Könyvajánlók – 2015

Kovács Daniela: Könyvajánló
Millei Lajos: Éltető lélekcseppek című verseskötetéhez

Aki találkozott már Millei Lajos költészetével, az tudja, hogy a költő minden versében egy-egy valóságdarabot örökít meg, hogy isteni sugallat alapján, gyönyörű szerénységgel, póz nélkül megismertesse velünk. Lapozzanak hát nyitott lélekkel ebbe a kötetbe, s akkor látni fogják, amint a költő a saját gyötrődéséből egészen az emberi közösségek vigasztalásáig emelkedik; csodálják meg nemes vonalú, képzavaroktól mentes lendületét, mert ha nyitott lélekkel teszik ezt, akkor érezni fogják, ahogy hosszan és melegen muzsikál tovább emlékezetükben azután is, hogy a kötetet visszatették a polcra.

Millei Lajos: Könyvajánló
Kovács-Popa Daniela: Tiszavirágaim című verseskötetéhez

Ne nyissák ki ezt a könyvet, ha közhelyekkel túlzsúfolt, rímekkel cicomázott, percekig tartó szóélményhabra vágynak, mely a „nyalakodás” után rögtön el is temeti a tudatban az édesnek vélt ízeket.

Kovács-Popa Daniela: Tiszavirágaim című verseskötete nem képes ilyen alsó tagozatos „abrakadabrára”.

Csak akkor vegye a kezébe ezt a verseskötetet, ha lélekemelő lírát, illatától sugárzó szóvirágot, példásan összecsengő rímet, megélt, átérzett életigazságot kíván a lélekföldjében elvetni. A sallangmentes, ősigazságokat feltáró, nyelvezetükben ünneplőruhát viselő versek igazi irodalmi kincsekként rejtőznek e kötet lapjain, hogy az arra érdemes olvasót örök lélekfényragyogással ajándékozzák meg.

Biztosan tudom, hogy dicskoszorúm csak addig tűnik légből kapottnak, amíg a kedves olvasó bele nem „kóstol” e remekművekbe, és „falni” nem kezdi ezeket a fenséges lélekeledeleket.

Kérem Önöket, próbálják ki, hogy beláthassák: igazam volt.

Baranyai Attila: Könyvajánló
Gősi Vali: Hódolat a tavasznak c. verseskötetéhez

„Gősi Vali költői világa erőteljes drámai mélységek, álomképek, asszociációk egymásba olvadása, különös metafizikai látomások.” – írja Könyves Tóth Enikő a Hódolat a tavasznak című kötet ajánlójában, és a szerző mintha csak folytatná saját vallomásával a gondolatsort:

„Létünk során adódnak olyan különleges pillanatok, amelyekben – legalább néha – magunkat adva felszabadulhatunk lelki terheink alól, nem kényszerülve görcsös önvédelemre a világgal szemben.” Bizonyára ezek a különleges pillanatok szükségesek ahhoz, hogy a költő – szinte megállítva azokat – versekké formálja lelke rezdüléseit, amelyek „óarany emlékezésekké” szelídülnek az időben, megvillantva a születés misztériumától a létünkön átívelő elmúlást, a hiány, a veszteségek megélését és az újjászületés reményét.

Jó szívvel ajánlom minden lírai lelkületű olvasónak Gősi Vali második verseskötetét, amely a napokban látott napvilágot, és elsőként a Verslistán mutatja be a szerző.

Baranyai Attila: Könyvajánló
Kutasi Horváth Katalin: Kóborló emlékeim című novelláskötetéhez

A kötet címe önmagáért beszél: Kutasi Horváth Katalin járja a természetet, s miközben megfordul a Magas-Tátra ormain vagy a vágyott tisztaság egyéb helyszínein, be is mutatja azokat, legyenek valóságosak vagy elképzeltek. Don Quijoteként keresi az útját, gondolatai, emlékei újra meg újra meglátogatják, vele együtt kóborolnak tovább, s novelláiban így összefonódik a rég- és a közelmúlt a jelennel. Hol az erdő suttogását, fájdalmát hallgatja ki, hol a költő- vagy íróelődök sóhaját, néha még a bőrükbe is bújik, életre kelti őket. Írásaiban egyszer a párhuzamokra, máskor meg az ellentétekre helyezi a hangsúlyt. Feltárja pedagógus múltjának és jelenének kulisszatitkait, gyermek- és ifjúkorának néhány mozzanatát. A kötet tartalmazza a Verslista által kiírt – asszociációs, kép-fantázia, szó-szövő – játékokra, valamint a festményekre, belső pályázatokra született írásokat is.

Vélemény, hozzászólás?