Iniciálé 21.

TÉMA: ÁRADÁS
MEGADOTT KEZDŐBETŰ: O
(legalább 4 szónak kell így kezdődnie)
RÍMKÉPLET: a b a b (KERESZTRÍM) 

01. Farkas Erzsébet: Virágok illata

Ott ahol csörgedezik a patak
Oltja a sok virág szomját
A rügyekből oly sok virág fakad
Ontja a természet a finom illatát

02. Dobó Georgina: Anyák napja – orgonák illata

Tavasz van, árad a szerelem; a Lét dalát zengik az ibolyák, közeledtét a nyárnak.
Orgonaillat száll; anyák napja közeleg.
Odaadnám ismét a lila akác termését, de nem akarja; maga Anya?
Odaadtam volna többet is, de oly nagyon fáj a múlt, a jelen, a hegek, hogy nem lehet!

03. Holécziné Tóth Zsuzsa: Orgonák között

Okom van ma a boldogságra: tavaszi orgonák között várok rád.
Már hallom osonó lépteid, s boldogan omlok erős karjaidba.
Odvas találka-fánk mellett az orgona áradva ontja felénk  illatát.
Odaszórta szirmát a sétányra, melyen elindulunk andalogva.

04. Farkas Erzsébet: Boldog gyermekek

A gyermekek orcájáról mosoly fakad
A szívükben oh hogy árad a szeretet
Oly nagyon remélem ez mindig így marad
Örökké ott lesz a lelkükben a kikelet

05. Dobó Georgina: Áradás 1.

O lykor megesik, hogy a Tisza vize megárad és magával akarja rántani a világot.
Hiába o lyankor homokzsák, a gátőr háza is úszik.
O tthonok pusztulnak, életek törnek össze; hullanak darabokra o tt.
Mese akkor nincs: mindenki megfázik, mindenki elázik.

06. Petres Katalin: Ima

OLYAN Noé kellene most nekünk,
ki a Hit égi ORMÁRA hajót épít.
ODA menthetné csoda életünk
ORDAS bűnáradattól megvédni.

7. Holécziné Tóth Zsuzsa: Öreg foltos cicám

Otthonülő öreg cicám halkan dorombolgat.
Odanéz hol tálja üres, s lassan odaballag.
Áradozón tekint reám: hátha tejet kaphat.
Tápot adok, megszagolja, s búsan odébb ballag.

08. Petres Katalin: Kerti varázs

ORGONA illat áradása
elűzi az ORDAS kételyt,
pompás színek ORGIÁJA
ORVOSOL minden mételyt.

09. Holécziné Tóth Zsuzsa: Elhagyatva

Tavaszi áradás zuhog le a patak omladozó partján,
szívem orvosra vár,  oldozd hát el a béklyót lelkemen.
Reszketve várom osonó lépteid az odvas fák között balgán,
Lényed orvosságom, nélküled  nyugalmam nem lelem.

10. Klotz Mária: trágárság

szádon megnyíló otromba lakat
ordenáré szavakat ont
ordító olcsó kirakat
áradó falakat omolva bont

11. Holécziné Tóth Zsuzsa: Áradás 2.

Áradó Duna omladozó partján, odvas öreg fűzfák alatt
Sétálok búsan: bántom oka hosszú órák óta te vagy.
Ó! Ha az oszlopok mögül hozzám lépnél ott a fák alatt
Mélabúm oldódna, hisz ott a helyem ahol te vagy.

12. Szohner Gabriella: Ahol a fájdalom árad 2.

Oldalából víz és vér folyt,
ontotta bőven szent sebe.
Ostor szíja testén barázdát ásott.
Orcáját őrzi Veronika kendője.  

13. Klotz Mária: olvadáskor

oboás opus odafent
olvadó omlós oldat
orgia ordít odalent
omlásveszélyről oktat

14. Farkas Erzsébet: Csodálatos napkelte

Oly csodás a hajnali napkelte
Oh mily fényáradat
Olyan mint az arany színe
Ott lent az ég alatt

15. Klotz Mária: vészhelyzet

ott ostorcsapás és csindadratta
jégtáblák olvadásnak indulnak
odébb árad a folyó, ebugatta
ordító harangok kondulnak

16. Kutasi Horváth Katalin: Ordasok nyomában

Olvadozó havak szép hegyek oldalában
Kalandozni akarnak, nagyvilágot látni,
Megindulnak folyókká, hisz a völgybe vágynak,
Alulról akarják az ormokat csodálni.

17. Ságiné Szűcs Klára Mária: Hol a boldogság?

Ott van a boldogság, ahol odaadó a szeretet,
ahol a szív  melege  oldja  a fájdalmat,
ahol okos fejek döntenek el kérdéseket,
onnan  elmenekül a bűn és a bánat.

18. Szabó Eszter Helka: Védtelen város vagy

Elvonult sereged. Haragja itt maradt.
Álmok oszlanak az üszkös otthonon.
Oszmán ár ellen nem véd paticsfalad.
Oltárróloszlopról néz a hit konokon.

19. Ságiné Szűcs Klára Mária: A gyilkos ár

Odavan a házunk, elveszett mindenünk.
A gyilkos, ordas áradás elvégezte ocsmány, romboló munkáját,
Nyomában nem maradt semmi, csak bánatunk, nyűgünk,
Kesergünk, sírunk, ordítunk, s remegve várjuk a csodát.

20. Szabó Eszter Helka: Erdei rom

Orgona illatát ontó dalt dúdolok.
Kőfala tartja magát keményen.
Fény árja erdei tisztásra zuhog.
Omló oromzat temeti reményem.

21. Mayer Zsó: Áradás 3.

Olvadó jégtáblák közt’ fa rönkök úsznak
Sebesen, ágaik letörve keresztben, áradó
Víznek gátat okozva, oda sodródó ladikok darabja
Lassítják víznek hömpölygését okosan, gondolkodón.

22. Kutasi Horváth Katalin: Okafogyottan

Oktondi tömegek áramolnak szembe,
Otthonukból törtetnek bús végzetük felé.
Elsodornak nyomban a Lehetetlenbe,
Oda, hol elromlik a túlfeszült relé.

23. Szabó Eszter Helka: Tengeri vihar

Odaátról jön a cet. Hozzád visz.
Olajfa oltalmazza a tengert.
Medréből fölbukó hidra a víz.
Orkán jajgat. Nincs Paradicsomkert

24. Dobó Georgina: Áradás 4.

Ordít a Duna, kiszakadt medréből Szent Szíve;
Hurrikánként oson menedékedért esedezve Feléd.
Olyan egyszerű lenne, ha egyszer valaki viszonozná mit érzek.
Árad a víz, ahogy ereinkben teszi a vér. Olvad. Mégis mit sem ér.

25. Petres Katalin: Fényáradat

Éltető sugarait a Nap ONTJA,
árad az  öröm OLTHATATLANUL,
dalol a völgy és a hegyek ORMA,
árnyak OSZLANAK határtalanul.

26. Szabó Edit Irma: Elmosott otthonok

Olyan sebesen zúdul már az ár,
átszakít partot, kidönt Oszlopot.
Sírnak elmosott Otthonok, tanyák,
háztetőn árva macska Oldalog.

27. Farkas Erzsébet: Árad a patak

Oh hogy árad a patak
Olvad a hó a hegyeken
Oly sok fán virág fakad
A nap orcáját mutatja keleten

28.Szabóné Horváth Anna: Olajra lépett a patak

Oly nagyot lépett ma a patak.
Orvul elhagyta régi medrét.
Ordít, tombol mint őrült alak,
ki ostorával keres békét…

29. Farkas Erzsébet: Bánatos a szívem

Oly bánatos az én szívem
Árad belőle a fájdalom
Orcám sápadt, magány kínoz engem
Napsütésre oh mily nagyon vágyom

30. Szohner Gabriella: Ahol a fájdalom árad 1.

Ott fenn a Koponya helyen
okos már senki nem lehetett.
Ordítozás közt halt meg a szeretett,
oltalmazóm csakis ő legyen. 

31. Klotz Mária: intelem

sebes folyók osonva folyjatok
ormótlan medretekből ki ne száradjatok
tavasszal kárt ne okozzatok
olvadó világot ne rongáljátok