Kategóriák
KÖNYV

Szabó Eszter Helka Cívisablakok [KMI_M 011]

Szabó Eszter Helka Cívisablakok [KMI_M 011]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A költő a cívisvárosban él, Debrecen ihletforrássá lett. Itt felnövekedő férjétől is sok mindent hallott, házuk és lakóinak sorsát összefonta verseiben Szabó Eszter Helka, ki Szabó Magda szemével figyelte a város utcáit, a házak homlokzatát, titkokat rejtő ablakait.
Nemrég elhunyt tanár apósára emlékezik, több versben is érezhető személyiségének hatása.
Megjelenik a könyvben a szerelem, a bánat, az elvágyódás, befurakszik a sorokba a betegség, a kiszolgáltatottság. A város múltját is rögzíti. A jól megragadott hangulatképek ablakokat tárnak nemcsak Debrecenre, de az olvasóra is!

Kategóriák
KÖNYV

Domokos Edit: Felhőmadár [KMI M 009]

Domokos Edit: Felhőmadár [KMI M 009]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A Felhőmadárban hatalmas erejű, ám ellentétes érzések kavarognak. Nyíló virágok illata leng, zöld rétek, elbűvölő havas hegyek merednek. Lelke az égbe kapaszkodik, a fellegek közé, de vágy-ólmai a földre húzzák. Melegséget áraszt, s ő maga is erre áhítozik, de a fény kihuny, minden elillan, minden egész darabokra hullik… Bár a lemondás és a tűrés korlátai közé szorult, a derűt sugározza!
A költő álmaiból szőtt valóság gyakran szertefoszlik, mint ahogy a felhők is változtatják alakjukat, messze úsznak, s olykor elszórják bánatukat, mintha siratnák a földi lelkeket…

Kategóriák
KÖNYV

Baranyai Attila (Anisse): Lét-buborékok 02. [KMI M 010]

Baranyai Attila (Anisse): Lét-buborékok 02. [KMI M 010]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Anisse haiku-buborékjai újra felpezsegnek. Létkérdéseket feszegetnek, a jó és a rossz fogalmát lengik körbe, felvillantanak egy-egy borgőzös hajnalt, buja gondolatot, néhány vágyálom is ott rejtőzik bennük.  A múló és visszatérő érzések, megélt hangulatok kipattanásának lehetünk tanúi. Megjelenik a természet is bennük. Előtörnek a megkopott emlékek. Több érzékszervünkre hatnak. Színeket látunk, csörrenést, csikordulást hallunk. Felsír az örök szerelem vágya, s felhangzik az eksztázis sikolya. Belekarmol a létbe a fájdalom, de a csacska macska játékossága egy kis időre elfeledteti a gondokat…

Kategóriák
KÖNYV

Kutasi Horváth Katalin: Visszhangok 02. [KMI M 008]

Kutasi Horváth Katalin: Visszhangok 02. [KMI M 008]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Lélekvisszhangok és olykor üvöltő visszhangtalanság, lágyan kísértő hangok, s a fájó csend kínjai erősödnek fel a Visszhangok 01. könyvecske óta. Csábító hegycsúcsok, döngicsélő múlt, kidőlt fák, vérző szívek és napnyugták bukkannak fel a haikukban. Bevillannak derűs, meghitt, békés és feldörrennek félelmetes, megrázó, örökre mély nyomot hagyó emlékek… Mindent a megismételhetetlen, visszahozhatatlan szépség, az elmúlás fájdalma, az emlék gyönyörűsége, a kiüresedett jelen árnya leng be. Több a fagy, mint az izzás. Elfüstölög a lét…

 

Kategóriák
KÖNYV

Jószay Magdolna: Évszakok körtánca [KMI M 007]

Jószay Magdolna: Évszakok körtánca [KMI M 007]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Az évszakok egymást váltják a kötetben. A tavaszról, nyárról és őszről 15-15, a télről 10 haiku követi egymást. A természet határozza meg Jószay Magdolna érzéseit, hangulatait, megnyugvást hoz számára, feldolgozza általuk az eseményeket, segíti, hogy elengedje a negatív gondolatokat, s hogy megértse saját problémáit. Segíti mások megértésében, ő maga is jobbá válik általa.

 

Kategóriák
KÖNYV

Kutasi Horváth Katalin: Visszhangok 01. [KMI M 002]

Kutasi Horváth Katalin: Visszhangok 01. [KMI M 002]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Kiadó

A kötetből sugárzik az a földöntúli öröm, hogy voltak idők, s volt egy-egy hely, amikor és ahol teljes mértékben önmaga lehetett a költő, átélhette a kettős szerelmet, amit a Tátra és párja iránt érzett.
Ez az 55 haiku némely különleges, elvesztett édeni, de beteljesült álom, megélt pillanat, látvány megragadása, mely olykor látszólag futó, tovatűnő semmiség, mégis évtizedekre kihat, dédelgeti, újrateremti, jelenné varázsolja őket megidézője… Van, hogy beleolvad a tájba, vagy az olvadt belé, s vált részévé?

 

Kategóriák
KÖNYV

Jószay Magdolna: Természetdallamok [KMI M 005]

Jószay Magdolna: Természetdallamok [KMI M 005]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A kötet 55 db haikuja egyfajta tematikára épül: a természettel, annak szeretetével kapcsolatos. Az évszakoknak különös jelentőségük van bennük, miattuk változik meg a velünk élő világ. Jószay Magdolna sorai a természet impulzusai által kinyert, velük kapcsolatos, néha átvitt értelmű gondolatokról is árulkodnak.

Kategóriák
KÖNYV

Herczeg-Vecsei Katalin: Balatoncseppek [KMI M 004]

Herczeg-Vecsei Katalin: Balatoncseppek [KMI M 004]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A Balaton a költő szülőhelyéhez, Tapolcához közel helyezkedik el, gyermekkora nyarainak legfőbb színtere. De az ősz ezer színében pompázó, a télen fagyosan dermesztő és a tavasszal újjáéledő tó is számos érzelmet vált ki belőle. A Tapolcai-medence tanúhegyeinek sziluettje, a szőlődombok lankái ihletik, de életmódja, az úszás, a természetjárás, a csónakázás, a horgászat is visszatérő motívuma haikuinak.

Kategóriák
KÖNYV

Baranyai Attila (Anisse): Lét-buborékok 01. [KMI M 001]

Baranyai Attila (Anisse): Lét-buborékok 01. [KMI M 001]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Anisse haiku-formában felmerülő gondolatai, múló, vagy makacsul visszatérő érzései, személyesen megélt hangulatai, még ha meg is próbálja néha kívülről szemlélni és szeretné rezignáltan elidegeníteni őket. Egymásnak feszülő vagy egymáshoz kapcsolódó szavak.
Kibuggyannak belőle, majd elpattannak lét-buborékjai… Ráébresztenek minket valamire… Nem oszlanak a semmibe!
Az ő szemével nézünk, az ő szívével érzünk, s a buborékok hártyáján meglátjuk őt… Hiába csattannak el, megmarad bennünk a látvány, az érzés!

Kategóriák
KÖNYV

Virágok haikura, pundurkára, apevára 2021

Virágok haikura, pundurkára, apevára
Kategória:
Műfajok: , ,
Kiadó:
Közzétett: 2021
Virágok - antológia

Egy ősrégi, egy vadonatúj és egy nem túl régi formában – mindhárom igen kedveltté vált már – tizenhatféle virág szépségeiről, tulajdonságairól, elvontabb jelentéséről olvashatunk verseket az antológiában, egy pályázat anyagának a színe-javát. Göllönt Janka grafikái díszítik a kötetet.

Letölthető a https://mek.oszk.hu/22400/22496/22496.pdf oldalról.