Könyvajánlók – 2016

Petres Katalin: Könyvajánló
Jártó Róza: Anya! Nézd, egy szép virág… c. kötetéhez

Jártó Rózát elsősorban prózaíróként ismerhettük meg, eddig három prózai könyve jelent meg, de ezzel a kötettel új oldalát fordítja olvasói felé. Már a cím is a megszokott egyszerűségre utal. Valóban, a versekben a mindennapi élet apró csodáinak felfedezése és szépsége köszön vissza. Öt alcím, azaz ciklus köré csoportosította tiszta csengésű, népies hangzású verseit, és ezek a cikluscímek is önmagukért beszélnek: Jelek; Harcok harca; Anya! Nézd, egy szép virág…,; Almafa; A veréb álma. Hasonlóan prózájához most is az egyszerű, hétköznapi kisember érzésvilága csendül ki csodálatos költeményeiből. Az élményt fokozza a kötettel együtt kiadott CD „Dallamokkal ölelt rímek” címmel, ahol Róza 17 versét Derkovats Gyula zenéjével más dimenzióban élvezhetjük. Mindenképp különleges ajándék számunkra Róza új kötete.

Petres Katalin: Könyvajánló
Bubrik Zseraldina: Elengedés című kötetéhez

Ha a kötet címadó novelláját olvassuk el először, azonnal Bubrik Zseraldina legfontosabb értékét ismerjük meg: az örök küzdelem vállalását a boldogságért és a megújulásért. Különösen találó a lufiszim­bólum, és ahogy a költői képet végigviszi ebben a „gondolati lírában”. 2015 de-cemberében jelent meg, huszonhét novellát, hét mesét és huszonkét verset tartalmaz. Zseraldina prózájára kifejezetten a líraiság jellemző, meséi kedvesek és csattanósak, tömör verseiben a világ apró szépségeire, a szeretet és az egymásra figyelés fontosságára figyelmeztet. Zseraldina stílusa közvetlen, egyszerű, olyan, mintha éppen az olvasóval beszélgetne, vagy megszólítaná utazás vagy sétálás közben. Képei a természet szeretetéről és aprólékos megfigyeléséről árulkodnak, hiszen a Bükk csodái veszik őt körül. A könyv formája és terjedelme miatt kiváló társ lehet utazáshoz elgondolkodtató soraival. Minden korosztály számára kínál élményt és gazdagítja az olvasó lelkét.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
M. Simon Katalin: Ha eljön ideje című kötetéhez

A költőnő válogatott verseit olvashatjuk, ha kézbe vesszük Ha eljön az ideje c. kötetét. Négy részből áll (Kell a szó!, Gondolatok, Szerelemidő, Üzenetek), s ezeket szép fényképek: fia, Adrian Magerusan természetfotói választják el egymástól.

Feltárja szülőföldjéhez való viszonyát, s jó érezni, milyen elfogult az anyanyelvével szemben. Felidézi őseit. Mindenhol barát veszi körbe: fa, zúgó szél, átlelkesített kő a helytállás szimbólumaként, és sokat jelent neki a tücsök szava, „akit” egy kicsit saját alteregójának tart.

Nála képesek az árnyak is ölelkezni. A népdalok szimbolikáját és letisztult formáját idézik versei, s mintha onnan röppenne be újra és újra egy-egy madár. A költőnő megidézi az évszakokat, rábukkan a tiszta forrásokra, s ez is jelképes. Kifigyeli és átadja az erdő teremtésének titkát. Hisz az értelemben, a felsőbb gondviselésben.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
M. Simon Katalin: Megtisztulás című kötetéhez

A kötet novellái mélyen megérintik az olvasó lelkét. Magukkal ragadnak, belefeledkezik az ember a folyásukba. Közvetlen, bizalmas hangon mesélnek, együtt érzünk a szereplőikkel. Életképeket tárnak fel egy olyan világból, melyre még sokan emlékeznek, de melyet ennél is többen idegenül, talán hitetlenkedve szemlélnek, mert az utóbbi időkben annyira megváltoztak az erkölcsök, az emberi viszonyok és lehetőségek.

Egyénített sorsokat ismerünk meg az írónő választékos nyelvhasználata, a lírai módon feltárt lelki folyamatok, belső történések segítségével. Olykor balladisztikusak a novellák, csak érezzük, mi történhetett, a kihagyásos drámai szerkesztés is több helyen érezhető, jó értelemben feszültséget, várakozást kelt. A sorsot elkerülhetetlennek mutatják ezek az írások. Élet, születés, halál, tragédia, elfojtott szerelem, házasság jelenik meg bennük leginkább, s érdekes, ahogy tanúivá válunk annak, hogy éli meg az egyén azt, ami majd a történelemkönyvekbe kerül. Megtisztulunk mindannyian a történetek által.

Dömötör-Nagy Nóra: Könyvajánló
Tátos Gyöngyi: SISI című kötetéhez

Ez a könyv egy kis galamb, Sisi történetét meséli el. Minden egyes fejezet rövid életének egy-egy fontos állomását mutatja be. Az egyes részek növekedésének, önállósodásának, párválasztásának, családalapításának és az emberekkel, állatokkal való kapcsolatának egy-egy pillanatfelvétele. Az írónő szeretetteljesen írt a jószágokról, szinte már olyan, mintha a saját élményeit és megfigyeléseit vetette volna papírra.
A történet jól bemutatja az ember és állat közti kapcsolatot, hogy miképp értik meg egymást, és ezt néha hasonlatokon keresztül veheti észre az olvasó. A mű erőssége a sok élettel teli természeti kép. A regényben minden szereplőnél fellelhető a humor, ami még szórakoztatóbbá teszi az olvasást, de emellett két igazi akciójelentettel is találkozhat az olvasó. Minden korosztály élvezettel tudja forgatni a könyv lapjait, köszönhetően az izgalmas történetszálnak.

Dömötör-Nagy Nóra: Könyvajánló
Lénárt Anna: Fagyos ölelés című kötetéhez

Lénárt Anna Fagyos Ölelés című novelláskönyvét ajánlom mindenkinek, aki éppen nehéz időket él meg. Ezek a szórakoztató és tanulságos történetek képesek arra, hogy mosolyt csaljanak az arcunkra még ilyenkor is. Minden egyes novellának megvan a maga sajátságos hangulata és üzenete, ám mégis egy egészet alkotnak mint könyv. Az összetartó kapocs a család és a szeretet témája. Különböző élettörténeteken keresztül ismeri meg az olvasó, hogy milyen fontos szeretni és szeretve lenni, illetve mi történik akkor, ha ennek hiányában szenvedünk.

A könyv egyik erőssége, hogy hétköznapi szituációkról szól, így könnyű

azonosulni a karakterekkel. Tekintve, hogy novellákról beszélünk, elég rövidek ahhoz, hogy az ember várakozás közben, vagy egy-egy szabad percében szórakozásképpen elolvasson egyet belőlük.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Györke Seres Klára: Lelkemben című kötetéhez

Györke Seres Klára tizedik kötetében hangulatképeket villant fel múltjából és jelenéből, bölcs élettanácsokat ad, filozofikus kérdéseket tesz fel, gyermekkori emlékeket idéz meg, felfedi édesanyjához és testvéreihez fűződő érzéseit, fájó hiányukat. Az az érzésünk, hogy a költőnő bármerre is jár, vers terem az élményből.

Tanúi lehetünk vágyakozásának, szeretetre vágyó és szeretetet önzetlenül nyújtó feltárulkozásának. A természeti erők nála együtt érzőek, boldogságot ígérnek. A könnyed, légies ragyogás, repülés érzetét keltik sorai, melyekbe sokszor beszüremlik a zene is. Visszatérő, skandálásra sarkalló, tömör igazságokat is felfed.

A kötet játékos evokációt, s mély vallomást is rejt a költészetről. Viszszatérően fel-felcsillannak a gyöngyök a kötet lapjain, hol könnyé, hol szonetté formálódnak, akár egyszerre mindkettővé…

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Jalcs Irén: Szeretet szőttes c. novelláskötetéhez

Elgondolkodtató, a legmélyebb emberi érzéseket, a lelkek kommunikációját, az éltető erőt, az empátiát, a szerelmet, a szeretet megragadó írások ezek, melyekben a boldogságkeresés, a magány feloldása a fő cél, hogy szeretetben élhessünk és halhassunk, akkor is, ha néha fájó, terhes is ez az érzés, legalább megízlelhessük.

Ezt két ember, ember és állat /hangszer /festmény, szülő és gyermek vagy testvérek között is sajátosan, egyéni szempontból ábrázolják a szép történetek, melyekben néha azt érezzük, felgyorsult az idő, s néhol szinte ritmikussá válik a próza.

Néha varázsossá, meseszerűvé válnak az események. Mégis érezzük, korántsem felhőtlen a felbukkanó szereplők élete. Lehet akadálya a különlegesen átélt érzelmek kiteljesedésének, de a betegség, az öregség ellenére igenis győzedelmeskedhet, támaszt jelenthet a szeretet.

Liszka Gyöngy: Könyvajánló
Kühne Katalin: Tajtékok fodroznak című kötetéhez

Számtalanszor megesik az emberrel, hogy akár séta közben, egy parki árnyas padon ülve, vagy épp az otthon kényelmében, de elmereng egy kicsikét az élet dolgain, az emlékeken. Aki ezt a könyvet kezébe veszi, egy pillanatra kibújhat saját bőréből, átformálódhat büszke anyává, turistává, levetheti a hétköznap szürkeségét és új köntösbe bújhat. Ez a kötet az első betűtől az utolsóig egy őszinte és szívmelengető írásokat felsorakoztató gyűjtemény. Vibráló és eleven szavaival mindig oda talál, ahova csak kevesen tudnak. Változatos stílusával bármilyen képet elénk varázsol: magzattá válhatunk, elutazhatunk Szegedre, Miskolcra vagy akár a büszke Hargita lábaihoz. Hol megnevettet, hol könnyeket csal arcunkra, s minderre azért képes, mert szavai hordozzák mindazt, ami bennünk rejlik. Megtanít hinni, remélni, szeretni és segíteni. Megtanít tanulni. A múló értékek és az emberek halandóságának dacára műveiből világít örökre a szeretet fénye, mellyel körbevette saját világát.

Liszka Gyöngy: Könyvajánló
Kühne Katalin: Ormok, lombok, tisztások című kötetéhez

Az Ormok, lombok, tisztások nem egy egyszerű útikalauz a hegyekbe. Sokkal több annál. Mindamellett, hogy szemünk elé tárnak számos izgalmas utat a bükki hegyekbe, többet is megtudhatunk róluk, a turista-dinasztiáról. Megismerhetjük a családfát is, ismerős nevekre bukkanva már az első oldalakon. E kötet segítségével átélhetjük a kirándulásra készülés, indulás izgalmát, a hegyek titkainak felfedezésének örömét, a csodák látványát. A gyűjtemény számos személyes elbeszélés lenyűgöző arzenálja, mely elvezet bennünket a rengeteg ösvény végeláthatatlan útvesztőjében. Az olvasás alatt mi is részesei lehetünk a szabad mozgásnak, a valóság szépségeiben való gyönyörködésnek, a valódi igaz csöndnek, melyet minden ember, s nem csak természetbarát, szeret hallgatni. Mi magunk is kedvet kaphatunk a túrázáshoz, hogy mi is érezhessük a talpunk alatt ugyanazt a talajt, érezhessük ugyanazt az illatot, és átélhessünk hasonló pillanatokat, ha már ugyanazokat nem lehet.

Keszy-Harmath Dániel: Könyvajánló
Lénárt Anna: Lelkek tánca című kötetéhez

Csavarodó szürke-piros DNS-szál a kékes színvilágú vers­kötet, a Lelkek tánca borítóján. Az apró könyv megannyi kis gyöngyszemet tartalmaz, amelyek a költőnő, Lénárt Anna ő­szinte, sokszor kitárulkozó vallomásait öntik verses formá­ba. A költőnő barátnője már az ajánló-előszóban megjegyzi, hogy Lénárt Anna gyermekkorából hozta az olvasás és a vers szeretetét, ez emlékidézés formájában meg is találha­tó a kötetben. Dominálnak az érzések, érzelmek, főként a szerelem, a kötődés, az útkeresés nehézségeinek megélése. A művek többsége Battonyán keletkezett, igaz, nem egy i­dőszakban. A versek között találunk szépen megszerkesz­tett kalligrammát (Élet!), akrosztikonos szerelmes játék­verset (Az ábécé betűire), haikuciklust (Idő), de a címadó vers (Lelkek tánca) is igazán különleges képi világgal bír. A versek egészét áthatja a tiszta lélek, a féltés, a gondosko­dás, és kimondásra kerülnek igazán fontos kérdések is…

Keszy-Harmath Dániel: Könyvajánló
Mukli Ágnes: Korlátnak dőlve című kötetéhez

Az ember egy négyzet alakú, képeskönyvre emlékeztető, vékony, zöld színű kiadványt tarthat a kezében, ha a Korlátnak dőlve című verseskötetet lapozgatja. A könyv belseje is letisztultságot sugároz; a tipográfia egyszerű, az apró betűkben ott rejtőzik a vers és a személyes élmények, tapasztalatok találkozása. A könyv fejezeteit mottók és fejezetcímek indítják, az oldalszámok szó szerint a lap oldalsó részére kerültek, s a szavak általi képzeletbe merülést segítik a fel-felbukkanó illusztrációk. A megszerkesztettség kétségtelen: a nagy költőelődök előtt való tisztelgésnek éppúgy jutottak oldalak, mint a tűnődésnek vagy a szerelem érzésének. Műfaji-formai sokszínűség jellemzi a kötetet: a tercinától a haikun keresztül a négysoros népies jellegű versformákig és a szabadversig sok minden megtalálható a dal, az ars poetica vagy az idill műfajában.

Kovács Daniela: Könyvajánló
Millei Lajos: Szófüzérek melegében c. novelláskötetéhez

Ha a kedves olvasó szeretné megmerítkeztetni a lelkét életízű, valóság-illatú szóölelésekben, ha egy-egy lélekrezdülésben nemcsak a tettel szeretne találkozni, hanem a tett mögé rejlő Emberrel is, akkor szívből ajánlom olvasásra Millei Lajos Szófüzérek melegében című novelláskötetét. Ha bármelyik írásába beleolvasunk, a legelső sor kézen fog és elvezet oda, ahol az öröm, a szomorúság, a tapasztalat, a hit, a vágy, a lemondás megfogant. Már a bevezető prózában, vagyis „A tíz forintos vásár” című novellájában is lírai szavak pompájában, de pőre lélekkel mutatja meg mindnyájunknak gyermekkori éveinek tragikumát.

Az Édesanyja védelmében fellázadt gyermek végül fájdalmas és keserű búcsút vesz záró írásában attól az asszonytól, akit életében imádott, halálában pedig emléktöredékekből szilárd templomot épít szíve mélyén, melynek oltárára eleven kultuszként emeli fel. Nemcsak az élet nagy drámai jelenetei teszik értékessé a 237 oldalas könyvet, hanem az igényes küllem is. Kezünkbe venni, belelapozni léleküdítő megpihenést jelent a tiszta művészet oázisain. Szeretettel ajánlom azoknak, akik önérzetes és méltóságteljes alkotásokra szomjasak.

Baranyai Attila: Könyvajánló
Kamarás Klára: Pünkösdi kenyér című kötetéhez

Már a könyv címe is különös, de nehogy valaki szakácskönyvre gondoljon! A címadó novella az írónő egyik legkedvesebb emlékéről szól, az eljegyzési ebéd előtti készülődésről. A többi történet is valós eseményre utal. Alapelve, hogy a múltról csak igazat szabad írni, sőt jó lenne, ha sokan megírhatnák emlékeiket, mert a történelem az egyes ember megélt mozaikjaiból áll. Nem engedhetjük meg, hogy az utókor átfesse múltunkat. Ugyanazt az eseményt lehet gyűlölni és lehet szeretni, saját élethelyzetünk miatt. Egyet nem szabad: hazudni. Ilyen gondolatok jegyében indul Kamarás Klára új könyve, és ez prózáit és verseit egyaránt jellemzi. Írásaiban dédelgetett szerepet kapnak az állatok, különösen a kutyák. Brumi kutya utolsó levelét olvasva úgy éreztem, hogy szinte saját magáról ír: „Késő vén koromig szolgáltam eleget, kutyamennyországba, tudom, beléphetek” Az öreg hölgy leltára című vers öniróniája már szembeszökő és meg is mosolyogtat. A tárgyak mögött is mindig ott az ember. A Nekrológ a törmelék fölött összetört tálcájában azonnal felismerjük kiszolgáltatott, semmibe vett önmagunkat, akit lehet, hogy csak akkor becsülnek meg kellően, mikor már késő. A könyv utolsó oldalain töredékeket, rövid versötleteket olvashatunk, rendszerezve. Ezek is a költőnő világképét, életfilozófiáját vetítik elénk. A néhol érezhető öreges naivitás mintha nagymamánk arcát idézné, s ettől az írónőt az olvasó szinte azonnal saját családtagjának tudja elfogadni. Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik Kamarás Klára eddigi írásait, életútját már megszerették, és azoknak is, akik most találkoznak vele először. Olvassák el a Pünkösdi kenyeret, nem fogják megbánni!

Keszy-Harmath Dániel: Könyvajánló
Diana Soto: Nézz fel a holdra! című kötetéhez

A fiatal, Spanyolországban élő költőnő kötete, a Nézz fel a holdra! címet viseli, ami már önmagában az álmodozásra, a Földön túli világok, érzések, pillanatok megélésére asszociáltatja az olvasót. A könyv nyitó­verse egy szonett a világra jövetelről, amelyet ars poéticaként is értelmezhetünk: a költőnő célja végigjárni az utat az elejétől a halálig, és ezt be is mutatni. A versekhez illusztrációk is készültek, vezetve egy kicsit az olvasó fantáziáját, igényesen, a versek után illesztve. A művek mindig új oldalra kerülnek, egy új aspektust mutatva az életről való gondolkodásból, viszont a köztük levő átvezetés, dinamika is jól kirajzolódik. A versek témái és formai megoldásai is nagyon színesek, az előbb említett szonett mellett találunk szabadverset, páros rímes négysoros strófákat, anaforikus szerkesztésű, megható ódát, amelyet a költőnő Édesapjához írt. A zeneiség, a szavak egymásutánisága is professzionálisan megtervezett. A költőnő egyedi rímei, szimbolizmust idéző képei egy másik világba vezetnek (Fehér hattyú). A versek mellett drámarészlet és útibeszámoló jellegű „ajándék” novella teszi teljessé a kötetet.

Vélemény, hozzászólás?