SZÓSZÖVŐ - 127.

E heti 8 szó a következő:

riasztó
tenger
remegve
szívem

talaj
néma
hangtalan

Hangtalan kiáltás

- Egy hét múlva nyaralunk! – sóhajtott fel a fiatal édesanya, miközben két gyermekét ebédeltette. Ha, sokat nem is, de egy évben egyszer, az üdülési csekkel, tíz napra el szokta utazni a magyar tenger mellé, a Balatonhoz nyaralni. Egy kis kikapcsolódás, mikor végre, az egész család együtt töltheti ezt a pár napot, és az apa is több időt tud a gyermekeivel foglalkozni.
Lázas tervezgetéssel telt ez az egy hét. Minden felé, kitűzött cetlik, rajtuk egy-egy felfirkantott fontos dolog, amit okvetlenül vinni szeretnének. Eljött az utolsó nap is, a vasárnap, amikor az egész lakás egy csatatérré változott. Nagy volt a sürgés-forgás, csomagoltak, hiszen másnap végre utaznak!
A házba vendégek érkeztek, ugyan nem az ifjú családhoz, hanem a férj szüleihez jöttek látogatóba a nagyobbik fiuk a családjával. Ők külön élnek, nem maradtak a szülőkkel, mint a fiatalabb fivér, aki együtt építkezett szüleivel. Ez miatt, állandó feszültség van a három család között. Mert, hát ugye, ők nem kértek a közös élet szépségeiből, mégis most, hogy kész a gyönyörű új ház, most féltik a jussukat, félnek attól, hogy így kevesebbet örökölnek.
„Szomorú vasárnap "
Ismételten felütötte a fejét ez a nézetkülönbség. Nem válogatott, nem fürkészte alkalmas-e az időpont. Csak jött, és az egyébként csendes napokat pokollá tette.
Így történt ez, ezen a vasárnapon is. A fiatal szülők között szörnyűséges veszekedés kerekedett. Még jó, hogy a gyermekek, az udvaron játszottak, és nem hallhatták, ahogy szüleik marakodnak. Eljött a reggel. Izgatottan búcsúzkodtak a nagyszülőktől a gyerekek. Aztán, zsupsz! Be a kocsiba, és indulás! Másfél, két óra alatt leértek a Balatonhoz. Egykettőre bejelentkeztek a recepción, majd beköltöztek a tíz napig otthonukká vált szobába, és irány a víz.
A fiúk – apa és a kisebbik gyermek -, nem akartak azon nyomban megmártózni a vízbe, inkább körbenéztek, és felfedezték maguknak az üdülőt körül ölelő parkot, játékteret, büfét. A lányok, fogták a gumimatracot és egyenesen a vízbe mentek. Az anya még nem feledte az előző napi veszekedést. Érzelmileg lehangolt volt, nem akart férjével, még csak egy területen sem lenni.
Mivel, gondolatait lefoglalták az egymás fejéhez vágott éles szavak, az éjszaka sírásától kimerült, így nem tudott arra koncentrálni, amit éppen csinált. A máskor elővigyázatos asszony, most elvesztette önkontrollját, és óvatlan játékba kezdett kislányával, a gumimatrac megszerzéséért. És ekkor, megtörtént a baj! Az asszony elsüllyedt a derékig érő Balaton vizében! Megrémült! Lába alól kicsúszott a talaj, a Balaton egy pillanat alatt riasztó vad tengerré változott!  A gondolatok gyorsan keveregtek a fejében:
- Most mi lesz? – Ekkor döbbent rá, hogy mi is történt valójában. Hogy felelőtlen volt, hiszen nem tud úszni, nem lett volna szabad egyedül bemerészkednie a vízbe. De már késő volt. Csak nyelte a vizet. Kezeivel hadonászott, kapálódzott, egyre nagyobb hullámokat keverve..
Közben segítségért kiabált. Majd egyre sötétebb lett minden. Egyre jobban félt, kapálódzott, igyekezett támaszt találni, de a vízen ilyen nincs. Egyszer csak, valaki megfogta a kezét. Az asszony abban a pillanatban lábra állt. Feje végre kiemelkedett a vízből. Óriási levegőt vett, szinte beleszédült! Mikor már rendesen tudott lélegezni, kislánya rémülettől tágra nyílt szemei meredtek rá.
- Menjünk ki a partra! –rebegte az anya halovány hangon.
Kéz a kézben elindultak a part felé, ami ugyan nem volt túl messze, de az asszonyt remegő lábai alig bírták.. Szíve majd kiugrott a helyéből, már csak azért is, mert az esze már rendesen működött, és egyre csak az kattogott benne:
- szegény kicsi lány! Mennyire megijedhetett? Dühös volt magára, mert gyermekét kitette ilyen borzalmas élménynek..
Óráknak tűnt, mire partot értek. Ott az asszony lerogyott a fűbe, a leányka pedig apjáért szaladt. Sietve jöttek mind hárman.
- Mi történt? – kérdezte a férj.
Az asszony addigra már összeszedte magát, és igyekezett mosolyogva válaszolni, hogy a gyermekeket ne  riassza meg még jobban.
- Semmi! Csak ittam egy kis vizet. Lecsúsztam a matracról, elsüllyedtem. Kiabáltam. Mesélés közben igyekezett nem túl rémisztő szavakat használni. Férje így is tudta miről van szó. A leánykának is megeredt a nyelve:
- Először azt hittem, csak viccelsz! – mondta, és mamájához bújt. – De nem kiabáltál! Akkor, előbb fogtam volna meg a kezed!
- Pedig én tisztán hallottam a hangomat, ahogy kiabáltam. – válaszolt a mama. Majd, az jutott eszébe – „némán kiáltottam!"
Hogy oldja a feszültséget, így szólt a lányának:
- Ha hazaértünk, készítek neked egy életmentő jelvényt. Jó? – ezzel kézen fogta gyermekeit, és még mindig reszkető, bizonytalan léptekkel visszatértek a korábban birtokba vett szobába pihenni.

(Szabó Gitta)

A tenger varázsa

A nő összehúzta magán pulóverét, és lekuporodott a talajra. Kezét belefúrta a kvarcos homokba, melyen játékos táncot járt a napfény. Szemével végig pásztázta a tengert. A hatalmas víztömeg lenyűgözte. Néma csodálattal bámulta a habzó hullámokat, amint újra és újra kirohantak a partra, aztán rögtön vonultak is vissza, különös formákat hagyva maguk után.

Mekkora erő, hatalom, élet, lüktetés! - gondolta a nő.

Szíve szinte beleremegett, amint a hullámok robajszerű hangját hallotta. Félelmetes volt, mégis vonzotta a látvány. A nap már lenyugvóban volt a horizonton, hatalmas vörös koronaként ragyogott a habzó hullámok tetején. Fénye végig futott a víz tetején, és eltűnt a következő hullámok között.

A nő becsukta szemét, és csak a fülével érzékelte a csodát. Beszélt hozzá a tenger. Hol csendesen, hol szinte riasztó dübörgéssel. A nő hangtalanul ült. Lelki
szemeivel millió éveket érzékelt, megszűnt körülötte minden más, szinte eggyé vált a tengerrel.

Itt vagyok! – gondolta – születtem, vagyok, leszek. Talán mindig is voltam, mindig is leszek.

Élek, lüktetek, az univerzum része vagyok. A tenger az anyám, a bölcsőm, a kezdetem. Végtelen boldogságot, megnyugvást érzett. Hallotta a tenger hívó szavát. Érezni akarta az erőt, akarta a bölcsőt, az ősanyát.

Nem nyitotta ki a szemét. Felállt, lassan elindult. Talpa nyomán besüppedt a homok, de a szél szinte azonnal el is tüntette azt.

- Előtted az élet, hátad mögött a múlt - zúgta a tenger.

A következő hullámok kissé megingatták, a visszahúzódó víz szinte húzta magával. A következő hullám már beljebb vitte. Ringott a vágyott bölcsőben, s csak ment, ment, beljebb a selymes ölelésben.

A tenger befogadta.

2006. február 21.
Pendzsi

Félelem

   A hajnali tenger
   ma oly jó, oly csendes!
   A hullám a parti homokba
   szerelmes.
   Verdes, mint a szívem.
   Semmi jele a viharnak.
   Soha meg nem szűnő,
   zagyvaléknak tűnő
   sós tengervizet  iszik
   a szomjazó terep.
   S váratlanul-,
   mint a riasztó,
   megszólal bennem
  - a félelem!
  - Meddig ez a szélcsend? -
  - Meddig stabil lábunk alatt
   az ingatag talaj? -
   Remegve futok
   a szárazföld felé.
   Hangtalan térdelek
   árnyékod elé.
(Péter Erika)

Magány

Az, hogy tőled csak távolodom,
oly riasztó, mint az éjszaka,
mikor gyöngén holnapom fonom
szövetté, és mint a vágy maga,

amely remegve letérdepel,
s csak azt mutatja, hogy nagy a baj:
csak emlékszem, de nem érlek el.
Dobban a szív, megreng a talaj,

és tenger fáradtság rohan rám.
Néma mezők fekszenek hanyatt,
jégcsap sír a búsuló fán.
Bánat ébred a szívem alatt,

mert a jó otthon van és veled,
s mert magában minden pusztuló.
Hangtalan dúdolgatom neved,
mint mélységeit a néma tó.
(Nagy Norbert)

Kérjük, hogy amennyiben véleményed van a fenti versekről, írd meg nekünk a kritika@verslista.hu címre!