Könyvajánlók – 2024

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Szabó Edit Irma: Napköntösben c. kötetéhez

Szabó Edit Irma lelkében szavak íródnak, s ezek képzelete szárnyán repülnek felénk. Szóvarázsló, ki rímekbe szedi önarcképét, a lelkében és emlékeiben zajló folyamatokat.

A természet szerelmese, beleolvad a tájba. Bármerre jár, szóvirágok nyílnak útján. Virágterápiája gyógyítólag hat vissza ránk. Átszövi sorait a dallam, felkap minket a mesés szellővel együtt a versek ritmikája is. Finom, érzékeny lélek, meghitt szeretetet tükröznek szavai. Képes mindenről megfeledkezni, képes téren és időn túl létezni. El tudja űzni a másik félelmeit. Lírájában felsejlenek a védikus tanok, a hálaadó szereteten túl erőteljes szerepe van a spirituális energiáknak, a szakrális hatásoknak.

Haikukat, apevákat és néhány rövidebb prózát is tartalmaz a könyv. Történetei hangulatos megragadásai például a gyermeki és a felnőtt lélek összetalálkozásának.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Herczeg-Vecsei Katalin: Et cetera c. kötetéhez

Katalint elsősorban haikui által ismertük idáig, de más formákban is kipróbálta magát. És akkor hol a többi műve? Itt, ebben a könyvben! Pundurkák, dalszerű vallomások, pillanatképek, haibunok, rövidprózák stb. Nos, ez a “satöbbi” ihlette a kötet címét. Pundurkáiban a barátságról, a szerelemről meghitt vallomásokat olvashatunk, s feltárul a bensőséges anyai szerető lélek. De megbújik benne a rezignált hangú bölcs is. Vallomásaiban a versek könnyed ritmusa segítségével a színes álmok erdejébe repít minket, és álomszerűen össze is moshatja a dolgokat. Pillanatképeiben hol az árny, hol a derű az erősebb. Lelke belesimul az évszakokba, emlékeket idéz. Haibunjait, haikukkal színesített útirajzait – melyek egyszerre valóságosak és a képzelet szüleményei, valódi térben, s egyben szellemi síkokon, az érzelmek birodalmában zajlanak – kuriózumnak érzékeljük. Az érzékenység kultikus bűvöletébe kerülhetünk ezek által.

Nagyon izgalmas, érdekes irodalmi-érzéki-filozofikus utazást kínál a kötet néhol Tóth Árpádra, József Attilára emlékeztetve.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Golán Angéla Gabriella: Gondolatmolekulák c. minikötetéhez

A magyar-német nyelvű könyvecske Golán Angéla feltülemkedő, röpke gondolatait tartalmazza, melyeken keresztül arra késztet minket, olvasókat, hogy elgondolkodjunk az élet igazán fontos dolgain. Szeretné, ha felismernénk lelkük mélységeit és a személyiségüket formáló erőket, élményeket, és ráismerjünk a minket támogató emberekre, akikért érdemes élni. Gondolatmolekuláiból erőt meríthetünk, s általa szembe tudunk szállni a bennük bujkáló démonokkal.

A kötet a szerző leírása alapján azért kapta ezt a címet, mert a molekulákat két vagy több semleges atomból  álló anyagi részecske alkotja, melyekben az atomokat erős kötés kapcsolja össze. Ezek állhatnak egyetlen kémiai elem vagy többféle elem atomjaiból is, épp úgy, mint Golán Angéla érzései, gondolatai és tapasztalatai, melyek személyiségét formálják.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
KMI-VERSLISTA: LÉT-SZÍN-TEREK 02. c. minikötetéhez

Újra a létezés színterein barangolhat, ki a verslistások újabb pundurkáit lapozza. Tizennyolc szótagba foglalt gondolatainkban valós és szimbolikus, konkrét és elvont kiruccanásokat teszünk külső és belső világunkban. Körülnézünk az aranyló, lüktető domboldalakon, a hangulatos lankák közt; leereszkedünk a tengerek mélységeibe, mint a gyöngyhalászok; bemerészkedünk a barlangok sötétjébe, hogy meghallgathassuk szívverésüket. Aztán felemelkedünk, szellőként vándorlunk a felhőhegyek közt; vagy oázist keresünk a lét sivatagjában. A vadasparkba ellátogatva felmerülhet a kérdés: kit kitől kell védenünk. A romok közt sétálva meghalljuk a múlt üzenetét; a fehér falak között vajúdó sikoly ráébreszt minket: beteg a világunk, nemcsak a kórházakban van szükség gyógyítókra… Tévelygő lelkek bolyonganak létünk alagútjában, szeretnénk meglátni a kiutat. Kacatok helyett igazi kincseket kínálunk a padláson, s lélekpincéink mélyén a titkok csendje lappang. Mindenkit várunk, jöjjön velünk, bebizonyítjuk: az alkotás az igazi élet-szín-terünk!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Jószay Magdolna: Anyám emlékére c. minikötetéhez

Jószay Magdolna legdrágább kincse a biztonságot adó, áldozat- és segítőkész, szerető, támogató, óvó édesanyja volt, neki állít emléket az ötvenöt kis hangulatképpel. A bevezetőben beszámol arról, hogy milyen küzdelmes volt anyja élete, s hogy vált példaképévé.

A háború, a nélkülözés, majd a családtagokról való gondoskodás nehézségei révén becsülendő a helytállása. S mily fájó, hogy aztán ő maga is hosszas ápolásra szorult. Betegsége által csak árnyéka lett önmagának, s a világ kiismerhetetlenné vált számára.

Esküvői képének megidézésével, a költő gyermekkorának felelevenítésével indul a haikuk sora, az anya emberekhez, valamint az állatokhoz való viszonya is körvonalazódik a versek által. A szeretet, a hála érződik ki minden szóból, és a mérhetetlen fájdalom, a tehetetlenség kínja a beteg édesanya megverselésekor, majd a ripityára tört lélek búcsújának leszünk tanúi, s elvesztése annak ellenére is gyötri, hogy ez imádott édesanyja súlyos állapotában egyfajta megváltás már.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Domonkos Marcell: A pillanat íze c. minikötetéhez

Domonkos Marcell tizenhét évvel ezelőtt kezdett megismerkedni a japán nyelvvel, melynek tanulása során érdeklődéssel ismerkedett meg a japán kultúrával, irodalommal, s így a haiku formájával is. Az olvasott versek hatással voltak rá, s arra ösztönözték, hogy maga is kipróbálja ezt a versformát. 

Kezdetben környezetéről és a megtapasztalt természeti jelenségekről írt, majd  kialakult egyéni stílusa, s áttért a hétköznapokban megtapasztalt dolgok megragadására, élete meghatározó fordulatainak rögzítésére. 

Olykor csak az utcán sétálva, váratlanul született meg egy-egy verse, de volt, hogy hosszasan tervezgette sorait. Marcell szeret egy jellegzetes, konkrét pillanatot fényképszerűen rögzíteni. A haiku lényege pedig éppen egy ilyen múlékony időpillanat megörökítése.

A költő sajátságos látásmódja olvasás során egyértelművé válik, s ez különlegessé teszi a minikötet hangulatát és stílusát is.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Lám Etelka: Örökmécses c. kötetéhez

Lám Etelka versei légies, álomszerű, idillikus, békés képeket vonultatnak fel, de sérülékeny ez a harmónia. Szépen csiszolt színes kavicsok csillognak sorai folyamában, kelletik magukat, mint ahogy mély gondolatai is fel-felfénylenek. Tájfestő lírájában tenyerén pihenteti a hold ezüstsugarát, virágos mezőn lépdel, elbűvöli őt a vörösen izzó nap az óceán horizontján. Varázslatos a csillagokkal telt égbolt. Megemlékezik szülővárosáról, Szentendréről, fel-felbukkan szeretett édesanyja és dédikéje alakja. A szeretet varázslatos kapuit tárja fel, belelát az állatok lelkébe. Miközben keresi, megteremti az édent. Elégikusan múltidéző, elfogódott hangú lírája csupa vallomás. Tüneményes alakok tűnnek elénk, derű, remény, boldogság. honszeretet árad, a svédországi tenger mellett ódai hangon szól Dunánkról, történelmünk hű követőjéről, de megénekli a szőke Tiszát és a Balaton kékjét is.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Kutasi Horváth Katalin: Hollókörző c. kötetéhez

A természet szerelmeseiként olykor megpihentem párommal a pilisi hegyek ölelésében Dobogókő alatt a Rám-hegyen, ahol bűvös energiák járják át az embert, s a Föld szívcsakrája is itt található. Egy alkalommal sámándobokkal érkezett egy fehér ruhás kis csapat ide, s tanúi voltunk, ahogy misztikus rigmusaikkal megidézték a természet erőit, majd továbbmentek. Varázslat szállt meg minket sokszor itt, hol egy hollópár körözött a sziklák fölött.

Ám egyszer egyikük “elpanaszolta” hű társa elvesztését. Átéreztük elárvult lelke rezdüléseit, összeszorult szívvel figyeltük. Szimbólumunkká vált ez a hollópár. Hisz elvesztettem azt, kivel oly hosszú időn át összetartoztam, s ott körözök valójában és az emlékeimben most már én is egyedül azokon a helyeken, ahol együtt jártunk, s bármerre vet a sors, hiányzik egy részem. Engem is alaposan megtépáztak a szelek, mint ezt a hollót.

Ez a fájó érzés határozza meg kötetem jónéhány versét, de ott rejlik a sorokban a továbblépés akarata, sorsom felvállalása.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Jószay Magdolna: Fény, idő, terek c. minikötetéhez

A címbeli fény, az idő, a tér tág fogalmak a szerző megítélése szerint, olyanok, melyek számtalan elvonatkoztatott képzetet hordozhatnak magukban. Ezek elgondolkoztatják az embert, egyik akár következhet a másikból, s máris egy új teóriát, más következtetést, feltevést fogalmazhatunk meg.

Jószay Magdolna szeret ilyesmikről elmélkedni, filozofálgatni, és érdekesnek tartja, hogy mindenki más szemszögből láthatja a dolgokat.

A fény az élet, a lélek fényeskedhet. Belőle áradhat a remény. Az idő valamelyest visszapörgethető a képzelet síkján, de ólomsúllyal is ránk nehezedhet. A lélek tér is, és tágulhat, hisz annyi minden elfér benne! Meg tud rekedni egy bizonyos ponton az idő, megőrizhetjük változatlannak a teret is… S mi furcsa! Az út vinne, de az idő nem enged. Minden relatív és illanó, kicsusszan a kezünk közül az idő, a boldogság. Csak adott keretek, létterek közt valósíthatjuk meg békénket, viszonylagos örömünket. S a csattanó: az időhöz nem érhet fel soha a tudat.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Szakács Anna: Nyitvatermő c. minikötetéhez

Ha kinyitjuk ezt a könyvet, gondolat- és érzésmagocskák hullanak ránk, melyek kihajthatnak, virágozhatnak bennünk, s tapasztalataink tovább is szaporíthatják belső kertünket – vallja Szakács Anna, s ezért adta kötetének ezt a címet: Nyitvatermő. 

Haikuiban sok a természeti hasonlat. Fontos számára a befogadás, a tudás, a szeretetet átadása, a megértés. Csak így teremhetünk, érhetünk bölcsebbé, szeretetteljesebbé. 

A költő meggyőződése: Minél inkább szenved az ember, annál jobban képes együtt érezni másokkal. Szeretetre, boldogságra vágyunk mindannyian. Ehhez szeretne hozzájárulni, tehát haikukat, azaz gondolatmagokat hint, hogy felismerhesse az olvasó az életében növekedő csodákat.

Alkalmazza a humort, a szójátékokat is, szereti a nyelvben rejlő lehetőségeket kiaknázni. 

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Gáspár Klára: Papírsárkány c. kötetéhez

Gáspár Klára könyvét Bozó Pál fotói teszik szemléletesebbé, s a kötethez Fodor Zsóka írt ajánlást. A szerző által írt verses bemutatkozás nagyon beszédes. A mérnököt megbabonázta a tollforgatás. Szárnyalt, színekkel játszott, ezért választotta könyve címéül a Papírsárkányt, mely többször is bekúszik verseinek sorai közé, hisz gondolataiban is gyakran röpködik.

Klasszikusokat idéz, szólít meg, költőelődei kérdéseire válaszol, s a komolyabb hangvételű verseken túl akrosztichonok segítségével játékosan, s mégis bölcs komolygással nyitja fel szemünk a világ dolgaira, emlékeket idéz meg, ügyesen bánik a képversekben rejlő lehetőségekkel. A klasszikus formákat, mint pl. az ekloga, éppoly szívesen alkalmazza, mint a szabadverselést, és a sárkányokon túl felreppennek a zenei akkordok, operaélmények is.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Ordas Andrea: Virradattól alkonypírig c. kötetéhez

A könyv bensőséges lelki utazásra invitál Virradattól alkonypírig a természet ciklikus változásában. A boldogság koldusaként állandóan fejlődünk, bölcsebbé leszünk világra jövetelünktől elmúlásunkig. Szimbolikus az út, mit bejárunk. A valós események, körülmények, megélt hangulatok beszűrődnek történetekbe. Néhol részben vagy egészben maga az író, vagy környezete bujkál. Együttérzünk vele. Bizalmat, kitartást, életszeretetet, jóságot áraszt. Mély empátiája segítségével hitelesek a szereplői. Megvan az elbeszélések ritmikája, jól szerkesztettek a történetek. Egykori sorsokat, élet- és gondolkodásmódokat, szokásokat rögzít, miközben emléket állít a családnak, a rokonoknak, s a kihalóban lévő – de annyira vágyott, egykor ösztönös – emberségnek.

Verseiben a romantikusabb szerelmes dalok mellett az elégikus, szembesítő, megbocsájtó, vagy akár a tréfásabb hangú versek is felbukkannak. Ódai hangú képek és megszemélyesített természeti elemek tűnnek fel. Sokszor derűs, játékos, de aggodalmas bölcs is.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Holéczi Zsuzsa: Alkonyodás c. minikötetéhez

Holéczi Zsuzsa haikuinak többsége a Verslista pályázatára íródott, és felölelik az élet fontosabb területeit, mint születés, halál, szerelem, boldogság, csalódás, remény, anyaság, de szól az ihletről is, és egészen apró pillanat- és hangulatképeket is megragad. Bár prózaírónak tartja magát, őt is “megfertőzte” a haikuköltés, s megszaporodtak az ebben a formában írt versei.

Számvetésfélének szánta a költő ezeket a bölcselkedéseket élete alkonyán, innen a kötet címe, s erre utal szimbolikusan a balatoni naplementét megörökítő misztikus borítókép is. Megragadja a pillanatokat, a tovaszálló ihletet, az élet múlékony örömeit, kedves emlékeit. Egyik-másik haikuban felsejlenek életének meghatározó alakjai, eseményei is. Van, amelyik vallomásszerű, a másik meg önkritikát fogalmaz meg a derű hangján. Sok haiku szülessen még prózaírónk tollán!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Petres Katalin: Cseppben a tenger c. minikötetéhez

A kötet címe a költő egyik haikujának kezdősora, hisz a haiku tömörségével, csillogásával, varázsával a vízcseppre emlékezteti, melyben ott ragyog a költészet. Magát a művészetet oázisnak tekinti sivár világunkban, hol egy életen keresztül kergetjük álmainkat, vágyainkat…

Petres Katalin későn talált rá erre a formára, de nagyon megszerette, s felhívja a figyelmünket: a pillanatverseket csak látszatra könnyű megfogalmazni és papírra vetni, hisz nagyon nehéz tömören költői mélységeket megragadni. Próbál könnyeden szólni, s azt a hatást kelteni, hogy épp akkor, az olvasó szeme láttára “buggyantak” ki frissen a tollából ezek az érzések, hangulatok, bölcsességek.

Emlékkönnyeket ejt a virágszirmokra, de meglátja bennük a fel-felcsillanó reményt, a vigasztalást. A természet gyönyörű képeiben megnyugvást, ihletet talál, még akkor is, ha nem tudhatja, nem titkos végzete lapul-e a bibék között…

Vélemény, hozzászólás?