LÉT-SZÍN-TEREK II. 07.

 1. Petres Katalin:

Múltunk romjai közt
billeg Jelenünk,
a Jövőnkről
álmodik.

 1. Szabó Eszter Helka:

Romok közé ne menj!
Pszichológus int.
Mégis teszem.
Nem bánom.

 1. Kutasi Horváth Katalin:

Szellemek figyelik
lépéseimet,
míg a romok
mesélnek.

 1. Klotz Mária:

lelkem romok között
pihegve szenved
hamarosan
begyógyul

 1. Szabó Eszter Helka:

Tátika vára vár,
hiába romos.
Ma te véded.
Bevenném.

 1. Szabó Eszter Helka:

Szigligeti romok.
Uniós pénzből
renoválták.
Áll és vár.

 1. Keczely Gaby:

Őseink házait
ha köztük járok,
elképzelem.
Most romok!

 1. Szabó Eszter Helka:

Ez mind nekem épült?
Várad romhalmaz.
Fényre vágyom.
Marasztalsz.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa:

Romok között élem
az életem. A
saját sorsom
romjai.

 1. Szabó Eszter Helka:

Ecséri romtemplom,
madárriasztó
tornyod huhog.
Rejtély vagy.

 1. Gáthy Emőke:

Süvítő lángcsóva
Durva robbanás
Nem maradt csak
romhalmaz

 1. Szabó Eszter Helka:

Hitem a bazaltban.
Bár romok között
téblábolok,
remélek.

 1. Kutasi Horváth Katalin:

Jól elheverednék
régi kövek közt,
csikizzen csak
víg fűszál!

 1. Klotz Mária:

Ódon falak között
sétálva, múltban
elmerengve,
ámulok.

 1. Kisznyér Ibolya:

Moha lepte falon,
múlt könnye csordul,
élet álma,
szétfoszlott.

 1. Kutasi Horváth Katalin:

Kövek zengedeznek,
történelem zúg
a romok közt,
szél dalol.

 1. Jószay Magdolna:

Mesélnek a romok.
Régmúlt árnyai
fejünk felett
lebegnek.

 1. Keczely Gaby:

Tovább megyünk lassan…
Nem éri fel ész,
hogy az ókor
ily merész!

 1. Klotz Mária:

Felsejlik sok titok,
régi emlékek.
Beszippantom
a múltat.

 1. Sági Klári:

Romokban egy ország
a közelünkben,
háborúzók
szégyene.

 1. Kutasi Horváth Katalin:

Emlékágyúk sülnek,
lőrés virágzik,
kezdődhet a
várjáték!

 1. Horváth-Tóth Éva:

Romok között lakik
a múlt, benne zöld
hajtásként nő
a jövő.

 1. Klotz Mária:

Múlt hangjait hallom.
Bánatkönyörgés
visszhangja szól,
zsoltárdal.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa:

Ósdi romok: emlék
a múltból, mely még
mindig kísért.
Menekülj!

 1. Kristófné Vidók Margit:

Romokból épül fel
újra a haza,
vérrel festett
téglákból.

 1. Keczely Gaby:

Milyen értékesek
ezek a romok.
Életünknek
részei.

 1. Horváth-Tóth Éva:

Mézként csordul a fény
romok tégláin,
mohapárnán
múlt szunnyad.

 1. Kristófné Vidók Margit:

Harmatkönnyek hullnak
régi romokra,
méhzümmögés
kíséri.

 1. Kutasi Horváth Katalin:

Büszkén meredeznek
csonka várfalak,
annyi mindent
láttak már!

 1. Kisznyér Ibolya:

Képzeletben házak,
távolban templom,
mint a légvár
látható.

 1. Jószay Magdolna:

Ódon kövek között
csendes léptekkel
oson a múlt.
Tapintom…

 1. Keczely Gaby:

Civilizációnk
milyen régi már.
Őseinket
tiszteljük.

 1. Klotz Mária:

halottak csontjai
emlékeztetnek
embertelen
tettekre

 1. Petres Katalin:

Lüktet a fájdalom
földrengés után,
romok között
kutatunk.

 1. Kutasi Horváth Katalin:

Árvalányhaj lobog
várfalak nyomán,
bástyák csonkja
meredez.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa:

Életem romjáról
múltam árnyai
távozzatok!
Nincs nyugtom.

 1. Dobrosi Andrea:

Ki romokba írja
kedvese nevét,
annak elmúlt
szerelem.

 1. Horváth-Tóth Éva:

Várromon patina
a letűnt idő,
mohazöld
tegnapok.

 1. Klotz Mária:

romok között fénylik
árnyak játéka
gonoszkodó
démonok

 1. Sági Klári:

Földrengés, cunami,
orkán, jégeső.
Vajon kell még
háború?

 1. Szabó Eszter Helka:

Poharam forgatom
romfalak között.
Felhúztam egy
légvárat.

 1. Kristófné Vidók Margit:

Porladó emlékkel,
feltámadó szél
kergetőzik
romok közt.

 1. Petres Katalin:

Romok között állva
mélyből Múlt szava
figyelmeztet
csendesen.

 1. Kisznyér Ibolya:

Éltek itt emberek,
sírtak, nevettek,
borzongató
üresség.

 1. Jószay Magdolna:

Ősi romok, ezüst
telehold… szinte
hallod a múlt
regéjét…

 1. Horváth-Tóth Éva:

Romok közt szél fütyül,
mohos magány ül,
s lábat lóbál
várfalon.

 1. Gáthy Emőke:

Emlékek romjain
Épül a jövőnk
Vagy dől össze
A régmúlt

 1. Kristófné Vidók Margit:

Romok réseiben
szunnyadó tegnap,
szebb jövőről
álmodik.

 1. Petres Katalin:

Egy háború után
a romok között
új életet
építünk.

 1. Gáthy Emőke:

Romvárak regélik
Romos kis haza
Múlt századok
Nagyságát

 1. Gáspár Klára:

A füstölgő romok
tetején nehéz
megőrizni
a reményt.

 1. Kristófné Vidók Margit:

Elfogy a levegő,
nincs többé remény
romok alatt,
tetemek.

 1. Petres Katalin:

Tűnt korok emléke
a romok között
képzeletre
igézett.

 1. Gáthy Emőke:

Romtanya lakói
Itt kísértenek
Most először
reszketek

 1. Kristófné Vidók Margit:

Várromok kövein
holdezüst csillan,
szellemvilág
ébredez.

 1. Dobrosi Andrea:

Idegenvezető:
romokat nézne?
Tekintse meg
Óbudát!

 1. Kristófné Vidók Margit:

Romba dőlt házakon
enyészet tombol,
tört üvegek
félvakok.

 1. Szabó Eszter Helka:

Múltam romjai közt
bazaltzúzalék.
Kápolnám most
kifosztva.

 1. Gáspár Klára:

Romba dőlt reményen
én nem kesergek.
Színes jövőt
építek.

 1. Kristófné Vidók Margit:

Bolyongó, bús lelkek
ülnek várromra,
kísért a múlt
éjféltájt.

 1. Szabó Eszter Helka:

Látni sem bírok én
ennyi repedést!
Várad sötét.
Van remény?

 1. Gáspár Klára:

Romodban él a múlt.
Romban a jelen.
Hogy építsük
a jövőt?

 1. Szabó Eszter Helka:

Romtemplom, Aszófő.
Vizsla szemüreg.
Magas homlok.
Engem lát.

 1. Gáthy Emőke:

Szétvert bútorokon
Ülök Fojtogat
Talán jobb vár
Költözünk

 1. Szabó Eszter Helka:

Summáját, ha tudnám,
megírnám rólad,
Rezi vára.
Boros rom.

 1. Dobrosi Andrea:

Vármegyék vár nélkül,
de a rom maradt –
a magyarnak
kő’ halom…

 1. Szabó Eszter Helka:

Kivilágított vár.
Romos falai
dicső múltat
veszejtők.

 1. Sági Klári:

Tragédiák után
rommá lesz minden,
nehéz onnan
felállni.

 1. Szabó Eszter Helka:

Ránk, romokra bámul
istenünk, a Nap.
Szomjas jelen.
Lesz jövő?

 1. Thesaurus:

Rom — olyan épület,
mely töredék, ám
így torzóként
bámulom.

 1. Szabó Eszter Helka:

Kisgyerek csodálja
Ecsér romjait.
Csonka torony.
Neki ép.

 1. Szabó Eszter Helka:

Minek mennél oda?
Ott romok vannak.
Éppen azért,
mert vannak.

 1. Gáthy Emőke:

Szétvert könyvszekrények
Életünk romja
Nincs értéke
Könyvhalom

 1. Thesaurus:

“Bús düledékei…”
— Ókori vers és
‘forma mindig
új csoda.

 1. Szabó Eszter Helka:

Az aszófői rom
Tihanyra kacsint.
Minden rendben?
Jó lenne.

 1. Kristófné Vidók Margit:

Síráskarcolt csendben,
romba dőlt álmok,
emlékeket
keresnek.

 1. Kutasi Horváth Katalin:

Víg dudaszó hallik
ágyúszó helyett,
részeg romok
omlanak.

 1. Horváth-Tóth Éva:

Romjaiból többször
épült fel lelkem,
téglánként lett
erősebb.

 1. Szabó Eszter Helka:

Romos múlt, romjelen.
Milyen rom lesz ott,
a jövőben,
ki tudja?

 1. Gáspár Klára:

Történelmet őrző
falak romjai,
vajon ti mit
láttatok?

 1. Kisznyér Ibolya:

Szél dúdol felette,
régmúltról mesél,
idő érti
a szavát.

 1. Kristófné Vidók Margit:

Magányos romokra
moha telepszik,
reményt ígér
zöld színe.

 1. Holécziné Tóth Zsuzsa:

A bagolypár romok
között fészket rak,
fiókáit
neveli.

 1. Szabó Eszter Helka:

Adj romokat, uram,
ahol bazaltba
(s)írom magam!
Ez maradt.

 1. Jószay Magdolna:

Régi vár romjai
között, éjszaka
barátkoznék
a holddal…

 1. Dobrosi Andrea:

Egy romos épület
hajléktalannak,
drogosoknak
Kánaán.

 1. Horváth-Tóth Éva:

Múlt romjai felett
épül a jellem,
feledni nem
kell semmit.

 1. Sági Klári:

Romokban a lelke,
magára maradt,
elvesztette
a reményt.

 1. Keczely Gaby:

Monumentális rom.
Hogy épülhetett?
Irigykedik
a mérnök.

 1. Kristófné Vidók Margit:

Omladozó falak
régmúlt időkből,
mementóként
őrt állnak.

 1. Gáthy Emőke:

Romok közt fociztunk
Kincset kerestünk
Királyi vár
Lábánál

 1. Szabó Eszter Helka:

Romhalmazban nézi
jósnő a jövőt.
Szabálytalan
gömböt lát.