Lélek-tan-ka 03.

1. Kristófné Vidók Margit:

Emlékeimben,
a legszebb pillanatok
is köddé válnak,
mindennap szenvedést hoz
csak a hitem ad vigaszt.

2. Gáthy Emőke:

Harsogó zöld kék
Nagy lapostányér a rét
Árnyékképemmel
Tán mégsem most adtam el
Lelkemet az ördögnek

3. Kristófné Vidók Margit:

Észrevétlenül
loptad szívembe magad,
majd elárultál,
belehalt a lelkem is,
most emléked vigasztal.

4. Záruba Károly Valér:

Szomorú dalom,
Mert fáj már minden tagom.
Egy a vigaszom,
Szeretek élni nagyon,
Így magam el nem hagyom.

5. Klotz Mária:

Ha fáj a lelkem,
nyújts vigaszt, szeress, ölelj!
Együtt könnyebb lesz
túljutni a fájdalmon,
gondon, bajon, bánaton.

6. Kristófné Vidók Margit:

Régen amikor
egymásba simult lelkünk
Isten tenyerén,
mosolyod rám ragyogott,
egyszer-voltból remény lett.

7. Gáthy Emőke:

Gyászfátyolban sír
Felettük az ég ma is
Egymást oltja két
Szomszédos friss fájldalom
Kikukkant a napkorong

8. Klotz Mária:

Ha nagy a baj, ne
csüggedj, mindig van kiút.
Isten átölel,
csak hívd közel magadhoz,
segít. Imádkozz hozzá!

9. Kutasi Horváth Katalin:

Magaddal vitted.
Nem lelek rá soha már.
Mégis keresem.
Vigaszt nyújt közös múltunk,
S az, hogy ismerhettelek.

10. Klotz Mária:

Húsvéti böjtben
feltámadás nyújt vigaszt,
világosság győz.
Jézus a kereszten is
értünk adta életét.

11. Kristófné Vidók Margit:

Kezedért nyúltam,
szerelemvirág hervadt
ölelésedben,
összetörted szívemet,
az orvosság rá, te vagy.

12. Klotz Mária:

Bánatra néha
egy kedves szó is elég.
Jó időben kell
meghallani, érteni.
Csodákra lehet képes.

13. Horváth-Tóth Éva:

teljes sötétség
nem létezik, mindig van
a legsötétebb
pillanatban is parány
fénymorzsa, mely vigaszt nyújt

14. Holécziné Tóth Zsuzsa:

Lelkemnek mi nyújt
vigaszt? Csak a feledés.
Lassan homályba
vész a múlt, de még fáj a
magány, az egyedüllét.

15. Horváth-Tóth Éva:

Azt mondtad, maradsz,
s hogy nem kell már nélküled
lennem sohasem.
Szívemet nem kérdezted.
Csak hallgat. Sovány vigasz.

16. Klotz Mária:

Bánattengerben
evickélek, de partra
érek. Nem hagyom
már lelkem elsodorni
rossz démon sötétjében.

17. Kisznyér Ibolya:

Néha egy szó kell,
máskor mondat is kevés,
együttérző szív
gyengéden arcot simít,
szeretete vigasztal.

18. Horváth-Tóth Éva:

az esték után
mindig felvirrad a nap,
a tél után jön
tavasz, és szívben a fáj
talál majd csendes vigaszt

19. Kisznyér Ibolya:

Szemével biztat,
mosolyával vigasztal,
a kínt enyhíti,
erőt ad, utat mutat,
szelíd szava szívbe ért.

20. Kutasi Horváth Katalin:

Vigaszt nem nyerek.
Bánatom maradandó.
Nézz rám a múltból!
Hadd lássam még mosolyod,
S talán vigasztalódom.

21. Klotz Mária:

összes bánatom
karjaidban meggyógyul
szorosan ölelj
együtt minden sikerül
túljutunk baj-krízisen

22. Kisznyér Ibolya:

Sivár szürkeség
apró színnel felderül,
vigasz a remény,
éledő szív ujrafest,
élénk virít szép érzést.

23. Jószay Magdolna:

Kétségbeesett
lelkem vigaszra vágyna,
de körülöttem
csak a közömbös világ.
Egy jó szó sokat érne.

24. Horváth-Tóth Éva:

fagyos tél után
sudárba szökken a fény,
szirmok pattannak
zsong-zsibong a rét, a kert,
vigaszul tavasz sarjad

25. Jószay Magdolna:

Olykor van olyan,
hogy bármit megadnál egy
kedves mosolyért.
Hogy lásd, te is számítasz.
Hogy lásd, nem vagy egyedül.

26. Kristófné Vidók Margit:

Nehéz a teher,
múltbeli emlékeink
észrevétlenül
költöznek a szívembe,
erőt öntenek belém

27. Jószay Magdolna:

Úgy gondolom, én
megtettem mindent, mire
képes lehettem.
Erősíts kis vigasszal,
győzz meg valahogy engem.

28. Gáspár Klára:

Ködös a vidék,
elborul a lelkem is,
felhős fenn az ég.
A remény mégsem hagy el,
hisz’ közeleg a tavasz.

29. Kristófné Vidók Margit:

Csak közönyt láttam,
szilánkosra tört álmom
visszatér néha.
Még őrzöm az emléked,
nekem ez jelent vigaszt.

30. Kristófné Vidók Margit:

Éji magányban,
közelléted érezni
legszentebb öröm.
Kérlek, gyógyíts meg Uram!
Még szeretni akarok.

31. Gáspár Klára:

Borús napokon
egy igazi jóbarát
kedves szavai
bánatomat elűzik,
lelkemet simogatják

32. Keczely Gaby:

Vigaszt keresek,
ahogy kinő a virág
s résen kibújik.
Levegőért kapkodok
s utat nyer az oxigén.

33. Klotz Mária:

Bánat-kereszttel
nem jutsz előre, inkább
faragj szíveket,
boldogság láncot viselj,
hajadba virágot fonj!

34. Keczely Gaby:

Szerelmes férfi,
tőled kapom a reményt,
biztatást újra:
élhető ez az élet.
Lelkem így vigaszt talál.

35. Kristófné Vidók Margit:

Március kopog,
a tél ölelésében
hóvirág nyílik.
Napsugár hoz enyhülést,
a borzongó levélnek.

36. Klotz Mária:

Takard be lelkem
szeretettel, jó szóval,
ölelj, ha vérzik.
Bánatűző fényedből
ragyogj belém életet.

37. Keczely Gaby:

Lelkem örül ma.
Nyugtot talált a sorsban.
Újra van MIÉRT.
Csak kiválasztom a célt
s máris vigaszt nyert a lét.

38. Gáspár Klára:

Arcán mosollyal
csendben eltávozott ő.
Nagyon hiányzik!
De megnyugtat a tudat,
hogy jó gyermeke voltam.

39. Petres Katalin:

mikor fáj a lét
lehúz az értetlenség
sérelem tüskék
mélyen beléd fúrodnak
a fohász vigaszra vált

40. Thesaurus:

Meghasadt szívet
talán csak együttérző
önfeláldozó
szeretetre éhes szív
képes meggyógyítani

41. Holécziné Tóth Zsuzsa:

Nehéz vigaszra
lelni, ha kedvesed hagy
el, s szíved gyászol.
Új tavasz megújulást
hozhat, és csalfa reményt.

42. Petres Katalin:

a szavak helyett
többet érnek a tettek
sokszor őszinte
ölelés nyújt igazán
enyhítő lelki vigaszt

43. Thesaurus:

Lelkemnek vigasz
szívemnek gyönyörűség
— a természetben
és igaz emberekben —
Teremtőm arcát látni

44. Holécziné Tóth Zsuzsa:

Lelkemnek mi nyújt
vigaszt? Csak a feledés.
Lassan homályba
vész a múlt, de még fáj a
magány, az egyedüllét.