Könyvajánlók – 2012

Papp Für János: Könyvajánló
Czégény Nagy Erzsébet: Ecsetvonások c. kötetéhez

Napjainkra szinte teljesen érvényét veszti a szép szó, főként, ha verssé áll össze. A kortárs költészet igen különleges metszete Czégény Nagy Erzsébet ecsetvonások című NET-kötetének bővített kiadása. Nem csak különleges hangon szól az olvasóhoz, hanem versnyelvéből kifolyólag hitelesen is. A költő zárt versuniverzumában egyaránt fellelhető a hagyomány visszafogottsága és a kortárs szövegalkotás lendülete. Nem mutogatja, hanem mutatja magát, és azon az úton, melyen ő jár, mi is biztonsággal végigmehetünk. Jól felismerhető és egyéni ecsetvonásaival maradandó színeket visz fel arra a közös vászonra, amelyet most megcsodálhatunk.

Kovács Daniela: Könyvajánló
Györke Seres Klára: Séta apával c. kötetéhez

Györke Seres Klára kötetét tartom a kezemben, és már a szép kivitelű borítója is egyszerűen léleküdítő. A kötet címe Séta apával. Annyira megérintett a cím, hogy szinte ösztönszerűen odalapoztam, a 38. oldalra, ahol a kötet címét viselő prózai írás található, és már-már lélegzetemet visszafojtva olvastam el a költő gyermekkorba való visszarévedését. Ez a visszarévedés, a könyv első oldalától egészen az utolsóig rabul ejti az olvasót. Györke Seres Klára fájdalommal és örömmel átitatott pillanatokat tár elénk, testet öltenek lelki szemeink előtt, akár a szívecsettel rajzolt képmetszetek.

Igényes, puha fedeles borítója külön kiemeli a kötet értékét. Az 55 oldalas tartalom mögött pedig egy érzékeny, szépre szomjas lélek rejtőzik. Mi sem erősít jobban ebben a hitben, mint a záró szonettkoszorú. Ajánlom szeretettel azoknak, akik nem tudják érzéseiket, gondolataikat szavakba önteni, mert amint beleolvasnak ebbe a könyve, rájönnek, hogy ők is hasonló emlékeket őriznek szívük mélyén, azonban ennél szebben, hitelesebben képtelenek volnának összefoglalni.

Könyves Tóth Enikő: Könyvajánló
Gősi Vali: Halkuló hiány c. kötetéhez

Gősi Vali költő első verseskötete, a Halkuló hiány, archaikus lélektudat, hiteles, koncentrált létélmény. Mondhatni életmű. Versciklusai: a „Csillagfiú”, „Égi üzenet”, „Lélekúton”, „Hangulatok”, „Halkuló hiány” – szellemi kisugárzásában Kaffka Margit verseire asszociál, ugyanakkor megőrzi saját költészetének személyességét és egyediségét.

Az átlényegülés szenvedélye, auditív belső kisugárzása, könnyedsége és játékossága, majd katarzisélménye elementáris erővel hat az olvasóra. Individualitása, verseinek igényessége, törekvése a transzcendens irány felé egyszerre hat vizuálisan és érzelmileg. Mindezt fokozza nyelvi kifejezésinek tudatossága, esztétikuma, belső élményvilágának színes, szabadon áramló képhasználata, eredetisége.

Czégény Nagy Erzsébet: Könyvajánló
Bodó Csiba Gizella: Levelek San Luisnak inka „Szentföldről”… c. kötetéhez

„…modern mese, a lélek és a test zarándoklata”

Izgalommal vegyes várakozással vettem kezembe Bodó Csiba Gizella útinaplóját. Inkaföld! Machu Picchu! Mindig is álmodoztam annak megismeréséről. S most, itt van előttem! A könyvet olvasva, elém tárul egy csodálatos világ, egy ismeretlen föld, a maga misztikumával.
A szerző saját szemén keresztül, napról napra tárja elénk ezt a világot, ami egyedülálló, különleges, mint ahogyan az egész inka kultúra az volt. Ott vagyok a szerzővel, s látom azt a tökéletes kultúrát, amit a mai napig nem tudtak teljességgel megfejteni, csak találgatások vannak. Vágyat érzek megérinteni a szent követ, „melyhez kipányvázták a Napot”, hogy részese lehessek annak az erőnek, amit a rítushelyek őriznek. Egy csodálatos út – mesterien, hűen szavakba foglalva. Aki elolvassa ezt az útinaplót, maradandó élményben lesz része.

Baranyai Attila: Könyvajánló
Kamarás Klára: Orchideák c. kötetéhez

Kamarás Klára új könyve egy kisregény mellett elbeszéléseket, verseket, sőt még egy mesét is taralmaz. Nem válogatás, hanem a 2011-12-es évek alkotói szakaszának bemutatása. Az anyag legkarakteresebb része a Mária lányai és az Ottó bácsi megjött című próza. Az első a polgári világ képmutatását ilusztrálja, míg a második a holokauszt drámáját mutatja be egyéni, újszerű nézőpontból.

Amálka virágai az emlékezés virágai, az elmúlt fiatalság szomorkás, belenyugvó felidézése. Ebből a történetből érthetjük meg, miért kapta a kötet az Orchideák címet. Ahogy Amálkának a virág jelenti a kárpótlást a sérelmekért, a szerzőt az írás kárpótolja mindazért, amit a Sors hosszú élete során rámért. Művei az ő orchideái.

Csergőék Márikája könnyű happy end-del záruló felhőtlen szórakozást igér. A többi próza is az emberi élet rövid pillanatképeit örökíti meg változatos formában. A versek, szinte csak kiegészítik a történeteket, elválasztanak és átvezetnek egy másik témába. 

A könyv utolsó prózai műve a mese, amely már az illúziók világába ringatja az olvasót.

Remélem, hogy a Búcsú című záró vers is csak pillanatnyi hangulat és nem végső búcsú, hanem még sok további alkotást olvashatunk Kamarás Klárától.

Nagy János költő érzékeny, lírai előszóval hangolja rá az olvasót az Orchideákban publikált művekre.

Az izléses könyvborítót Kaskötő István tervezte.

Ajánlom a kötetet mindenkinek, aki tartalmas és lebilincselő szórakozásra vágyik.