván nyakló nélkül faltam,
hideg, nyomós nyomást éreztem gyomromban.

Már azt hittem, kész, s őrizem a titkot,
mikor az ajtó nyikorogva nyílott…