Közelkép: Vitál Mária – 2013

Gősi Vali: Alkotói közelkép
VITÁL MÁRIA

Életem színes szőnyegét tekerem,
 53 éves emlékem hintem bele.
 Szóvirággal díszítem álmaim,
 Hangtalanul kergetem vágyaim…”

– olvasom, és adom közre a szerző bemutatkozó sorait, mintegy Ars poeticájaként.

Vitál Mária

Életútjának legfontosabb állomásairól így vall:

1958. december 25-én Kemecsén születtem, Nagyhalászban a játékos gyermekkorból felcseperedtem, és Nyíregyházán hamar felnőtté lettem.

– Elárulod, mikor és milyen indíttatásból kanyarodott életutad az irodalom szeretete, a költészet felé?

Születésem óta a földi élet szépségeivel, örömeivel, megoldandó kérdések válaszaival keresem az élet ajándékát. A kacskaringós úton, számtalan buktatón keresztül, ezernyi lehetőség és felfedezés segített megtalálni az öröm forrását.  Örömmel tölt el, ha felfedezem a magyar kultúra ékszerdobozában a reánk ragyogó gyémánt kincseket.

– Azt mondod, érzésvilágod és a megélt életesemények, a világ dolgai iránti kiváncsiságod, érzékenységed segítenek az értékes emberlét keresésében. De hogyan őrzöd, ápolod, adod tovább a megtalált értékeket? Versekben? Prózában? Esetleg képzőművészeti alkotásokban?

Lehetőségeimhez képest sokféle módon őrzöm, ápolom és megismertetem másokkal is a még létező értékeket. A kutató, felfedező és felismerő életszakaszaimban számtalan öröm, bánat, szenvedély, szenvedés; álmok, vágyak, igazság, sorscsapás és a természet szépségének élményei: mind-mind írásra késztetnek. Az érzéseket, gondolatokat nemzeti nyelvünk gyöngyszemével, a verssel próbálom közvetíteni, valahogy így:

„a magány üres udvarában,
 a fájdalom sötét kapujában,
 a siker fényes küszöbén,
 az öröm bódító mámorában,
 a képzelet szárnyaló szárnyán,
 a Múzsával  együtt születik.”

Vitál Mária publikációi – a teljesség igénye nélkül:

a  Sóstó, a Nyírség Oázisa c. könyvben, a Kultúra Lovagrendje évkönyvben, a Barátok Verslista kiadványaiban, az Irodalmi Rádió „GONDOLATOK ÉRTÉKE” c. rádióműsor hangzó és nyomtatott kiadványában, önálló, verses összeállítása a Feketén Fehéren című irodalmi folyóiratunkban jelentek meg.

(http://poeta.hu/feketen-feheren/2010_01/FF2010_01.pdf)

Önálló kötetei:

2002 Élet özönvíz után
2006 Életút – életmű képekben
2008 Igazgyöngy (verseskötet)

Várjuk írásaidat továbbra is a Barátok Verslista tagjainak, olvasóinak örömére. További szép alkotó munkát kívánunk!

(A fenti cikk megjelent a Képzeld el… c. irodalmi folyóirat az évi számában)