Barátok Verslista

Szószövő 130.


2006. IV. 04.


E heti 8 szó a következő:

távol
határol
elszáradt
serken
mozdulatlan
nedves
táj
út

Fenti szavakat egyik tagunk Fetykó Judit: Decemberi utazás c. verséből vettem. 
Péter Erika: Tavaszi mámor

Serken a tavaszi táj,
leselkedik a félhomály.
Távol-, mit szem nem határol,
férfi ül, elszáradt ágon.
Öntudatlan. Arca szedres.
Cipője a fűtől nedves.
Bámul-, üres bódulatban.
Pupillája - mozdulatlan.
Szabó Gitta: A mogyorófa álma

    Áll a mezőn, magányosan egy öreg mogyorófa. Még csemetekorában, törzse kettévált, s mintha ikrek lennének, úgy nőttek tovább. Majd az idő múlásával, hogy a fa szét ne hasadjon, a törzs részek egybefonódtak, mint a lián indái összekapaszkodtak. Ha most valaki nézné, szemei, elé tárulna az öreg mozdulatlan fa szíve, lelke.
    Régebben, míg ifjabb volt, a törzsek, alkotta szívben, vígan játszott a napsugár, és madarak fészkei díszítették, melyekben fiókák tátogatták hatalmasra nyitott csőrüket. De ma már, elszáradt gallyaival űz csúnya tréfát a tavaszi szellő úrfi. Próbálkozik minél többet letörni.    — Incselkedj csak!— gondolta magában a fa.— Majd meglepődsz, ha még maradék nedveimből újra kifakadnak rügyeim, és friss vesszők serkennek!
    A szél után esni kezdett a langyos tavaszi eső. Nyomában a faágak nedvesen csillogtak, és bódító illat lengte be az egész tájat. A szél már hiába igyekezett tördelni a gallyakat. Azok magukba szívták az éltető vizet, és úgy hajladoztak, mint új korukban.
    A mogyorófa boldogan nyújtózott az ég felé.
   — De jól jött ez a kis segítség! — sóhajtotta. Megrázta magát, és a már zöld fűpázsitra hulló esőcseppekben a Nap fénye megtört, és csodálatos szivárványt hozott létre.
   — De szép!— sóhajtott megint a fa.— Érzem, itt a tavasz! Érzem, tagjaimban a kikeletet! Érzem, amint az erőm visszatér! De, jaj! Olyan magányos vagyok!— és nagyon szomorú lett megint a mogyorófa.
    Messze-távol, ahol az ég a földdel érintkezik, ott a látóhatárnál fényesen ragyogott a Nap. Onnét a messziből világította meg a párás levegőt, és csalogatta elő a szépséges szivárványt. Az öreg mogyorófa is szeretett volna ismét a Nap kegyeibe férkőzni, ezért integetni kezdett a Napnak.
   — Szervusz Nap! De rég simogattál, melengettél!
A Nap, mintha értette volna a fa gondolatát, melegségével elárasztotta az egész mezőt, ott is, ahol a fa állt. Megszárította az esőtől nedves tájat, majd egy hirtelen gondolattól vezérelve átvilágította a fa szívét, onnét is kiszárítva a maradék nedvességet. A fán a gyönyör hulláma futott végig. Még gyökerei is beleborzongtak.
    Ágai végén pedig kipattant az első rügy, majd hamarosan nagy zöld bimbók lepték be, és hosszan csüngő csoportos barkák hintáztak friss vesszein.
   — De gyönyörűek az ágaim!— ujjongott a mogyorófa. Ám még mindig nem volt igazán boldog. Szeretett volna hasznos lenni. Vágyta, hogy a madarak ismét rátaláljanak.
   — Méhek, gyertek!— kiáltotta.— Vigyétek hírét az út túloldalára is, hogy élek, még erős vagyok, és várom a madarakat! Még tudom őket ringatni!
    A méhek körbedongták a fát. A sárgásbarna barkákból összegyűjtötték a< virágport, és vidáman zümmögve, tovaröppentek.
    És a fa várt! Várt, és várt! Szép leveleket is növesztett, mire vidáman trillázva megjelent az első pacsirta. És a fa szíve nagyot dobbant!
   — Végre!
A pacsirta csőrében egy kicsinyke szalmaszállal közeledett felé, majd megpihent a törzsek biztonságában. Édes terhét letette, s tovarepült. De nem maradt sokáig távol…
    Az anya szeme könnybe lábadt, mire idáig ért a mesélésben. Gyermeke csodálkozva nézett rá.
   — Mamika! Miért sírsz?
   — Csak, olyan megható ez a mese!— válaszolta megnyugtatva kicsinyét, de közben arra gondolt, Ő az a magányos mogyorófa. De vajon az ő vágyai is teljesülnek, vagy csak vágyak maradnak!? Szíve nagyot dobbant, amikor távoli kedvesére gondolt, aki, ha beszélgetni tudott vele, fényt és reményt vitt sivár életébe…

2006.04.06

A 129. Szószövő játékunk sorsolt nyertese Szabó Gitta lett!
Sida novelláskötetét ill Fullextra I. antológiát sorsolunk ki nyereményeként.
Gratulálok!


  Barátok Verslista


© dalos