Könyvajánlók – 2011

Szabó Gitta: Könyvajánló
Kondra Katalin: Otthon c. kötetéhez


Ez a kötet amilyen vékonyka, olyan kellemes. Már a borító is sokat mond. A szerző egy kőkapun keresztül nyit kaput belső világa felé. Beereszt a gondolatai, érzései közé. A kötet címe is erre utal – Otthon. Gyere beljebb, vándor!

Odabent mindjárt találkozhatunk Katalin otthonaival, otthonaihoz írt rövidke versével, amiből szeretnék idézni:

„Szívemben nincsenek határok, / Csak távolság…”

Az egész köteten végigvonul a honvágy s a szeretet érzése. Verseiben a természeten keresztül mutatja be ezeket az érzéseket. Gyengédséggel nyúl mindenhez, legyen a téma a szülőföldje, a gyermeke, vagy egy koldus. Az emberi kapcsolatok, az egymás iránti elfogadás, az apró örömök. Nem nyűgnek éli meg a hétköznapokat. A kötetben a szerző által készített fotókat is láthatunk.

Súlyos mondanivalók könnyed, olvasható formában. Szinte illatozik ez a kis kötet, s dobban benne a szív.

Bornemisza Attila: Könyvajánló
Schvalm Rózsa: Fénysugár az őszben c. kötetéhez


A nagyvázsonyi költőnő kötetét hozta a posta, mely küllemre is nagyon szép, őszi hangulatot áraszt, és a versei is kedvesen köszönnek felém. Jó olvasni a kis kötet szelíd, megnyugodott, őszikék-szerű poémáit, mert az írójuk is ilyen. Vérbeli költő és szemlélődő asszony. Bölcsességei és életszemlélete nagyon figyelemre méltó, versei pedig időt állók lesznek. Hiszem és remélem, hogy Schvalm Rózsa költészete eléri azt a magasságot, hogy a Parnasszuson előkelő helyen lobogjanak a versei. Kis kötetéhez gratulálok, és várjuk, hogy a következőkben is hitet tegyen, úgy ahogy írja: „– És az idő szele elfújhat, vagy égi kincs, mi övé marad?”- Reméljük, hogy így is lesz…

Varga Tibor: Könyvajánló
Szabó Kila Margit: Szikra az alkonyatban c. kötetéhez


Tagtársunk első kötetével jelentkezett a Viza Kft. kiadásában. Bizonyára sokat elmond róla a bevezető sorokat író B. Antal Rózsa, elég, ha tőle idézem; „Műveinek értéke nem mérhető átlagos mércével. Színes világa a személyes önismerettől a nagymama kedves mosolyáig mindent felvonultat. Ki akarja fejezni önmagát, és azt hiszem, aki olvassa verseit, bepillantást nyer Szabó Kila Margit világába. A figyelmet sóvárgó nő és a megbékélt asszony mutatkozik be a kötetben. Ebben a könyvben együtt van egy kicsi jó, a nagyon jó, az elégedettség és a vágyakozás.”

Varga Tibor: Könyvajánló
Szabó Kila Margit: Csepp a tengerben c. kötetéhez


Nevezett tagtársunk rövid időn – egy hónapon – belül a második kötetét is közreadta. A cím is önmagáért beszél, szinte fordítottja az ismert szólásnak; „cseppben a tenger”, de éppen ez mutatja, hogy Szabó Kila Margit költői világa nem ily bonyolult, hanem közérthető, s ebben a tekintetben Szabolcska Mihály rokona. Valahol mellette keresendő a helye. Szabolcska „akácfavirágok alatt bolyong”, és siratja az eltűnt „ábrándok világát”, amint társunk is a természet képeit sorakoztatja múltjának, jelenének és jövőjének jellemzőiként. „Fényesen suhan / múltamon, a Sorsom / szivárvány varázsa.” Kár, hogy lektorának szemét nagyon sok hiba elkerülte. 

Fetykó Judit: Könyvajánló
Kamarás Klára: Mint fák a szélben c. kötetéhez

Ez a kötet Kamarás Klára összegyűjtött verseit tartalmazza, összesen 265 verset, melynek kiadását a Héthatár Kiadó tulajdonosa L. Csépányi Katalin vállalta fel.

Kamarás Klára köteteinek sorában ezzel a verseskötettel megkezdődött egy új sorozat, ahol az alkotótól a kiadó kért és kér műveket.

A versek ihletője a költőnő élete, önmagával és környezetével való kapcsolata, melyek az örök emberi érzéseket közvetítik az olvasónak, a humort és nyelvi játékot sem nélkülözve. Ezek az érzések, időnként helyzet-pillanatok megmutatják Kamarás Klára sajátos, képi, képzőmű-vészi látásmódját is, melyben elválaszthatatlan a megélt egyéni és történelmi idő.

A kötetben a szerző saját képzőművészeti alkotásai láthatók, a könyv keményborítású fedőlapjain szintén.

Jó könyv! Szép könyv! Olvassátok!

Bodó Csiba Gizella: Könyvajánló
M. Simon Katalin-Horváth Piroska: Egy kép – egy vers c. kötetéhez


Hószínű, fényes, merített papírlapokon simítva nyitok be Horváth Piroska festő És M. Simon Katalin költő könyvébe. Szinte reccsen a „Hóbortos tél” jege, érzem a „Téli hangulatot”, s hogy az ecset több dimenzióssá varázsolta még a fotót is, mert érzem a vonalak, hullámok magasságait, mélységeit. Elindulok a tél kékségében, s máris ott pompázik a „Tavasz üzenete”, dombok és völgyek síkjai, és virágok, virágok szín-kavalkádja. A vibráló, izgalmas képek alatt a szó, a rím tökéletes kiegészítője az alkotásoknak. Ahogy „A megismerés” titok-rácsai mögé lát Katalin, s ahogy a „Végtelen” hullámaihoz az idők kezdetét, az Univerzum mélységeit helyezi; „Fény a sötétséggel, a hang, a néma csend,  Élet és halál, káosz és a rend…” – azt hiszem, nem volt véletlen pályájuk kezdetén a találkozásuk. Az ecset kezelőjének, Horváth Piroskának és a toll forgatójának, M. Simon Katalinnak ismét találkozniuk kellett.

Egyikük képekben fejezi ki magát, másikuk szavakkal „fest” a képekről. Szépen, izgalmasan, harmóniában. Azt vallják, hogy e világban, melyet maguknak alkottak, jól érzik magukat; „Megtartó erőnkké vált. Örömforrás mindkettőnk számára”. Azt hiszem, azok számára is örömforrás lesz, akik kézbe veszik az „Egy kép – egy vers” című szép, igényes – a kolozsvári nyomdában készült – könyvet. Ajánlom szeretettel! 

Bodó Csiba Gizella: Könyvajánló
Györke Seres Klára: QUATRAIN  c. kötetéhez


Györke Seres Klára szép kis kötetének négysorosai – fejezetek: életéről, természetről, szerelemről. Emlékjátékok, szempillantások, rövid sóhajok!  A mindennapi szelíd  bölcsességek már a címekben benne foglaltatnak: „Hála”, „Köszönd”, „Ne tékozold”. Önmagának, Neked, Nekem szólnak halkan a szavai – szinte hallom Őt.

Azt hiszem, egész életének mottója a „Csak szépen élj” című verse.

Végül 190 „háromsoros” (haiku) s a négy évszak zárja a könyvet.

A borítón a szerkesztő-kiadó – Bakos József – méltató sorait olvashatjuk: „A könyvet végigolvasva pedig megtanulhatjuk becsülni az apró kis boldog pillanatokat, amelyekből építkezhetünk, erőt meríthetünk a nehéz napokon.”

Györke Seres Klára könyve zsebünkben lehet minden nap, egy bepillantásra, egy kis feltöltődésre; a szépség, az élet egy másodpercnyi rabul ejtésére.

Péter Erika: Könyvajánló
Mentovics Éva: SZUSZA, A KÓPÉ KRAMPUSZ c. kötetéhez


„Nekem három csodálatos gyermekem van. Mindegyiknek imádtam mesélni, egy ideje pedig nemcsak a kanapéra kuporodva mesélek a legkisebb gyerkőcömnek, hanem le is írom a verseket, meséket.”– így vall magáról Mentovics Éva, akinek gyermekei születése óta számos könyve megjelent már. 2010-ben kettő is, az egyik a Szusza, a kópé krampusz című. Ez az ünnepi színekben pompázó leporelló (Gyarmathy Ildikó illusztrációival) a gyermekek nagy kedvencéről, Mikulásról szól, akit – akárcsak Vörösmarty Csongorát – három kis ördögfióka, Szusza, Bergengóc és Kacifánt kísér, és segítségére vannak abban, hogy havat csenjenek a földre. Így tehát „Hullatják pelyhüket/a hófellegek, /vidáman kacag lent/ már a sok gyerek.”

A könyvet a Santos Kiadó adta ki tavaly.

Péter Erika: Könyvajánló
Mentovics Éva: Verses találós kérdések c. kötetéhez

A szép kivitelű könyvet bizonyára hamar megkedvelik az olvasók. Maga az ötlet is kitűnő, történetesen az, hogy a költő versformában teszi fel az aprónép számára a találós kérdéseket, így nemcsak értelmi képességüket, logikai érzéküket fejleszti, hanem lehetőséget kínál a versek, mondókák megszerettetésére is.

A legtöbb találós kérdésekről szóló kötet, mint például Vargha Katalin: Találós kérdések című gyűjteménye, a magyar találós kérdések „klasszikus” anyagát rögzíti. Mentovics Éva 74 találós kérdést tartalmazó versgyűjteményében állatok, növények és mindenféle mai és hagyományos használati tárgyak megfejtésén törhetik a fejüket a legkisebbek.
A könyv csupa-csupa kérdőjel. A fejtörő versek megválaszolásához Füzesi Zsuzsa közkedvelt, tüneményes illusztrációi nyújtanak segítséget és esztétikai élményt.

A kötet az Urbis Kiadó gondozásában jelent meg, szintén 2010-ben.

Bodó Csiba Gizella: Könyvajánló
Kamarás Klára: Derült égből… c. kötetéhez

Kamarás Klára újabb kötete, rövid történetek – ahogy ma mondjuk sztorik – gyűjteménye. Én inkább úgy ajánlom, hogy negyvenkét pasztellkép, negyvenkét egyszerű, hétköznapi életkép, visszafogott „ecsetkezeléssel” mégis csodálatosan színesen megfestve, papírra vetve. Festve, mert képileg is elénk teszi, láttatja a történeteket, melyek körülöttünk, mellettünk, velünk is megesnek, vagy megeshetnének. Minden történet-kép maga az Élet.
Az író odafigyel és észreveszi annak minden rezdülését, mint „A Csibe” pici naposcsibéjének harcát, vagy a „Hiszek a lélekvándorlásban” szőlővirágának létre hívását. Minden írás – legyen az kis csoda, emberi gyengeség, vagy buktató – remek megfigyelőképességről tanúskodik. Egyetlen felesleges szó nélkül megírt, tömör, kedves, fanyar humorral készült „kisfilm-kockák”. Látja és láttatja az apró részleteket, időtávlatból is hallja, elővarázsolja a párbeszédeket. Kikapcsol, mosolyogtat, elgondolkodtat; lenyomatot hagy az emberben. A kötet történetei úgy vannak megírva, ahogy csak e műfaj legjobbjainak sikerült! Derült égből…
Köszönjük Kamarás Klára!

Kamarás Klára: Könyvajánló
Péter Erika: Csupa Csiga c. kötetéhez

A 2011. évi Könyvhét sikerkönyvei közé sorolhatjuk Péter Erika Csupa Csiga című könyvét, melyet Papp Anikó Míra grafikus ötletes rajzai díszítenek.

Péter Erika csigái valódi mesealakok, emberi tulajdonságokkal felruházva, soványak vagy kövérek, táncolnak, táboroznak, vagy fellépnek a cirkuszban, de mindig jól szórakoznak, este pedig, mint a jó gyerekek bebújnak az ágyacskájukba. Hogy mégse keverjük össze a mesét a valósággal, arról a rajzoló gondoskodik, hiszen a képeken minden csiga fordítva hordja hátán a házát, mint az igazi.

Péter Erika verses-mesés képeskönyvét korhatár nélkül ajánlom gyerekeknek és azoknak a felnőtteknek, akiknek lelkében még él a hajdani gyermek.

Keszy-Harmath Dániel: Könyvajánló
Szakáli Anna: Névtelen dalnok c. kötetéhez

Szép versgyűjtemény a költőnő ebben az évtizedben készült írásaiból. Szani – ha szabad így, a Barátok Verslistán használt nevén szólítanom – nagy mestere a haikunak, ezt ebben a kötetben is előszeretettel használja. A költői témák sokfélesége (szerelem, történelem, halál) és a különleges alkotások (a Szent László-történet újragondolása, Ady előtti főhajtás, szerelmes ballada) egysége jellemző a kötetre. A rímek jók, olyan szanisak, követve a korábbi kötetek hagyományát. Külön öröm volt látni a zselici listatalálkozóra íródott emlékverset. A kötetet feldobják a restaurátor Hauptné Hoyos Nóra grafikái, egy kedves barát ajánlója, valamint Szani utószava. Mindez elegáns, keményfedeles borításban. Szívből ajánlom.

Kellős Éva: Könyvajánló
S. Farkas Zsuzsanna: Levelek a múltból c. kötetéhez

A szerelemnek sok arca van. E sokszínűsége ellenére mindig ugyanazt látjuk belőle: hogy mindent  megmozgató, keserűen is édes, örökig tartó. Mulandóságáról, törékenységéről, s a magunk gyarlóságairól közben megfeledkezünk. A könyvben érzelmek élednek fel, hol magasztos gőggel (Szegény királynő), hol borzongató idealizmussal (A Bazilika harangja), hol pedig csapodár szerencsével (Bűvölet). A kötet címadó történetét olvasva (Levelek a múltból) elgondolkodom az eleve elrendelésen, a hit erején, a matériumon és a tanszcendencián. Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, akiben ne merült volna fel, hogy mi lesz velünk, az érzelmeinkkel az elmúlásunk után. Reménykedhetünk-e abban, hogy a szeretett emberekkel még egyszer találkozhatunk, akármilyen égi-földi köntösben? Bármi történjen, a könyv lapjairól leheletfinom utalásokkal ösztönöz bennünket az író-költőnő, hogy merjünk és akarjunk boldogok lenni, őrizzük a pipacsokat akkor is, ha egyszer valaki kezében szertefoszlanak. Álmodozóknak és földhözragadtaknak egyaránt ajánlom a könyvet, illatos nyári vagy borongós őszi estékre egyaránt.

Máté László: Könyvajánló
Bodó Csiba Gizella: Titkok és rezgések c. kötetéhez

A Titkok és rezgések egy érett és letisztult írásokat tartalmazó könyv, ami nem is csoda, hiszen ez a szerző tizenötödik önálló kötete. A könyv mind tartalmilag, mind formailag egy míves kiadvány. Az első felében lüktető izgalmas verseket talál az olvasó, a második részben egy csokor prózát. Ezekhez válogatott a szerző saját fotóiból, így is bizonyítva azt, amit a könyv olvasásakor már érezhettünk: a sokoldalúságát és egyéni látásmódját. A hely hiánya miatt csak három írást emelnék ki.
A versek közül „A FECSKÉK VÉDELMÉBEN” című trilógiát, mely valójában három kiváló alkotás ezekről kedves és szorgalmas kis madárkákról.
A prózai írásokból nekem a „Bocsánatkérés” adott olyan többletet, hogy az elolvasása után joggal éreztem: érdemes volt ezt a könyvet fellapozni. Végezetül a könyvet lezáró verset, a „SZÉL-Jegyzet” címűt említem, mely egyszerre könnyed és elgondolkodtató. Kimunkált alkotás, méltó lezárása ennek az igazán színvonalas kötetnek. 

Gősi Vali: Könyvajánló
Szabó Kila Margit: Holdfényragyogás c. kötetéhez

A költőnő így vall magáról: „Magányomban rácsodálkoztam a világra, az emberekre, a természetre, és közben észrevétlenül új barátra, a könyvre, leltem, és magam is írni kezdtem. Verseket, történeteket írok örömömben, bánatomban“. Ez a száz oldalas kötet – a Holdfényragyogás – az előzőekben már említett hangulatban és érzékenységgel tárja az olvasó elé Szabó Kila Margit gondolatait a világról, a természetről, a nem ritkán misztikummal átszőtt emberi képzeletről, érzésekről és gyakran a csendről, szeretetről, szerelemről. A kötetet Dezső Ilona amatőr festő, író, és Szabó Ágnes Erzsébet iparművész természetesen szép illusztrációi díszítik, belesimulva a költő verseinek hangulatába.