Iniciálé 10.

TÉMA: FÉLELEM
MEGADOTT BETŰ: F
(legalább 4 szónak kell így kezdődnie)
RÍMKÉPLET: a b b a (ÖLELKEZŐ RÍM)

01. Lénárt Anna: félelem

féreg túrja lelked
láztól forró homlokod
félek nem lesz holnapod
fekete halált öleled

02. Petres Katalin: Tünet együttes

Forr a vérem, fő fejem,
fúj belül, ráz hideg szél,
forrón fagyasztó veríték,
forgok lázban, betegen.

03. Lénárt Anna: Fácános

Fácánkakas faágon: fametszet,
Frici, falra fellógatni, fakarikát fabrikál.
Forró feje, füle fáj, fiókban fakanál…
Faharang figyelmeztet: finom fafőzet.

04. Dél Tamás: Hőmérő

A hőmérő, ha fő a fő,
leméri, hogy van-e lázad;
s hány fokon áll benned az alázat.
Nem a dactól ment fel e fejben a hő?

05. Lénárt Anna: Szikra

Pirkadatkor, csendben, nem egy függöny lebben…
Indulnék, nincsen kedvem, karod fogva tart engem.           
Nagyon fekete még az ég, hozzád bújok kedvesem…
arany szívet fest a Hold, megcsillan a tenyereden.

06. Vermes György: Fecskefüst

Füsti fecske fürgén fecseg,
Fekete farka fantasztikus
Feszeng, figyel a főpatikus,
Főkötője fején fityeg

07. Czégény Nagy Erzsébet / Pendzsi: A Nap és a csermely

Hajnal hasad, égbolt feslik, lázban ég az égi korong,
Majd felhevülve fortyog, izzad, menetel nagy dölyfösen.
Apró csermely fohászkodik, ily hőség ellen védtelen,
elpárolog, nem fecseg már, felhők között búsan jajong.

08. Czégény Nagy Erzsébet / Pendzsi: Lázálom

Lázálmom, oh, mily szemérmetes és buja.
Szerelmes ifjú fölöttébb fölém magasodott.
Rám hajolt, fekete szeme csillag, ragyogott.
Fesztelen, önként omlottam karjaiba.

09. Dobó Georgina: Feketén fehéren

Fekete fürjek fürdenek lázas hevületükben
Fekete koporsók oszladoznak a föld alatt
Fehérbe öltözött színésznők lámpalázasan
Várják felszabadított érdes feszületüket.

10. Varga Katalin: Lázasan

Lázam forró, hevíti testem, vágyok rád epedve.
Arcom kipirul, mintha fáznék, testem téged vár.
Éjjel rólad álmodok, fülledt a lepedő már.
Gyere hozzám, felajzott elmém rád vár remegve.

11. Dittrich Panka: Mára

Féltelek, hiszen beteg és lázas vagy.
Fáj a lélek, de nem fárad a szívem.
Főzök estére is húslevest, mivel
hiszem, és tudom, gyógyszer hatása van.

12. Liszka Gyöngy: Égi tünemény

Figyeltem a felém tett lázas lépéseit,
Mocskos foltokkal tarkított fehér köpenyét,
Megnyitotta nekem félőn szerető szívét,
És megláttam így is makulátlan kezeit.

13. Liszka Gyöngy: Vétkesek

Felemésztette lelkedet a vészes forgatag,
S otromba falak táncolnak a szemeid előtt,
Fáj a fény, a mozdulat és a moha körbenőtt…
Aki bűnös, vétkeiért fizet égő lázzal.

14. Liszka Gyöngy: Veszett futam

Megöltelek téged, félelemből, bátran,
Csókoltalak, mert ez lázam enyhítette,
Akartalak, vágyam forró özönében,
Fáj…sóhajod reggelre is álom maradt.

15. Liszka Gyöngy: Emléked hagytad

Elmentél és az éjjel reggelre is itt maradt,
Nem ragyog már rám a hajnali fény,
Felhevült és égő szívem most is téged félt,
De már nem szeretlek, felállok egymagam.

16. Czégény Nagy Erzsébet: Túlhevülve

Láz gyötri tested. Alázatos. Védtelen.
Feszült éjszakába beleég szemed.
Homlokod forró, párnád fülledt, remeg,
de Isten fény-csókja ajkadon megpihen.

17. Hanyecz István: Kinzó fájdalom

Feszit a kinzó fájdalom,
keblemben furcsa érzés
fejemben forró lüktetés
felhevült, lázas homlokom

18. Lám Etelka: Lázban

Lámpalázban égek, csengettyű hangja csillingel
Álmaimban fehér galambok békét hirdetnek
Ó, jaj felébredtem, fekete felhők gyülekeznek
De villan a fény, fenyőfák ágai között s átölel.