Könyvajánlók – 2022

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Dobrosi Andrea: Szócsipkék című verseskötetéhez

     Finom, elegáns, változatos szócsipkék tárulnak elénk Dobrosi Andrea verseskötetében. Az emlékezet a vértje, korrajza kór-ikon. Fájdalma neveli, oázist alkot a sivatagból, verejtékezik vágya. Egyszerű életbölcsességeket mond ki, miközben belelóg reménye a semmibe, ő maga is szárnyatlan, s félszárnyú a szerelem is, mi meg-meglegyinti. Oly szép képekben fejezi ki az összetartozás érzését!
A szikrázó vagy ámuló csend oly beszédes, s a levegő-idő lebegése maga a varázs! Csendes józansággal szembesül a világgal, miközben a pillanat lován vágtat vagy az elmúlás ágait tördeli. Pontosan meghatározza saját helyzetét. Filozofikus, mélyen elgondolkodtató kérdéseket tesz fel közvetlen hangján önmegszólító soraiban, s úgy érezzük, magunknak is el kell méláznunk ezeken.

     Elkészül leltára is: az univerzum szeleteként létezik, s ebbe fog belehalni. Ugye érezzük a József Attila-i párhuzamot, mint ahogy azt is, hogy Andrea szíve dobban a versek ütemeiben? Fülbemászó gondolatpárhuzamai magukkal ragadnak, éppúgy, mint játékos-szellemes nyelvi megoldásai.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Horváth–Tóth Éva: Pársorosok című verseskötetéhez

Férje, Horváth Zoltán illusztrációival jelent meg Horváth-Tóth Éva 168 haikut, 76 apevát, 75 pundurkát és 11 tankát tartalmazó kis gondolatgyűjteménye, lélekrezdülése, hangulatképe a tőle megszokott finom, kifejező és árnyalt költői képekkel. Sorai által megelevenedik a padon görnyedő csend, a hintán ücsörgő múlt, a kuporgó holdfény, a szuszogó este, a gyöngyökben remegő fény, átölel az elsuhanó nyár, mindenhol ott lappang a szeretet, a szerelem, az álom és a vágy. Szavai lágyan simogatnak. Láttató költészet az övé. A rövid, mégis ezernyi érzést tömörítő könnyed (egyben nagyon mély, sokat mondó) gondolatok hozzásegítenek minket a természettel (olykor a tárgyakkal) való azonosuláshoz. A költő különös hangzású szavaival, érdekes szószerkezeteivel, megszemélyesítéseivel, hanghatásokat idéző metaforáival egyéni ízt ad mindennek: csendeleg a gondolat, a szellő kócot súg a fák sziromhajába, károg a lég, s diót tör csőre, álmot göngyöl a pillangó szárnya. A különféle formájú rövid versekben visszatér pár olyan motívum, mint a kulcs és a zár vagy a hold. Lélekszárnyalásra fel!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Kamarás Klára: Falánk idő című verseskötetéhez

Őszinte, személyes hangot üt meg a költő ön- és az olvasót is megszólító számvető, emlékidéző, a múltat a jelennel szembesítő elégikus verseiben, melyekre a sztoikus bölcsesség, az objektivitás jellemző. Az idő szárnyaló és falánk, szétfoszló nála, általa elavulhatnak az álmok, az örökké szó már nem jelent semmit… Az életről és a halálról való elmélkedés, a rend, az igazság, a tisztaság vágya jogos, elgondolkodtató kérdéseket vet fel. Tudásunk „imbolygó ladik” a rengő világban. Hol madáchos a hangja, hisz a cél halál, az élet küzdelem; hol József Attilá-s, ahogy hozzááll a reményhez; máskor meg kölcseys: minden hiábaló… És ettől olyan igazán Kamarás Klárá-s! Előtörnek a karantén-víziók, a lehetséges és a lehetetlen keveredik a képzeletben. Az elmúlás árnyékában, kételyek közt, de nem feladva, hanem a végsőkig küzdve él és alkot, igaz, az akarat elfogyó. Sorsa űzi a nagy semmibe a semmi létből. Bár könnypárás őszi világot idéz, a kétség percei felfalják, de ars poeticája is körvonalazódik: a költő úr a képzelet felett!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Kristófné Vidók Margit: Pillanatvarázs című verseskötetéhez

     A sodró, erőteljes ritmusú versekben zenél a tenger, táncol a hópehely, karmazsin ruhát ölt az alkony, ölelkeznek a fák, oson a hold, eltéved a szellő és az ember. Illékony a pillanat, azsúr-foszlányként érzékeljük a perceket, de a költő megragadja az elsuhanó hangulatokat. Az eklogák világát idézi. Szinesztéziák, ismerős akkordok zendülnek fel, mi is átéltünk hasonlókat. A nehézségek ellenére minden légies, bársonyos ebben az álomszerű, misztikus világban. A bizakodásnak helye van, hisz balzsamos szellővel simogat minket, s reményszálakat szőnek pókjai! Az erdő zöld köntösét lecseréli, a robajló vízesés velünk zokoghat, de van megújulás! A költő néhol Juhász Gyula hangján szól. Együtt sóhajt a természettel. Zokogva csendülnek a harangok, finoman beárnyékolja az elmúlás a létezést. Egy gyönyörű lélek kivetülése ez, egy mélyen érző szív feltárulása. Az érett elégikus dalok mellett egy szép tükörverset és pár klasszikus szonettet, megemlékezést is olvashatunk a kötetben. Pillanatvarázsok bűvkörében lapozgathatjuk ezt a verseskönyvet.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Záruba Károly Valér: Vers a szavak palotája című kötetéhez

„Újmódi pásztorunk” az eklogák, időmértékek idillibb világába varázsol minket alliterációi, nyelvi játékai, életbölcsességei, láttató képei, hasonlatai, igényes nyelvezete által. Rájátszik Radnótira, gazdag irodalmi fonódásokat olvashatunk nála, megfogalmazza s alkalmazza is ars poeticáját. Sokszor ódai hangot zendít meg, természeti képei mellett egy-egy barát (és a kedves) alakját is megidézi. A nosztalgia, a finom erotika is megjelenik a sorokban, tükröt mutat a mának.

     Novelláinak balladisztikus jellege drámai hatást eredményez.
A tömör közlések uralkodnak, gyakoriak bennük az elhallgatások, a félbehagyott mondatok. Az életből veszi jeleneteit, gyakoriak a fordulatok, meglepetések, itt érez egy faág is akár, a szegény ember büszkesége, találékonysága ad erkölcsi erőt, példát. Van együttérzés, szeretet a keménységben, zordságban is. A képekkel is illusztrált kötetben egy esszét is olvashatunk a szabadversről a költőtől, aki a kötött formákat kedveli és alkalmazza, ám nyitott az újra is!

Vélemény, hozzászólás?