Könyvajánlók – 2013

Baranyai Attila: Könyvajánló
Kamarás Klára: Kutyául érzem magam című kötetéhez

Mindenkinek lehet rossz napja, amikor már reggel úgy kel, vagy este úgy fekszik, hogy kutyául érzi magát, vagyis nagyon rosszul. No de hogy valaki szinte teljesen egy kutya bőrébe bújjon, kutyaként mondja el a véleményét az emberek viselt dolgairól, az már igazán meglepő! Márpedig ebben a könyvben Brumi kutya sok mindent kimond versben – bocsánat: beleugat a világba –, amit a szerző nem tud, vagy nem akar pózában elmondani. Tréfás, könnyed versikék, ugatások komoly dolgokról, emberi gyengeségekről, sőt aktuális történésekről, mint például az utcanevek megváltoztatása, vagy a kutyák chipezése.

A könyv második részében a sok négysoros és néhány hosszabb vers bővelkedik az egyszerű, gyerekes humorban, a frappáns csattanóban.

Ezután két komolyabb ciklus következik: Csendes órán és Még mindig kutyául érzem magam. Egyikben a 2012. évben írt és az akkor megtalált régebbi verseket gyűjti csokorba, míg az utóbbiban azokról a problémákról ír, melyek ténylegesen elkeserítik, aggodalommal töltik el a szerzőt.

Mindenkinek ajánlom a könyvet, aki ismeri Kamarás Klára verseinek egyszerű nyelvét, könnyed ritmusát, pontos rímelését, és különösen ajánlom azoknak, akik eddig még nem ismerkedtek meg vele.

A könyv még kapható. Megrendelhető a szerző címén vagy a kiadónál:

si@z-net.hu, illetve kati521212@gmail.com

Baranyai Attila: Könyvajánló
Miből lesz a cserebogár?
Gondolatok Kamarás Klára készülő új könyvéről

Már a könyv címe is szokatlan. Csak nem akar Klára átevezni a biológia, vagy a növényvédelem vizeire? Szó sincs róla! A cím képletes és azt kérdést takarja, hogy miből lesz a költő.

Egyszerű lenne annyit mondani, hogy minden költő kisgyerek volt valamikor. Maga a folyamat, a fejlődés azonban csak néhány esetben követhető nyomon. Egészen különleges irodalmi emlék József Attila Jocóhoz írt gyerekkori verse.

Kamarás Klára most saját példáján próbálja bemutatni, hogyan fejlődhet a téma, a kifejezésmód, a formaérzék egészen kis kortól az érettségiig. Nagy anyag áll rendelkezésére, mert szinte minden versét füzetbe írta és ezek a füzetek meg is maradtak. Egy-két, már kamaszkorban írt írását már olvashattuk a 2010-ben kiadott versgyűjteményben, a többséget azonban mindeddig mélyen titkolta. Most végre megismerhetjük az utat, amelyet bejárt.

Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik szeretik az egyszerű, könnyen érthető, jó ritmikájú és tisztán rímelő verseket.

Gősi Vali: Könyvajánló
Kühne Katalin: Gyújtatlan gyulladnak című kötetéhez

„Azért írok, hogy kitöltsem magam körül a teret.” – kezdi a szerző legújabb kötetének bevezetőjét, és ahogy tovább lapoz az olvasó, körülötte is kitöltődik a tér. Esszék, novellák, versek tárulnak az olvasó elé, csöppet sem kérkedően, inkább szerényen, de annál tisztább alázattal, úgy az elődök, mint a mai kor fontos üzeneteit megvillantva, amelyek közül a legfontosabb a szeretet, a tiszteletteli emlékezés az ősökre, hátrahagyott szellemi kincseikre. A ciklusokba rendezett prózák címei is ezt a szeretetteli alázatot sugallják: Ölelünk faággal, Mélységből fölzengő, Gyújtatlan gyulladnak. A kötet végén csokorba gyűjtött versek is ezen értékek, valamint a szerző mély természet- és ember-szeretetének továbbörökítői. Ajánlom szeretettel mindenkinek Kühne Katalin legújabb – sorrendben a hatodik – kötetét, aki meghittségre, tiszta hangú üzenetekre vágyik.

Elérhetőségek: a Barátok Verslista kiadványaiban, honlapjain, és számos internetes irodalmi portálon – pl.: Könyvműhely, Poeta, Irodalmi Rádió.

Gősi Vali: Könyvajánló
Jártó Róza: Love Net című kötetéhez

„Főleg a magány oldásáról, elsősorban a társkeresésről, annak buktatóiról, sikertelenségéről és sikeréről szól a könyvem. A lehetőségről, hogy így vagy úgy, de átélhetjük a valahova, a valakihez való tartozás élményét.” – vall őszinte, reményteli szavakkal a szerző kisregényének ajánlójában.

Lebilincselő és hiteles történet, emberi drámák és egyúttal a remény, a lehetőségek, az örömök színhelye – pokol és menny is egyúttal – az a sokak számára titokzatos, már-már misztikus világ, amelyet megjár az ember, ha úgy döntött, hogy semmiképpen nem marad társ nélkül, és ehhez az elhatározásához – gyakran utolsó reménysugárként – a virtuális világ lehetőségeivel (is) élni szeretne. Erről a világról, az internetes társkeresésről, az e célból életre hívott közösségi oldalakon zajló bizalomról és bizalmatlanságról olvashat őszinte, lenyűgöző, mélyen emberi történetet a kedves olvasó, amely a reményteleneknek talán újra felcsillantja a reményt: van kiút az égető magányból.

A kötet a szerző magánkiadásában jelent meg 2013-ban, és PDF-változatban is elérhető.

Gősi Vali: Könyvajánló
Dezső Ilona Anna: Bolda című kötetéhez

A kisregény főszereplője Bolda, a füvesasszony, aki sámáni képességekkel és tudással bír, ám emberségből, szeretetből is kiválóra vizsgázik a történetben, amelyben a szerző, Dezső Ilona Anna régi korok varázslatos világába kalauzolja olvasóit, ahol követhetjük egy törzs asszonyait, akik menekülni kényszerülnek lakhelyükről. A Vándorlás során – ami évekig tartó küzdelemmel, és szenvedéssel is jár – végül sikerül eljutniuk egy olyan helyre, ahol nyugalmat, védelmet találnak. Ám az új társadalom felépítése további küzdelmekkel, nehézségekkel, igazi próbatételekkel és csalódásokkal is jár. Vándorlásuk során azonban, míg a jó végül megküzd a gonosszal, különlegesen szép természeti és igazi emberi értékekkel gazdagodhat – a történet szereplőivel együtt – az olvasó is.

Gősi Vali: Könyvajánló
M. Simon Katalin: Világfa c. kötetéhez

„Nagy szeretettel írok olyan verseket, meséket, amelyekben gyermek, szülő és pedagógus egyaránt örömét lelheti” – vallja magáról M. Simon Katalin a honlapján.

A tanító–költőnő Sepsiszentgyörgyön született és él, és különleges tanításait – verseit – több kötet is őrzi. Akihez eljutottak már egyszerű, szelíd, tiszta hangon, szóló, természetes költői eszközökkel – képekkel, metaforákkal, dallammal és rímekkel ölelkező alkotásai, azok már gazdagabb lélekkel élnek a világban. Világfa című, 2012-ben, az Irodalmi Rádió gondozásában megjelent verseskötetét nem csupán a költőnő kedves, könnyen érthető és mondható, az embert, a kíváncsi kisgyermeket csodavilágba varázsló versei teszik igazán értékessé, hanem a legegyszerűbb és legtermészetesebb színekkel, formákkal megjelenő bájos illusztrációk, amelyek Balogh Györgyi munkái.

Szeretettel ajánlom a kötetet minden kedves olvasónak!

Gősi Vali: Könyvajánló
M. Simon Katalin: Színek és szavak c. kötetéhez

„Féktelen gondolataidat rendszerbe fegyelmezed, és észre se veszed, hogy a nappalok éjszakába olvadnak, miközben tollad nyomán élet születik a fehér papíron” – olvasom M. Simon Katalin, költő gondolatait az írásról, arról a csodáról, amelyről csak kevesek képesek így vallani.

M. Simon Katalin Színek és szavak című verseskötete arról tanúskodik, hogy ő képes volt élni e lehetőséggel, adománnyal, amely a csírázó gondolatokat úgy érleli meg és önti szavakba, ahogyan csak a lírai lelkek képesek: csak költőkben érlelődhetnek meg, és csakis az ő egyedi teremtményeikként nyerhetnek versekben életet ilyen tiszta hangok, képek, ritmusok, mint amelyek e kötetben egy tarka, színes csokorba kötve várják az olvasót.

M. Simon Katalin újabb, értékes ajándékát, a Színek és szavak című verseskötetét Horváth Piroska gazdag szín- és formavilágú illusztrációi díszítik, igazi lelki oázisba kalauzolva a kedves olvasót.

Gősi Vali: Könyvajánló
Hajdu Mária: A szemüveg mögül c. kötetéhez

„Szemüveg mögül a régi világom, egyre jobban, egyre tisztábban látom.” Ezekkel a szavakkal ajánlja a szerző legújabb verseskötetét, amelynek címe is a jelzett letisztult, érett látásmódra utal: A szemüveg mögül.
A Rímes gondolatok című kötet után – a sorban immár másodikként – megjelent válogatás különlegessége most is az, hogy verseken kívül prózai művek is kerültek a kötetbe, de válogatott rímes gondolatainak -verseinek – száma ezúttal már százról százötvenre nőtt. Írásai hangulatok, villanások, életérzések, az élet minden területéről, amelyek dallamára, érintésére elcsitul a világ zaja. Szeretettel ajánlom Hajdu Mária érzékeny, finom érintésű verseit, prózáit minden kedves olvasónak, aki csend-hangokra vágyik.

Gősi Vali: Könyvajánló
Dezső Ilona Anna: Az Élet színpadán c. kötetéhez

Megjelent Dezső Ilona Anna, az Élet színpadán címmel útnak indított irodalmi kiadvány-sorozatának első füzete, amely hetvenkét válogatott verset tartalmaz, igényes, saját tervezésű borítóval és szerkesztésben. Alkotásaiban – így a most megjelent versfüzetben is – a pillanat szépségét, a lélek harcát, az ember küzdelmét, felemelkedését a mélységekből, az ember és a természet csodálatos egységét villantja föl, érzékeny látásmóddal, hittel, reménnyel, szuggesztív hatással.

Dezső Ilona Anna az elmúlt három évben hét kötettel ajándékozta meg olvasóit. Két verses (Világot alkotom máglyának 2010, Őszbetért 2011), három novellás (Tündérkert 2010, A Kincs I 2011, A Kincs II 2012) és két regénnyel (A megálmodott világ 2011, Bolda, az utolsó igazi sámán 2012). Önálló kiállításai 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben és 2013-ban voltak látogathatók. Díjai – a teljesség igénye nélkül: Cserhát József Nagydíj, arany fokozat, 2010; Cserhát Nívódíj, arany fokozat, 2011; Cserhát Emlékplakett, 2011; Cserhát örökös tagság, 2012, de sok más irodalmi körben is elismerték már munkásságát. Legmagasabb díjainak egyike az Életmű Nívódíj, de rendelkezik egyműves Nívódíjjal is.