Könyvajánlók – 2021

 Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Kutasi Horváth Katalin: Létkönnyek
című verseskötetéhez

Létkönnyek? Nehéz az ébredés, nagy szufla kell egy-egy elhatározáshoz. A tények makacsok. A részletekben rejlik a feloldás. Kérdések nélkül nincs szembesülés. Néha a kímélet a nagyobb kegyetlenség. A sors konok. Számolnunk kell a véggel. Váltakozó ütemben teszem ezt, s számomra is meglepetés, hogy a nyugatosok után az ókori görögök is megkísértettek. Nem hagytak nyugodni az időmértékek, kíváncsi voltam, hogy néznek ki a klasszikusok új köntösben, életképesek-e a régi formák, mikor bennem is szabadabban folynak a gondolatáramok, s bár megkísértenek a hagyományosabb formák, teret engedek a szertelenebbül feltörő gondolatfolyamoknak is. A haiku, a tanka, az apeva, a pundurka formáját is megkedveltem, s amire végképp nem számítottam: a minidrámákban is kipróbáltam magam. Beárnyékolódik a lét, de a fájdalom csendesül, bár mindig bennünk van. Ezek a könnyek sokszor befelé folynak. A lényeg: mi ne váljunk hanyatló árnyékká! Véglegesedjünk valahol, egy szép, örökké tartó pillanatban! Érintsen meg minket a csoda, a mese, a varázslat, s ezt éljük meg együtt, kedves olvasó!

 Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Vitos Irén: Eredetsorják
című verseskötetéhez

Vitos Irén verseiben titkok bújnak meg, és forrnak, érnek. Érzelemtengerein utazhatunk, ágyat vet nekünk is a mámor, feltárulnak az erdő rejtett zugai. Hangulatainak képei mellett lelkünk vásznaira festi különleges érzésvilágát is. Gyakoriak verseiben az emlékidézések, egyfajta lélekterápiának bizonyulnak verses formában megfogalmazott gondolatai. Szemben áll az álom és a való, de némára halkul a marás, feldereng a szerelem, s bár eseng a hamvadó lélek, nyögésbe fullad a bizonytalanság, ám perlekednek a színek, és olykor felkap egy sor egy-egy dallamos alliteráció szárnyára. Nekidőlhetünk vele együtt a napsütésnek, s így várakozhatunk valami jobbra, derűsebbre. Arra, hogy elcsituljanak a látszatok, hogy bevillanjanak az álomfoszlányok, hogy meggyűljenek bennünk a reményszilánkok. Megéljük vele a természettel való lelki párhuzamot. A csend és az idő erőteljes, visszatérő motívuma, a metaforák, megszemélyesítések mellett érezzük szóérintéseinek selymét, s egyéb szinesztéziák is árnyalják az egymásba fonódó érzelmek ritmikus játékát.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Horváth-Tóth Éva: Szívdobbanás versek című kötetéhez

Haikuk, apevák, pundurkák, elégiák, helyzetdalok, pillanat- és hangulatképek, valamint a meghitt Emma-versek révén különleges hatású szavak varázsolják el az olvasót, egyedi hatású hasonlatok bukkannak fel lépten-nyomon. Hol a költő simul bele a tájba, hol a táj kel életre.
A tegnap ki tud folyni az ajtó alatt, a kudarc tollászkodik, moccan a remény, didereg a holdfény, vacog a távolság az emberek közt, bukfencet vet a nap, sanzont dúdol az ősz, a csúcsokra akadt felhők sóhaja hallik, lüktet a kikelet. Amúgy is olyan láttató és emberszerű, érzésekkel teli minden! A fű lágy dereka, az esengő szirom, a balzsamos keblű rét… Oly érdekes metaforák jelennek meg! Néha az álmok törött ablakán át néz, az ébredés tengerén úszik, de átölelhető itt egy illat is. Nemcsak a hajnalnak, a szellőnek is lehet pírja. Keresztformák is felbukkannak, szinesztéziák színezik az amúgy is gazdag képeket. Hányszor elragad minket a ritmus, miközben vissza-visszatér jónéhány motívum, mint pl. a virág, a madár és a kalitka, a hajnal, a szellő, a fénycsepp, a holdfény, a csók vagy a függöny! Élvezet olvasni!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Császár József: Egy puli emlékei c. kisregényéhez

A kedves humorú történetből kiderül, hogy látja Bernát, a pulilány (nem tévedés) a kétlábúakat, megtudjuk, hogy szerez tapasztalatokat, milyen következtetéseket von le belőlük, s hogy tanulja ki és irányítja később környezetét. Jellemzi a többi állattal való kapcsolatát, elmeséli indítékait, önvizsgálatot tart, önkritikus. Meglepő ösztönéről is mesél, aztán szerelem ébred benne, és maga is anya is lesz, nem is egyszer. Vall a kötelességhez, a munkához, a játékhoz való viszonyulásáról, a kíváncsiságáról és engedetlensége következményeiről. Ízlelgeti a szavakat, ahogy az emberek nevezik a dolgokat, s rámutat néhány kifejezés furcsaságára. Körvonalazódik előttünk a baromfiudvar élete, s megtudjuk, kutyaszemmel milyen egy költözködés, és azt is, hogy éli meg az évszakok változását és az öregséget. A legszebb mégis az az empátia, ami vele szemben nyilvánul meg Turpi részéről. A történetet már ő fejezi be. Kicsiknek, nagyobbaknak, felnőtteknek is ajánlom!

2 hozzászólás a(z) “Könyvajánlók – 2021” című bejegyzéshez

Szeretettel Gratulálok Vitos Irénke: Eredetsorják című nagyszerű verseskötetéhez! A kimerítő, színes könyvajánló kiváló eligazítást ad a versek tartalmi, értelmi, lelki mélységeit illetően. További szép, sikeres köteteket kívánok szívemből, Kedves Irénke!

Vélemény, hozzászólás?