Barátok Verslista

Szószövő 143.


2006. X. 01.


A megadott 8 szó Uhrman Iván: Óda a teához című verséből származik, a Még mindig nem tudom -című verseskönyvéből. A szavak:

Áldott, csekély, mennyei, elgyengült, légy, elenyészett, lecsitít, legény.
Mimangi: Ablak

Egy szál virág, elgyengült száron
Illatozik a fényes ablakpárkányon
Csekély fénycsík a mennyei égen
Elenyészett lehunyódó szemében

Múlt illata, legény kackiás bajsza
Lecsitult, lények széltépázott arca
Málladozó festék, áldott emlékkép
Légy szépség, légy sorsúton térkép
Szabó Gitta: A légy

Az ifjú legény nézi
Csodálkozó szemekkel,
Midőn egy kora őszi napon,
Az áldott Nap melegében,
Egy elgyengült légy sütkérezik,
Az ablak biztonságos keretében.

Komótosan mozdul a légy,
Szőrős lábaival mosdatja
Csekély értelmű fejét,
Hol helyét az észnek
Hatalmas szempár rejt el.

Szemeivel kábultan néz a világba,
Mert, tán zsigereiben érzi: Jön a tél,
S enyészeté lesz minden,
Talán még ő maga is!

De, ha beköltözne a fűtött szobába,
S dőzsölhetne a kamrában
Mennyei manna s Kánaán
Lenne az, mi várna rá.

Fütyülne a télre boldogan,
Hisz három hónapig vígan kihúzza,
Szórakoztatná a háziakat,
Miközben izmos s erős maradna,
Így várná a tavaszt,
Melyet fejbiccentéssel köszönt majd!

(2006-10-07)

A 142. szószövő nyertese Schlemmerné Szabó Gitta ötletes története lett.
Ajándékul Kamarás Klára: Ólomból szőni pilleszárnyat című verseskötetét kapja.
Gratulálok!


  Barátok Verslista


© dalos