Közelkép: Keszy-Harmath Dániel – 2011

Dálya Gergely: Alkotói közelkép
KESZY-HARMATH DÁNIEL

-Szia! Kezdjük azzal, miért nem teszünk semmit a neved mellé, hogyan is határozod meg magad?

– Nézd, nem nevezném magam költőnek vagy írónak, elsősorban pedagógusnak tartom magam, aki szereti az irodalmat.

Keszy-Harmath Dániel

– Szóval tanítasz.

– Igen, tanítok, nevelek, szeretek, átadok magamból és a tudásomból, szóval ugyanazt csinálom, mint egy író vagy költő, csak közvetlenebbül.

– Mesélj még arról, milyen kapcsolatot véltél felfedezni a tanítás és az írás között!

– A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanáraként ez adott. Illetve először adott volt a tanítás, aztán választottam csak hozzá tantárgyat. Szeretem, és úgy gondolom, jól művelem a magyar nyelvet, és a rajta írt irodalmi alkotásokat is. Szeretem a nagyokat, de a kortárs írókat is szívesen olvasom, és olvastatom másokkal.

-Kik a kedvenceid?

– A nagyok közül Kosztolányi, Arany, Ady, Ambrus; a kortársak közt pedig a legjobb barátom, Kovács Anna, aki szintén verslistás.

-Szóval számodra a Verslista tényleg egy baráti közösség, ha innen van a legjobb barátod is?

– Baráti, de Annát már én hoztam ide, ahogy annak idején, három éve jóbarátom, Baranyai Attila, a listavezető hozott ide engem. Teszem hozzá, ez egy nagyon okos lépés volt.

– Sokat köszönhetsz a Verslistának?

– Igen, rengeteget:sok jó élményt, listatalálkozókat, kemény munkát, a havi pályázatok megszervezését, eddig titkolt fotós és videós képességem kifejlesztését, nagyszerű pályázati lehetőségeket,egy egyiptomi utat és persze a többiek sok-sok jó versét és novelláját.

– Térjünk ki egy kicsit erre az egyiptomi útra!

– A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, a VPM és a Barátok Verslista által közösen kiírt „Az én Egyiptomom” című novellapályázaton első helyezést értem el az Egyiptomi csata című novellámmal, amely egy csattanóval végződő „csalimese” vagy úgynevezett „short story”. Nagyon örül-tem az elismerésnek, ezt óriási dolognak tartom, és nagyon hálás vagyok a kiíróknak a nagy nyereményért.

– Egyébként jártál már Egyiptomban?

– Nem, eddig Európán kívül még nem jártam soha, így most nagyon izgatott vagyok az út előtt pár hónappal.

-Említetted, hogy a novella műfajában alkotsz, de mi a helyzet a versekkel és a versírással?

– A verseket szeretem, de a versírást meghagyom inkább másoknak, akik jobbak benne. Ezen a téren inkább csak szárnypróbálgatásaim vannak. Ha írok is verset, az általában nem komoly, inkább a játékosságra, zeneiségre törekszem, asszociálok,és ilyenkor is legfőbb eszközöm a humor.

-Hol olvashatjuk az írásaidat?

– Mivel kezdő vagyok, és a tanítás, tanulás szinte minden időmet leköti, kevés mű születik tőlem. Ezeket itt, a Barátok Verslista köteteiben olvashatjátok. Máshol még nem nagyon publikáltam.

– Említetted, hogy tanulsz is. Mit?

– Az írástól kicsit távoli területen, az alkalmazott nyelvészet berkein belül anyanyelv-pedagógiával foglalkozom, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik PhD-programjában.

– Akkor a következő publikációdat, a disszertációdat is elolvashatjuk?

– Igen, hamarosan.

(A fenti cikk megjelent a Képzeld el… c. irodalmi folyóirat az évi számában)

KÉPZELD EL… –IRODALMI FOLYÓIRAT 2011/3-4. SZÁMISSN 1789-647972-Térjünk ki egy kicsit erre az egyiptomi útra!A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, a VPM és a Barátok Verslista ál-tal közösen kiírt „Az én Egyiptomom‖című novellapályázaton első helye-zést értem el az Egyiptomi csata című novellámmal, amely egy csattanó-val végződő „csalimese‖vagy úgynevezett „short story‖. Nagyon örül-tem az elismerésnek, ezt óriási dolognak tartom, és nagyon hálás va-gyok a kiíróknak a nagy nyereményért. -Egyébkéntjártál már Egyiptomban?Nem, eddig Európán kívül még nem jártam soha, így most nagyon izga-tott vagyok az út előtt pár hónappal.-Említetted, hogy a novella műfajában alkotsz, de mi a helyzet a ver-sekkel és a versírással?A verseket szeretem, de a versírást meghagyom inkább másoknak, akik jobbak benne. Ezen a téren inkább csak szárnypróbálgatásaim vannak. Ha írok is verset, az általában nem komoly, inkább a játékosságra, zene-iségre törekszem, asszociálok,és ilyenkor is legfőbb eszközöm a humor.-Hol olvashatjuk az írásaidat?Mivel kezdő vagyok, és a tanítás,tanulás szinte minden időmet leköti, kevés mű születik tőlem. Ezeket itt, a Barátok Verslista köteteiben ol-vashatjátok. Máshol még nem nagyon publikáltam.-Említetted, hogy tanulsz is. Mit?Az írástól kicsit távoli területen, az alkalmazott nyelvészet berkein be-lül anyanyelvpedagógiával foglalkozom, az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem egyik PhD-programjában.-Akkor a következő publikációdat, a disszertációdat is elolvashatjuk?Igen, hamarosan