Kategóriák
Játék

Torma Zsuzsanna – 2023

Kategóriák
Játék

Karácsonyi versek


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}
Kategóriák
Játék

Kincses János – 2023

Kategóriák
Játék

Herczeg-Vecsei Katalin: Balatoncseppek


1. Legnagyobb tavunk egyben ................. legnagyobbja is — kötőjel nélkül.
2. HerczegVecsei Katalin szülőhelye.
3. A Balaton ilyen nyári napokat kínált számára.
4. Ilyen télen a magyar tenger — 2 szó.
5. Ilyen tavasszal a tó.
6. A szerzőt a ........................... tanúhegyei ihletik — kötőjel nélkül.
7. ............................... a tó víztükre, mely Katalin ihletője — 2 szó.
8. Ebben is tetten érhető a tájhoz való kötődése a szerzőnek.
9. Katalin haikuinak visszatérő motívuma a természetjárás és a horgászat mellett.
10. Kimeríthetetlen témája a vízen tükröződő .......................... — 2 szó.
11. Ezek a jelenségek is témájául szolgálnak a haikuknak.
12. Az ő festménye látható a borítón — teljes név, 2 szó.

Kategóriák
Játék

Jószay Magdolna: Természetdallamok


1. Ki fotózta a borítón található képet?
2. A haikuk főszereplője a .....
3. A borítókép hátterében ez látszik, ez húzódik.
4. Ilyenek a példányok. Nem névre szólóak, hanem ..... — többes számban.
5. Magdi szerint különös jelentőségük van, miattuk változik meg a világ.
6. Különleges sugallata lehet a ...... hatásának.
7. A végtelen természet részei ezek a szorgos kis rovarok.
8. A természet impulzusai sokszor ilyen gondolatokká formálódnak — két szó.
9. Ezt jelenti többek között a szerzőnek a természet.
10. Ezt a minikönyvet is ő kötötte.
11. Ennyi szótagból áll Magdi könyvének a címe.
12. A kötet sorszáma — KMI M 00 ...

Kategóriák
Játék

Petres Katalin: Ajándék


1. Petres Katalin könyvének kivitele — borító.
2. A könyv terjedelme — oldalszám.
3. Ez édes kényszer a művész számára.
4. A szeretet hátrahagyott .......... ez a könyv.
5. Furcsák ezek a hónapok a versekben.
6. Kegyetlenek ezek a hónapok a versekben.
7. Ilyen a végzet, mely meghatározza a költő tudatát.
8. Ezt szór ránk a gyermekkor varázsa.
9. Ez a tájegység meghatározó Petres Katalin életében, gondolkodásában.
10. Versgyöngyeit ennek a dalnak a láncára fűzi.
11. Az asszociációk és az evokációk mellett találhatóak a kötetben.
12. Ezt visel Petres Katalin a kötet hátoldalán található fotóján.

Kategóriák
Játék

Horváth-Tóth Éva: Bennem a világ


1. Ő az, kinek prózájához hasonlatos Horváth—Tóth Éváé.
2. Könyvének kivitele.
3. Könyvének terjedelme — oldalszám.
4. Ez az a tulajdonság, mit leleplez több novellájában is.
5. Ilyen igékkel tűzdeli prózáját.
6. Ezen alapszik érdekfeszítő prózája aprólékos .....
7. Sok prózájának a hangvétele ilyen.
8. Ilyenek tájleírásai.
9. Emlékidézéseinek jelzője többes szám.
10. Van, hogy fennkölt, máskor ....... őszinte prózája.
11. Sokszor nem a külvilágban, hanem itt zajlanak a történések.
12. A ..... és a meglepetés, csattanó sokszor velejárója történeteinek.

Kategóriák
Játék

Holéczi Zsuzsa: Sorsfordítók


1. A regény főszereplőjének neve.
2. Sok ........ éri a főszereplőt.
3. Ezekben az években játszódik a cselekmény Ezerkilencszáz.................
4. Hol él a főszereplő apácaként?
5. Meghal a főszereplő húga. Ok ...........................
6. Hova szánja a főszereplő a húgának írt levelet? A ...............
7. Honnan derül ki az igazság a regény végén? Egy ...........
8. Itt kezdődik a regény. Az alföldi ..............
9. A regény terjedelme .............. oldal
10. A borítón a cím előtagjának a ................... mije? olvasható
11. A könyv jelzete KMI A 00.... betűvel
12. A regény végén fontos szerepet tölt be ez a tárgy.
13. Ezt kellett elszenvednie a főszereplőnek kiskorában.

Kategóriák
Játék

Sida-kötetek


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}

Kamarás Klára köteteinek címét keressük.

Kategóriák
Játék

Kutasi H. Katalin: Visszhangok


1. ....... szerelmet érlelt a költő szívében a Tátra.
2. A ....... vágya feszíti szét a lelkét.
3. Ezt teszi a Tátra az első haikuban.
4. A zengés jelzője, mely lelkébe villan.
5. A gombócos haikuban ilyen lett a szíve.
6. Ez tűnik fel a titkot zúgó vízeséssel együtt.
7. Ezt teszi az éggel a tengerszem.
8. Hol táncol a napfény? ........... szirmán
9. Ki birtokolja a tükröt, hol a rezdülés vibrál? A .....
10. Így fekszik a lét utadon.
11. Ilyen fák dalolnak az éledő erdőben.
12. Így fehérlik a hóvirág.
13. Ő néz a gépbe az úton.