Barátok Verslista

Szószövő 137.


2006. VII. 08.

A 8 szó a következő:

kedves
tarka
pajkos
rét
osz
vétkeztem
élet
fiú

Fenti szavakat Maszong József: Veled a réten c.verséből vettem. 
Demeter Zsolt: Ajkamra égeted

még néhány napig
eljön a teországod
megszenteltetik a teneved
de lent a mélyben
sűrű ködbe bú a halál
a hadjárat telén dermedt lovaink szügyén dér
nyitott inge alól bajonett lékelt teste melege száll
kápolna falán freskók porladoznak
öregszik hányja kőruháit
szurokfáklya fanyar illatot fényesít az a pár ív
átmérőjén az irgalom
alkonyatkor imbolygó szekerek viharlámpái vértanú fehéren
s a távoli szobák ágyán halálos sellő... szép zene
éjfélkor csőre töltött közlemény forrósodik
álom: forró ajkamra égeted
Dobrosi Andica: Álmon szúr…

Kigubancolta fénycsomóit az éj
— szól a hír, az égből pottyant közlemény -
lassan megvirrad a kápolna fölött.
Alig hiszem. Kába szemem lődörög.
Kihajnalodhat még, magához térhet?
Minden olyan fekete, olyan dermedt.
Itt van. Mindig itt. Ágyhoz ragad a csönd,
s ez nem álom. Mi sima volt, most göröngy.
Bármit mond az éjfél, bárkinek mondja —
közhelyes: mindenkinek más a gondja,
másért szomorkodik és máson nevet…
De így vagyunk. Álmon szúr a bajonett.
Femis: Laci

Álmodott magának egy világot
de ágyán test helyett bajonett
szeretet, szerelem utáni vágya
hadifogoly napi tíz dekája
elfogyott

Éjfélkor fények közölték
leghosszabb álom előtt
üzenetét: térdig jár már
a csillagokban, végleges
utazás.
Mimangi: Szép lány

Éjfélkor a szép leány még álmodik
Hajnalban harmatcseppben mosdik
Fázósan, dermedten les fel az égre
Ágyán lesi süt-e a nap sárga fejére

Gomolygó pára viszi fájó üzenetét
A nap nélküli élet kongó ürességét
Felhők mögül a halovány sugarak
Közölték a jó hírt a napraforgónak:

Tüze izzik már, fénye fénylik már
Követheted, nézheted, jön újra már
Ne félj, álmod elragadják az árnyak
Éltető könnyet hoz az érző világnak
Szabó Gitta: Lázálom

Álmodott! Dermedten feküdt az ágyán, mint aki halott. Mozdulatlanságát csak lázasan ziháló mellkasának szaggatott rezdülései törték meg. Álmában messzi földön járt. Hegyek, völgyek között vitte a lába, oldalán hatalmas kard lógott. Szinte súrolta a földet. Ö volt az, aki a gonosz sárkány ellen indult, hogy kiszabadítsa szíve szerelmét.
Amint rendületlenül haladt előre az ösvényen, egyre nyugtalanabbul mocorgott az ágyában.
A szoba sötétjében a falióra elütötte az éjfélt. Ez a hang valahogy bekúszott az álmába, amitől az ösvény, amin járt hirtelen megváltozott. Mint a mesében, három irányban haladt tovább.
A vándor megállt. Egy darabig téblábolt, nem tudta merre menjen tovább, hol találja vajon a félelmetes ellenséget. Egyszer csak a sötét semmiből különös fények kerültek a szeme elé. Először azt gondolta, biztosan csak a fáradtságtól káprázik a szeme. Megdörgölte szemeit, majd ismét széjjelnézett, de a fények most is ott lebegtek előtte, majd lassú mozgással elindultak. Az ifjú követte őket. Az ösvény végénél, azután balra kanyarodott, de ő észre sem vette, csak megbűvölten követte a fényeket.
Egyre sűrűbb erdőbe jutott. A fényeket is alig-alig látta a fák lombjainak tömör szövevényein át. Lábai botladoztak a rég kidőlt, korhadt fatörzsekben, kardja hangos csörömpölése hasított az éjszaka csendjébe, egy-egy ilyen botladozás után, amint neki verődött a fatörzsnek.
A három elágazás után, a harmadik botladozás után, három órával éjfél után elérkezett egy sziklakápolnához, amelynek három ajtaja volt. Az egyikben egy jól megtermett kutya feküdt, a másikban egy tigris nyúlt el kényelmesen, a harmadikban egy óriáskígyó tekergett.
A fények hármas csoportba rendeződtek és a kapuk őrzői fölé lebbentek.
A vándor tanácstalanul állt. Erősen gondolkodott: — Vajon melyik kapun kell bemennie? Melyikben rejtőzik a félelmetes sárkány? Mert abban biztos volt, hogy elérkezett a háromfejű sárkány barlangjához.
Erősen gondolkodott. Kedvesére gondolt, ahogyan szőke tincsei lágyan omlanak vállára. Szinte látta maga előtt, hogy a sárkány mindhárom feje a lány körül tekereg és kígyónyelveivel meg-megérinti a lány hamvas vállait, nyakát, arcát.
Ez a látomás hirtelen ötletet sugallt neki, és a harmadik kapuhoz lépett, amelyben a kígyó tekergett. Előrántotta kardját, és le akarta csapni az állat fejét, amikor az ránézett. A kígyónak olyan szemei voltak, mint a fogságban lévő kedvesének.
A legény megrémült, majd harag és kétségbeesés járta át a testét. Hangosan kiabálni kezdett. Ágyában hevesen hadonászott.
A hajnal fényei derengtek már az utcákon. Lassan beszűrődött a szobába is. A félhomályban egy alak ült az ágy mellett, és a lázasan forgolódó ifjút nézte. Kezeit imára kulcsolta, szája lassan mozgott. Agyában kétségbeesett gondolatok cikáztak.
Egy fénynyaláb megvilágította az alak arcát. Egy szépséges, szőke hajú, ifjú leányzó volt, aki őrizte a fiú álmát: — Azt mondta az orvos: — csak ezt az éjszakát… akkor…
Lassan, lomhán felkúszott a Nap az égboltra. Még lusta volt az éjszakai pihenéstől. Sugarait is csak kényeskedve bontogatta.
Egy kakas hangos kukorékolással köszöntötte. A Nap ekkorra már fényével elárasztotta a baromfiudvart, a kis házikót. Benézett a szobába, ahol az éjszaka démonjai a legényt kerülgették, amelyek az egyre erősödő napfénytől megriadva hirtelen köddé váltak.
A lány felállt székéből, nyújtózott egyet, majd a beteg fölé hajolt. Gyöngyöző homlokát óvatosan megérintette: — Hűvös! — állapította meg, és szája szegletében a megkönnyebbülés halvány mosolya jelent meg. — Lement a láza!

(2006-07-12)

A 136. Szószövő játékunk nyertese Péter Erika lett!
Nyereménye: Dieter Kerner: Nagy muzsikusok betegségei I. és
Slawomir Mrozek: A zsiráf és más történetek c. kötetek.
Gratulálok!


  Barátok Verslista


© dalos